بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,064

مدلي براي حفظ حريم خصوصي در شبکه‌هاي اجتماعي ارائه شد

  1390/9/20
خلاصه: پژوهشگران دانشکده مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميرکبير موفق به ارائه مدلي براي حفظ حريم خصوصي داده‌هاي منتشر شده شبکه‌هاي اجتماعي در مقابل برخي از حملات با دانش قبلي شدند.
ه گزارش سرويس پژوهشي ايسنا، مهندس احمد سحرخيز، طراح اين مدل در بيان جزييات آن گفت: حمله‌اي که در اين پروژه مورد توجه قرار گرفته، حملات همسايگي است. در اين راستا، ابتدا مطالعاتي بر روي مفهوم داده کاوي و لزوم انتشار داده‌هاي مطالعاتي انجام شد و در ادامه مساله حفظ حريم خصوصي در داده‌هاي رابطه‌اي مورد بررسي و پژوهش قرار گرفت. سپس به آشنايي با مفاهيم شبکه‌هاي اجتماعي و ويژگي‌هاي ساختاري آنها پرداخته شد و پس از آشنا شدن با مدلهاي حفظ حريم خصوصي در داده‌هاي منتشر شده شبکه‌هاي اجتماعي ‌با يک سري از حملات خاص آشنا شده و به ارائه مدلي براي حفظ حريم خصوصي در دادههاي منتشر شده شبکه‌هاي اجتماعي در مقابل حملات همسايگي پرداخته شد.

وي با اشاره به اين که اين طرح در تمام صنايعي که براي توسعه و پيشروي به تحليل انبوه داده‌ها از جمله داده‌هاي شبکه‌هاي اجتماعي (که مجموعه‌اي از انواع مختلف روابط بين موجوديت‌هاست) نياز دارند، کارايي دارد، اظهار داشت: در اين پروژه شبکه‌هاي اجتماعي جامعي به عنوان ورودي در نظر گرفته شده که در اين شبکه‌هاي اجتماعي، ارتباطات چندگانه و همچنين برچسب‌هاي اطلاعاتي براي ارتباطات و همين‌طور موجوديت‌ها، لحاظ شده است. همچنين حملات همسايگي به عنوان دانش قبلي دشمن در نظر گرفته شده و ويژگي خاص‌تر اينکه در مقابل حملات همسايگي از هر درجه و مرتبه‌اي مقاوم است.

پژوهشگر طرح افزود: اطلاعات و ارتباطات حساس و غير حساس در اين مدل مورد توجه قرار گرفته است و قابليت ديگر اين مدل، در اختيار قرار دادن پارامترهايي براي حداکثرسازي ميزان کيفيت داده هاي خروجي است.

دانش آموخته کارشناسي ارشد امنيت اطلاعات دانشگاه صنعتي اميرکبير در بيان قابليت‌هاي طرح خود اظهار داشت: توانايي مقابله با حملات همسايگي از هر مرتبه، ويژگي خاص اين مدل است و چندين نوع ارتباط بين يک موجوديت مي‌تواند در نظر گرفته شود؛ علاوه بر اين، هر ارتباط مي‌تواند حساس و غير حساس باشد و همه ارتباطات و افراد مي‌توانند بر چسب‌هاي اطلاعاتي حساس و غير حساس نيز داشته باشند.


وي تصريح کرد: ويژگي ديگري که اين مدل دارد، ارائه پارامتري براي تعيين هزينه ارتباطات مازاد ‌بر اساس نوع ارتباط افزوده شده است.

گفتني است، اين پروژه در قالب پايان‌نامه کارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات گرايش امنيت اطلاعات با راهنمايي دکتر حميدرضا شهرياري در دانشکده مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميرکبير اجرا شده است.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان