بسم الله
 
EN

بازدیدها: 728

مباحث حقوقي جديد- قسمت اول

  1392/6/19
خلاصه: آيا جرايم قابل تعزير ارتکابي پيش از قانون مجازات 1392 مشمول مرور زمان مي شوند؟

آيا جرايم قابل تعزير ارتکابي پيش از قانون مجازات 1392 مشمول مرور زمان مي شوند؟برابر ماده 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مجازات هاي بازدارنده به مجازات هاي تعزيري تغيير عنوان يافته اند. اما موضوع چنين بي پيامد نيست. زيرا در مواد 105 تا 114 قانون مجازات اسلامي 1392 جرايم قابل تعزير ممکن است مشمول مرور زمان بشوند.
در قانون مجازات اسلامي 1370 مجازات هاي تعزيري از مجازات هاي بازدارنده جدا بودند. اين موجب مي شد مثلا برابر ماده 173 قانون آيين دادرسي کيفري تنها مجازات هاي بازدارنده مشمول مرور زمان باشند نه تعزيري ها.
اکنون که مجازات هاي بازدارنده بخشي از مجازات هاي تعزيري شده اند، پرسش اين است آيا جرايم تعزيري ارتکابي در زمان حاکميت قانون مجازات اسلامي 1370 مشمول مرور زمان مي شوند يا نه؟
به گمانم مي شوند. چون منشاء مجازات در نظام اسلامي ولايت است که کاشف حکم خدا است. پس اگر حكومت به اين رسيده باشد که بازدارنده هم جزئي از تعزيري ها هست، اين نمي تواند تنها براي زمان تصويب قانون مجازات اسلامي 1392 به بعد باشد. يعني كشف مي شود که مجازات هاي بازدارنده و تعزيري يک جنس بوده و هر دو شمول مرور زمان بوده اند.
اين است جرايم تعزيري ارتکابي در زمان حکومت قانون مجازات اسلامي 1370 مشمول مرور زمان مي شده اند ولي حکمش ديرتر کشف شده است. و مقررات مرور زمان مندرج در ماده 173 قانون آيين دادرسي کيفري بر آن حاکم است نه قانون مجازات اسلامي 1392 زيرا وقتي حکمي کشف شد تابع مقررات زمان خودش است نه مقررات بعدي.
نويسنده: مسعود جواديه- وكيل پايه يك دادگستري و مديرعامل موسسه خانه حقوق آريابرای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان