بسم الله
 
EN

بازدیدها: 649

قانون صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران

  1392/5/28
ماده 1ـ دولت موظف است در مقابله با اقدامات زياده‌طلبانه و زورمندانه برخي كشورهاي سلطه‌گر با سرمايه‌گذاري در عرصه‌هاي مختلف فناوري هسته‌اي صلح‌آميز از جمله چرخه سوخت هسته‌اي، كشور را به خوداتكايي در اين زمينه برساند.

ماده 2ـ دولت موظف است انجام تعهدات و تكاليف پادماني معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته‌اي را متناسب با تأمين حقوق پادماني معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته‌اي انجام دهد.

ماده 3ـ سازمان انرژي اتمي موظف است جهت تأمين نيازهاي سوخت رآكتورهاي تحقيقاتي، آموزشي كشور براي مصارف پزشكي، صنعتي و كشاورزي، توليد و تأمين سوخت با غناي بيست درصد (20%) را تمهيد نمايد.

ماده 4ـ دولت مكلف است صرفاً در چهارچوب « توافقنامه پادمان» معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته‌اي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي همكاري نمايد. اجابت درخواست هاي فراتر از « توافقنامه پادمان» توسط دولت ممنوع است.

ماده 5 ـ دولت موظف است نسبت به كشورهايي كه بازرسي هواپيماها و كشتي‌هاي ايراني يا محموله‌هاي باري كشور مبادرت مي‌ورزند و يا از تحويل سوخت به هواپيماهاي ايراني خودداري مي‌كنند مقابله به مثل نمايد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و نهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/5/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


مشاوره حقوقی رایگان