بسم الله
 
EN

بازدیدها: 611

آداب الدعوي-قسمت دوم

  1392/5/24


دعوي با تسليم عريضه به محکمه شروع مي شود و اين در حالي است که کل کل کردنهاي موکل با طرف دعوي نتيجه نداده باشد! البته وکيل موظف است در صورت صوابديد خود نيز طرف دعوي رابه تمکين حق دعوت نمايد و يا اگر امکان سازش هست باب تعامل را باز نمايد!اگر طرف دعوي تمکين ننمود و از خر شيطان!پائين نيامدعريضه اي قرص و محکم به محکمه بدهد.

بديهي است وکيل قبلا مستندات دعوي را کما هو حقه حاضر و رو نوشت آنرا به عريضه ضميمه مي نمايد.دعوي يا جزائي(کيفري) است يا حقوقي .کيفري است در صورتيکه براي آن در قانون مجازاتي باشد.حقوقي است در صورتيکه جزائي(کيفري) نباشد!

سخن از خر وشيطان شد خوب است در اينجا توضيحي داده شود! اصولا هر حيوان از جمله خر عليرغم صوت وصورت ناميمون داراي ملکات فاضله يا صفات مضمومه مي باشد! لذا نمي توان به ظاهر آنان قضاوت کرد! و بايدبه سيرت وعمل آنان توجه نمود! از جهت ملکات فاضله!خر حيواني است صبور وشکيبا و خدمتگذار بر ابناي بشر که دو نوع آن خر بندري! وخر قبرسي شهره آفاق است!خر بندري جثه ريزتر ليکن تر وفرض است! خر قبرسي داراي جثه اي درشت ليکن سنگين وبا متانت راه مي رود! سگ به وفاداري! اسب به نجابت! شتر به قناعت!گاوبه شيردهي!گوسفند به سر براهي!بره به سادگي!شير به شجاعت!روباه به زيرکي!کلاغ به خبررساني!وقس عليهذا!!!ودر صفات مضمومه خر به نفهمي!سگ به پاچه گيري! اسب به چموشي!شتر به کينه ورزي!گاوبه کند ذهني!گوسفند(اصل آن به زبان پارسي گوسپند است!)به گيجي!بره به ابلهي!شير به درندگي! روباه به فريبکاري!کلاغ به جار زدن!و.....معروفند.

اين توضيحات بدين خاطر داده شد که به طلاب طريقت جماعت وکلا گفته مي شود سير در آفاق وانفس رادر دستور کار خود قرار داده ودر فرصت هاي مقتضي وتمکن مالي به آن بپردازند!وچون بعض انسانها درملکات فاضله ويا صفات مضمومه مشابهت به حيوانات دارند بهترين شناخت انسان ها! از طريق حيوانات است!

و اما در خصوص شيطان قابل ذکر است که شيطان من حيث مجموع موجود مزاحمي است!و وکيل بايد بخوبي آنرا بشناسد!وکلمه شيطنت از آن گرفته شده است!در مثال مافوق (خر شيطان)کنايه از عمق پدر سوخته بازي است!که ممکن است! طرف دعوي از خود بروز دهد!والبته وکيل موظف است حسب سوگندي که خورده با او به احترام بر خورد نمايد!واين يکي ازمشقات شغل وکالت است!!!

پس از تقديم عريضه به محکمه وپرداخت وجوه معلومه(امروزه هزينه دادرسي وغيره مي نامند) و اخذ نمره ثبت.محکمه عريضه وکيل را در پوشه اي ضبط وتعين وقت رسيدگي مي نمايد.وکيل وقت رسيدگي را دردفترچه بغلي خود يادداشت مي نمايد تا در وقت معين و معلوم حضور در محکمه پيدا نمايد!که محکمه به نوبت دعاوي را رسيدگي مي نمايد و از اين رو گفته اند آسياب به نوبت.!وآسياب در قديم محل آرد کردن گندم ها بوده است چونکه مراجعين هجوم آورده ومانع کار آسيابان مي شدند اين اصطلاح را مصطلح کردندتا با نظم سر رشته کارها از هم نگسلد و امور قوام يابد!

وکيل بايد تا فرصت باقي خود را مهياي دفاع نمايد. در صورت نياز به تحرير لايحه دفاعيه مقدمات آن فراهم ودر کتب حقوقيه و قوانين غور وبررسي ويا با ديگر هموندان مشورت کند و يا آنکه خود را آماده دفاع شفاهيه نمايد.اينکه گفته اند وکيل مدافع يعني وکيل از موضع حق وقانون از موکل خود دفاع مي نمايد و اينکه نگفته اند وکيل مهاجم!براي اين بوده است که وکيل خروس جنگي نيست که دفعتا نوک به چشم ديگران بزند! ودفاع هميشه تقديس و مشروع شمرده شده وحرب تقبيح! و زورمندان و ستمگران به شهادت تاريخ هميشه آغازگر حرب بوده اند.و بعضي ستمگران را از نطفه ناپاک دانسته اند!که از ذکرنام حتي بعض ستمگران به جهت دادخواهي ورثه شير پاک نخورده اشان معذوريم!

و اما وکيل بايددر وقت شناسي شهره آفاق و اسوه ديگر ابناي بشرباش!نويسنده: رحمن زارع

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان