بسم الله
 
EN

بازدیدها: 623

اولين نشريه زنان

  1392/5/24
در تاريخ 4 مهرماه سال 1288 خورشيدي  نشريه دانش که نخستين نشريه زنان بود ، توسط سميه کحال تاسيس و منتشر شد .
 
کحال  مدير مسئول نشريه دانش خواهان احقاق حقوق زن منتهي در چارچوب خانواده بودند. اين چارچوب چنان مستحکم و کلي بود و زن قبل از زن بودن ، مادر بود. او در اين نشريه طغيان عليه شوهر را توصيه نمي کرد و تأکيد خاصي بر شاغل شدن زنان نداشت .نشريه دانش ، برابري زن و مرد را هدف خود قرار نداده بلکه افزايش دانش زنان براي بهبود موقعيت آنها و در نتيجه خدمت به خانواده و مملکت و در ابعاد گسترده تري بخشي از وطن خواهي و وطن پرستي را در ليست کارهاي خود گذاشته بود.
 
 
 
 

نشريه دانش يکي از مطرح ترين نشريات زن در عصر مشروطه بود. قابل توجه است نشرياتي  که به حقوق زن مي پرداختند در آن زمان مثل« ايران نو» «اختر»   و اکثر نشريات تجددطلبان، زياد بودند اما نشريه دانش را يک زن تأسيس نمود و اکثر اهداف آن ، اهدافي زنانه بود .

به گزارش ايونا ، نشريه دانش  را کحال  تأسيس کرد. او دندانپزشک بود. اين نشريه در تهران به صورت هفتگي منتشر مي شد و پيش از آن که يک سال از انتشار آن بگذرد ، پس از چاپ 30 شماره تعطيل شد. مطالب آن  به مباحث اخلاقي علم خانه داري ، بچه داري ، شوهر داري   و ترغيب دختران به سواد آموزي  اختصاص داشت . اين نشريه مخاطب خود را عموم زنان نمي دانست و خواست ها و نياز هاي طبقه بالا و متوسط جامعه را در نظر مي گرفت.

شايد دانش را بتوان نخستين نشريه فارسي زبان دانست که اختصاص به زنان داشته است. در شماره نخست اين نشريه نوشته شده بود که دانش نشريه اي است اخلاقي که از علم خانه داري، بچه داري و شوهرداري صحبت خواهد کرد و به کلي از پليتيک و سياست مملکتي سخن نمي راند. جاذبه اين نشريه در تعداد زياد مقاله هايي بود که درباره بهداشت، طب، امور خانوادگي و بخصوص بچه داري منتشر مي کرد و اخبار مربوط به مدارس دختران در اکثر شماره هاي آن درج مي شد.

پس از تعطيلي اجباري دانش که درآمد آن کفاف مخارجش را نداشت، مريم مزين السلطنه مؤسس و مدير مدرسه مزينيه، نخستين شماره دو هفته نامه مصور شکوفه را در 4 صفحه انتشار داد.

بعد از نشريه دانش، نشريات ديگري در زمينه زنان و حقوق آنها و وظايفشان در مقابل شوهر و فرزندانشان منتشر شد که مي توان از ميان آنها به موارد زير اشاره کرد : 
ــ نشريه شکوفه که توسط مريم عميد سمناني (ملقب به مزين السلطنه ) در تهران چاپ مي شد.
ــ جهان زنان نشريه ديگري بود که توسط فخر آفاق پارسا در مشهد منتشر مي شد . 
ــ مجله جمعيت نسوان وطن خواه ايران ، کهاين نشريه را ملوک اسکندري در تهران  منتشر    مي کرد.  
ــ زبان زنان که صديقه دولت آبادي در اصفهان منتشر مي کرد نيز نمونه اي ديگر از نشريات زنان است .
به هر حال تلاش خستگي ناپزير و ارزشمند اين چنين اشخاصي بود که امروز زنان به حقوق از دست داده خود دست يافته وجايگاه خود را در جامعه بازيافتند و در انتخاب حکومت دخيل شدند .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان