بسم الله
 
EN

بازدیدها: 866

ماهيت حقوقي حق انتفاع چيست ؟اذن در انتفاع چيست ؟

  1392/6/9
ابتدا حق انتفاع را بطور مختصر معرفي مي کنم.در قانون مدني حق انتفاع عبارت از حقي است كه به موجب آن شخص مي‌تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد، استفاده كند. در حق انتفاع، مال در مالكيت شخصي ديگر است و منافع نيز ملك شخص ديگري است و فقط شخص داراي حق انتفاع، حق استفاده و بهره‌برداري از آن را دارد، نه حق مالكيت بر آن. حق انتفاع يكي از شاخه‌ها و مراتب مالكيت است كه طي قراردادي به شخص واگذار مي‌شود؛ پس جزء اموال وي محسوب مي‌شود. 

پس از واگذارى حق انتفاع، منتفع نسبت به مال مورد حق انتفاع، صاحب حق مى‏گردد.همانگونه که مي دانيم حق عبارت است از سلطه و امتيازي که يک شخص بر مالي(حق عيني) يا بر شخص ديگر(حق ديني) يا بر يک رابطه حقوقي (مانند حق فسخ) دارد. اما اذن فاقد چنين ويژگي است بواسطه اذن هيچ حقي براي فرد ماذون بوجو نمي آيد بلکه تنها او مي تواند از آن مال استفاده کند.در عقد عاريه نيز چنين است مستعير تنها ماذون در بهره بردن از مال مورد عاريه است.اما در حق انتفاع فرد محق است

 همانگونه که گفتيم با اذن، براى مأذون حقِ انتفاع پيدا نمى‏شود؛ بلكه انتفاع بر وى مباح مى‏گردد و ديگر انتفاع از مال براى او، ممنوع و تجاوز به حق غير به شمار نمى‏آيد. از اين رو در حق انتفاع،منتفع مى‏تواند آن را به ديگرى واگذار نمايد يا چنانچه فوت نمايد حق مالي وي به وراثش ي رسد.  در مقابل، مأذون از چنين حقى بهره‏مند نمى‏باشد و با فوت او امکان استفاده از بين مي رود. مثلاْ هرگاه كسى ديگرى را به منزل خويش دعوت كند، ميهمان مى‏تواند از آن‏چه براى او حاضر مى‏كنند بهره ببرد، از خوردنى‏ها بخورد و از نوشيدنى‏ها بنوشد، ولى حقى نسبت به آنها پيدا نمى‏كند و نمى‏تواند آنها را با خود ببرد و يا به‏ديگرى اعطا كند.

فرق ديگري که بين حق انتفاع و اذن در انتفاع وجود دارد اين است که اگر حق در انتفاع بوجود آيد قرارداد منعقده لازم است.اما قراردادي که در آن اذن در انتفاع داده شود جايز مي باشد.البته بر خلاف حق انتفاع که حتماْ بايد بواسطه قرارداد منتقل شود اذن در انتفاع نيازي به قالب قراردادي ندارد.مشاوره حقوقی رایگان