بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,389

سازمان ملل با تصويب 9 قطعنامه جنايات صهيونيست ها را محکوم کرد

  1390/9/19
خلاصه: مجمع عمومي سازمان ملل با تصويب 9 قطعنامه و با راي اکثريت کشورهاي عضو،جنايات رژيم صهيونيستي عليه مردم فلسطين از جمله موارد متعدد نقض حقوق بشررا محکوم کرد.
به گزارش ايرنا، کشورهاي عضو مجمع عمومي ضمن انتقاد شديد از اوضاع فلسطينيان خواستار خاتمه فوري شهرک سازي در سرزمين هاي اشغالي شدند.

9 قطعنامه اي که با راي اکثريت کشورهاي عضو سازمان ملل به تصويب رسيد به شرح زير است:

بر اساس قطعنامه ارائه شده به مجمع تحت عنوان : ' اقدامات تاثيرگذار اسرائيل بر حقوق بشر مردم فلسطين در سرزمين هاي فلسطين اشغالي شامل بيت المقدس شرقي با 159 راي مثبت، 9 راي منفي و 4 راي ممتنع به تصويب رسيد. در اين قطعنامه اقدامات تروريستي رژيم صهيونيستي در تخريب منازل، مراکز آموزشي و درماني فلسطينيان، استفاده گسترده از زور توسط اين رژيم، بويژه در نوار غزه که منجر به کشته و مجروح شدن تعداد زيادي از مردم فلسطين شده، محکوم شده است.

کشورهاي استراليا، کانادا، رژيم صهيونيستي، جزاير مارشال، ميکرونزي، نائورو، پالائو، پاناما و آمريکا به اين قطعنامه راي منفي دادند.

همچنين کميته چهارم با تصويب قطعنامه ' شهرک هاي اسرائيلي در سرزمين فلسطين اشغالي شامل بيت المقدس شرقي و جولان سوريه' از اقدامات رژيم صهيونيستي در زمينه شهرک سازي در بيت المقدس شرقي و نيز ساخت ديوار حائل شديدا ابراز نگراني کرده و اين اقدامات را به عنوان مصاديق نقض حقوق بين الملل بشردوستانه و قطعنامه هاي سازمان ملل برشمرده است.

در اين قطعنامه همچنين از رژيم صهيونيستي خواسته شده است با تمکين در برابر قطعنامه هاي سازمان ملل در خصوص جولان به خصوص قطعنامه 497 شوراي امنيت از اين منطقه عقب نشيني نمايد. اين قطعنامه با 162راي مثبت، 7 راي منفي و 4 راي ممتنع به تصويب رسيد.

کانادا، رژيم صهيونيستي، جزاير مارشال، آمريکا، نائورو، ميکرونزي، پالائو و به اين قطعنامه راي منفي دادند.

همچنين قطعنامه ارائه شده تحت عنوان ' کار کميته ويژه تحقيق در مورد اقدامات تاثيرگذار اسرائيل بر حقوق بشر مردم فلسطين و ساير اعراب سرزمين هاي اشغالي را با 69 راي مثبت در برابر 9 راي منفي استراليا، کانادا، رژيم صهيونيستي، جزاير مارشال، پالائو، پاناما، آمريکا، ميکرونزي و نائورو و 52 راي ممتنع به تصويب کميته چهارم رسيد.

در اين قطعنامه بکار گيري زور توسط اسرائيل عليه مردم غير نظامي فلسطين و کشته و مجروح شدن هزاران نفر از آنان، تخريب و توقيف اموال فلسطينيان، تنبيه دسته جمعي آنان و بازداشت و زنداني نمودن هزاران فلسطيني محکوم شده و بر ادامه کار کميته ويژه تحقيق تاکيد شده است.

در نشست کميته چهارم همچنين قطعنامه 'کاربرد کنوانسيون ژنو مربوط به حمايت از افراد غيرنظامي در زمان جنگ، مورخ 12 اوت 1949، در مورد سرزمين فلسطين اشغالي شامل بيت المقدس شرقي و ساير سرزمين هاي عربي اشغالي به راي گذاشته شد که در نهايت اين قطعنامه با 164 راي مثبت، 7راي منفي و 2 راي ممتنع به تصويب رسيد.

رژيم صهيونيستي، جزاير مارشال، ميکرونزي، نائورو، پالائو و آمريکا به اين قطعنامه راي منفي دادند.

علت تعداد بالاي آراي ممتنع به اين قطعنامه، هماهنگي اروپائي ها در راي ممتنع به آن بود. در اين قطعنامه نيز بکار گيري زور توسط اسرائيل عليه مردم غير نظامي فلسطين و کشته و مجروح شدن هزاران نفر از آنان، تخريب و توقيف اموال فلسطينيان، تنبيه دسته جمعي و بازداشت و زنداني کردن هزاران فلسطيني محکوم و بر ادامه کار کميته ويژه تحقيق تاکيد شده است.

قطعنامه چهارم بخش گزارش کميته ويژه فلسطين درباره کاربرد کنوانسيون ژنو مربوط به حمايت از افراد غيرنظامي در زمان جنگي بود که در 12 اوت 1949 ميلادي رخ داد و آوارگان زيادي از فلسطيني ها بر جاي گذاشت. اين قطعنامه نيز با 164 راي مثبت، 7 راي منفي و 2 راي ممتنع به تصويب رسيد.

در بخش قطعنامه هاي پيشنهادي آنروا نيز نخستين قطعنامه با عنوان کمک به آوارگان فلسطيني بود که با 161 راي مثبت، 8 راي ممتنع و فقط يک راي منفي آنهم راي خود رژيم صهيونيستي به تصويب رسيد.

دومين قطعنامه بخش آنروا، به نام اشخاص جابجا شده براثر جنگ ژوئن 1967 ميلادي و پس از بود. اين قطعنامه نيز با 163 راي مثبت، 7 راي منفي و 3 راي ممتنع به تصويب رسيد.

سومين قطعنامه اين بخش، عمليات آژانس امداد و اشتغال ملل متحد براي آوارگان فلسطيني در خاور نزديک نام داشت که با 165 راي مثبت، هفت راي منفي و 2 راي ممتنع به تصويب رسيد.

چهارمين قطعنامه بخش آنروا درباره دارايي ها و درآمد آوارگان فلسطيني بود که با 162 راي مثبت، هفت راي منفي و دو راي ممتنع به تصويب رسيد.

نکته قابل توجه در اين جلسه راي منفي سه کشور آمريکا، کانادا، رژيم صهيونيستي و در برخي موارد نيز استراليا به اين قطعنامه ها بود. در کنار اين کشورها برخي کشورهاي بسيار کوچک نيز مانند جزاير مارشال، ميکرونزي، نائورو، پالائو، پاناما هم در همراهي با آمريکا و کانادا به اين قطعنامه هاي راي منفي دادند.

هر چند که قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل الزام آور نيست، اما تصويب 9 قطعنامه عليه اين رژيم در يک روز ، باعث انزواي بيشتر آن در عرصه هاي بين المللي مي شود.

تگ ها: خبر سازمان ملل 
برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان