بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,337

اختلال بانکي گسترده يعني ناديده گرفتن حقوق 75 ميليون ايراني

  1390/9/19
خلاصه: عضو هيات رئيسه کميسيون اصل 90 قانون اساسي با اشاره به صدور حکم اعدام از سوي قرآن کريم براي کساني که به سرمايه و عمر ديگران آسيب مي‌زنند، اختلال بانکي گسترده را ناديده گرفتن حقوق 75 ميليون ايراني دانست.
سيد فاضل موسوي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري خانه ملت در تعريف عنوان «مجرمانه اخلال در نظام اقتصادي کشور» از منظر قانون اساسي گفت: هر اقدامي که باعث شود فعاليت اقتصادي کشور از روند طبيعي خود خارج شود اخلال در امور اقتصادي کشورناميده مي‌شود. اين اخلال مي‌تواند در امور توليدي، مالي، اقتصادي و بانکي باشد.
نماينده مردم خدابنده در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اينکه طبق قانون اساسي عنوان مجرمانه اخلال درنظام اقتصادي احصايي است يا تمثيلي اظهار داشت: قانون نمي‌تواند تمثيلي باشد و بايد به صورت روشن و شفاف و با صراحت جرم‌ها را بيان کند؛ چرا که يک قاضي نمي‌تواند در صدور حکم خود به تمثيل استناد کند.
عضوهيات رئيسه کميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مصاديق مجرمانه اخلال در نظام اقتصادي افزود: از مصاديق مورد اشاره اخلال در امور اقتصادي مي‌توان به اقدام فردي جهت اخذ وام براي خريد ماشين آلات صنعتي و استفاده آن در امور دلالي اشاره کرد و يا اينکه فردي وام اخذ شده براي خريد مسکن را براي اموربازرگاني استفاده کند. به طور کلي غير واقعي جلوه دادن ترازمالي از جمله مهمترين مصاديق اخلال در اموراقتصادي کشور به حساب مي آيد.
وي در پاسخ به اين پرسش که «در خصوص مجازات اخلال در نظام اقتصادي مي توان تخفيف قائل شد يا تعليق؟» تصريح کرد: قانون‌گذار در اجراي حکم استثناهايي قرار داده است و باتوجه به شرايط خاص کشور مي‌تواند در اجراي حدود و تعزيرات تخفيفاتي قائل شود وگاهي نيز دربرخي مجازات‌ها تعليق ايجاد کند.
موسوي يادآور شد: طبق قانون اساسي درشرايط عادي نمي‌توان براي حدود و تعزيرات ومحاکمه فرد خاطي در اجراي حکم تقليل ايجاد کرد چرا که خود قانون حد اقل و حد اکثر مجازات را تعيين کرده است و نمي‌توان از حد‌اقل تعيين شده خارج شد ومجازاتي کمتر از آن در نظر گرفت.
وي با بيان اينکه قانون درشرايطي خاص مثل زمان جنگ يا شرايط تورم زاي جامعه در صدور حکم استثناء قائل شده است، افزود: در شرايط جنگ و تورم قضيه فرق مي‌کند وبا توجه به عمق مسئله و ضربه‌اي که به مردم وارد شده است مي توان فرد خاطي را محاکمه کرد.
عضوهيات رئيسه کميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي يادآورشد: مثلا در شرايط تورم‌زاي جامعه، اگرفردي اقدامي مالي ناشايست انجام دهد که به مردم آسيب جدي وارد شود به همان ميزان مي‌توان مجازات وي را تشديد کرد.
وي با تاکيد بر اينکه جرم اخلال در نظام اقتصادي کشورباجرم اختلاس متفاوت است گفت: البته به طورعمده خروجي هردومورد اخلال در نظام اقتصادي کشور وجرم اختلاس يکي است ولي در نظام اقتصادي مي توان گفت که اين امر تشديد مي‌شود.
وي افزود: به واسطه اينکه اختلاس در نظام اقتصادي کشور تبعات وسيع‌تري دارد و دامنه آن گسترده‌تر است و به همان اندازه نيز قانون گذار جرم سنگين تري براي آن تعيين کرده است.
نماينده مردم خدابنده در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اينکه چرا قانون گذارمجازات سنگين اعدام را براي اخلالگران در نظام اقتصادي کشور در نظر گرفته است يادآورشد: برخي اقدامات آنقدر آثار وتبعات وسيع ومخربي در جامعه دارد که مجازات اعدام براي آن در نظر گرفته شده است و از اين ميان مي توان به اختلاس مالي اخيراشاره کرد.
موسوي در ادامه تاکيد کرد: اختلاس 3هزارميليارد توماني در جامعه ايراني باتوجه به شرايط تورم‌زاي آن درحدي وسيع است که غير قابل اغماض است.
وي افزود: با توجه به جمعيت 75 ميليون نفري کشوراين اختلاس 3هزارميليارد توماني يعني ضربه زدن يک روزکاري به هر نفر ايراني وابطال وبه حدر رفتن يک روزازسرمايه مالي هرشهروند که خسارتي بسيار بالاوغيرقابل چشم پوشي است.
نماينده مردم خدابنده در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد براينکه اختلاس اخير يعني ضربه زدن به اقتصاد کشور و به هدر دادن يک روز سرمايه کاري هر ايراني اظهار داشت: فرد خاطي چند برابر عمر خود به عمر وسرمايه ديگران ضربه وارد کرده است وعمق فاجعه بسيار زياد است.
موسوي در ادامه به مسئله قصاص در دين مبين اسلام و مسائل فقهي اسلام اشاره کرد وافزود: جداي از موضوع اعدام ، قرآن کريم مسئله قصاص مطرح مي کند ونشان مي‌دهد که حقوق ديگران چقدر با اهميت است لذا کسي که بااقدام خود به سرمايه وعمر75 ميليون نفر آسيب وارد کرده است بايد محاکمه شود.
عضوهيات رئيسه کميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي گفت: از آنجايي‌که در قرآن، عدالت در اولويت قرار گرفته، مسئله قصاص واعدام براي افراد خاطي مطرح شده است.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان