بسم الله
 
EN

بازدیدها: 661

تعميرات اساسي در ملك تجاري

  1392/6/21

سوال:

تعميرات اساسي در ملک تجاري چيست ؟
 در ماده 20 مجري تعميرات اساسي و غير اساسي مشخص شده است کجا مي توان موضوع را جستجو کرد در مورد اين ماده چطور ؟ آياسيم کشي جزء تعميرات اساسي است ياخير ؟ سيم کشي (تعويض سيمها ) فقط در داخل لوله هاي داخل ديوار يا از طريق روي کار با دايت چطور اساسي است يا جزيي ؟

-----------------

پاسخ:


تعميرات اساسي بسته به هر بنا فرق دارد. امور تاسيساتي چه برقي چه آبي و گازي جزو تعميرات اساسي هستند اماهزينه نگهداري شان نه.....  امري عرفي است.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان