بسم الله
 
EN

بازدیدها: 650

اولويت مطالبات زنان از نگاه فعالان امور زنان

  1392/5/20
بر کسي پوشيده نيست که انتخابات مهم‌ترين شيوه بيان مشارکت مردمي در حوزه هاي سياسي و اجتماعي ست و البته به تبع آن ها حوزه هاي اقتصادي و فرهنگي را نيز شامل مي شود و اين مهم بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در کشور ما بارها و بارها رخ داده است و انتخابات رياست جمهوري يکي از اين انتخاب هاست. در هر حال چند روزي بيش تر به انتخابات رياست جمهوري باقي نمانده. انتخاباتي که به دنبال تعيين بالاترين مقام اجرايي کشور است.
 
در واقع رئيس جمهور از طريق گزينش مردمي و کسب اکثريت آرا انتخاب مي‌شود و بر اين اساس هر کانديدايي تلاش مي کند با بيان اهداف و برنامه‌هاي خود در حوزه‌هاي مختلف بتواند از سويي هم از خود و هم از برنامه‌هايش دفاع کند و البته از سوي ديگر، آراي بيشتري را کسب نمايد.
 
بر اين اساس از آنجا که زنان نيمي از جامعه اند و مسائل مربوط به آن ها يکي از پرمخاطب‌ترين و حساس‌ترين مباحث در برنامه‌هاي هر نامزد رياست جمهوري مي تواند باشد و از طرفي زنان نيز به دليل ارتقاء سطح آگاهي و شناخت حقوق و تکاليف شان بيش از گذشته به اين گونه مسائل اهميت مي‌دهند، مطالبات اين گروه از جامعه که بر گروه ديگر نيز اثرگذارند، مي تواند در انتخاب فرد اصلح مؤثر واقع شود.
 
 به طور کلي در حوزه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي مطالبات گوناگوني از سوي جامعه زنان مطرح مي شود. براي مثال در خانواده، زن به دليل نقشي که در حفظ و سالم سازي خانواده و در نتيجه جامعه دارد شايد بتوان گفت خواسته اصلي او ايفاي درست حقوق اسلامي و عرفي و تکريم وي است.
 
همچنين در حوزه اقتصاد، زنان عليرغم توانمندي‌ها و ظرفيت‌هايشان از بسياري از مشاغل در سطوح بالاي کشور خود را به حاشيه برده‌اند و اين شيوه احساس محروميت، در قشر تحصيل‌کرده و توانمند زنان را ايجاد نموده است و در حوزه سياسي ورود زنان به عنوان شهرونداني که از حقوق قانوني براي انتخاب کردن و انتخاب شدن برخورداند حائز اهميت است و البته حوزه فرهنگي و اجتماعي که اثرگذاري و نقش زنان را نمي توان ناديده گرفت هر چند گاهي اين مهم نيز به حاشيه کشيده مي شود. 
در هر حال در خصوص اهم مطالبات جامعه امروز زنان از رئيس جمهور آينده با چندتن از صاحب نظران و مسئولان اين حوزه به گفت و گو نشستيم.
 

بکارگيري پتانسيل زنان در جهت پيشرفت و پيشبرد اهداف انقلاب و نظام

 
دکتر زهره الهيان نماينده مجلس هشتم شوراي اسلامي در اين خصوص اظهار داشت: با توجه به اهميت اين موضوع کانديداهاي رياست جمهوري بايد هر کدام نگرش ها و برنامه هاي خود را در رابطه با جامعه زنان نيز در کنار باقي برنامه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود ارائه دهند تا جمعيت زنان بتوانند در رابطه با برنامه هاي کانديداها قضاوت درستي داشته باشند. البته ناگفته نماند مباحث خانواده فراتر از بحث زنان است تا آنجا که اهميت اين مسئله بر مي گردد به سلامت و آينده جامعه.
 
وي ادامه داد: همان طور که مقام معظم رهبري اشاره فرمودند موضوع خانواده بايد اولويت درجه يک کشور باشد اما ازاين باب تا به حال ما در نطق ها و مصاحبه هاي کانديدها شواهدي از طرح بحث خانواده و زنان را نديده ايم و اين يک نقيصه است که اميدواريم در مناظره هايي که به موضوعات فرهنگي پرداخته مي شود موضوع خانواده و زنان هم که يکي از محورهاي اصلي در حوزه فرهنگي و اجتماعي ست مورد توجه قرار گيرد.
 
الهيان تصريح کرد: در هر حال بايد بگويم قاعدتاً به کارگيري پتانسيل بانوان در جهت پيشرقت و پيشبرد اهداف انقلاب و نظام مي تواند از اولويت هايي باشد که مدنظر جامعه زنان است.
 
نماينده مجلس هشتم شوراي اسلامي در ادامه ضمن اشاره به وجود زنان متخصص و کارآمد کشورمان در عرصه هاي مختلف بيان داشت: امروز ما زنان متخصص و کارآمدي را داريم که به جايگاه هاي خوب علمي و مديريتي دست يافته اند بنابراين بايد از ظرفيت آن ها در اداره کشور و همان طور که پيش از اين هم به آن اشاره کردم پيشبرد اهداف نظام بهره برد.
 

توجه به چالش هاي حقوقي خانواده و زنان

 
وي اضافه کرد: از طرف ديگر نيز در حوزه هاي مختلف از جمله حقوق زنان، کانديداها بايد برنامه ريژي کنند و چالش هاي حقوقي خانواده و زنان را مدنظر داشته باشند و البته در رابطه با موضوع کودکان و نوجوانان هم که بخش مهمي از موضوع خانواده هستند غفلت نورزند.
 
الهيان ادامه داد: مباحث اقتصادي و معيشتي مربوط به بخث خانواده و زنان هم بايد مورد نظر واقع شود. بحث زنان سرپرست خانوار، اشتغال و مسکن آن ها و از طرفي به طور کل نقش زنان در اقتصاد که معمولاً به فراموشي سپرده مي شود بسيار حائزاهميت است. به طور کل نقش خانواده در اقتصاد، اقتصاد در خانواده و اقتصاد مردم مدار نبايد از مدار توجه کانديداها و در نهايت رئيس جمهور آينده خارج شود.
 
اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در پايان به برنامه اي پيشنهادي که با همکاري جمعي از متخصصان وصاحب نظران حوزه زنان تهيه شده اشاره کرد و گفت: مباحث مفصلي از حوزه زنان در قالب 19 بند پيشنهادي که توسط تيم تخصصي آماده شده در اختيار دکتر حدادعادل که در اين دوره براي رياست جمهوري کانديده شده اند قرارگرفته که اماده براي ارائه در سطح افکار عمومي ست.
 

مهم ترين مطالبه؛ پيگيري مباحث فرهنگي ست.

 
در ادامه با سجادي معاون خانواده مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري به گفت و گويي کوتاه پرداختيم وي در اين خصوص بيان داشت: بزرگ ترين مطالبه زنان امروز جامعه ما از رئيس جمهور آينده مباحث فرهنگي ست. چراکه مردم ما، دغدغه ي فرهنگ جامعه را دارند و اگر رئيس جمهور با حساسيت ويژه اين مطلب را پيگيري کند مطمئناً آينده خوبي خواهيم داشت.
 
وي ادامه داد: در واقع مهم ترين کار زيربنايي براي کشور بحث فرهنگي ست بايد با توجه به شرايط کنوني جامعه فرهنگ جامعه اسلامي را ساماندهي کرد.
 
سجادي خاطر نشان کرد: قدر مسلم مسائل سياسي رويکرد هر کدام از کانديدهاست و براي بخش اقتصادي نيز هر کدام طرح هايي براي اجرا دارند، اما آنچه مهم تر است همان طور که گفتم بخش فرهنگ است اينکه ما ديدمان نسبت به خانواده چيست؟ نگرشمان در خصوص فعاليت هاي اجتماعي زنان چگونه است؟ و يا اينکه تربيت فرزندان به چه نحوي باشد؟ از جمله مواردي ست که فرهنگ جامعه را مي سازد.
 
مغاون خانواده مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري در چپايان تصريح کرد: درهر حال اينکه فيلم ها و بسته هاي فرهنگي که در کشور ساخته و تهيه مي شود بايد داراي چه ويژگي هايي باشد و يا اينکه رئيس جمهور آينده بحث عفاف و حجاب را چگونه کنترل و يا ساماندهي مي کند از مباحث بسيار مهمي ست که جامعه امروز ما مطالبه خواهد کرد.
 

ارتقاء مرکز امور زنان رياست جمهوري به معاونت

 
شهلا ميرگلوبيات نماينده حال حاضر مجلس شوراي اسلامي نيز در ارتباط با مهم ترين مطالبات جامعه زنان از رئيس جمهور آينده گفت: به عقيده من مهم ترين مطالبه امنيت زنان و کودکان است که اين مهم شامل امنيت اجتماعي، اقتصادي و سياسي ست.
 
وي ادامه داد: به همين خاطر اگر رئيس جمهور معاون زن داشته باشد در امور زنان يعني مرکز امور زنان و خانواده تبديل به معاونت شود مي تواند بسيار کمک کننده باشد چراکه مطمئناً اين مطالبات را بهتر و مداوم تر پيگيري کرده و حتي قوانيني را که مصوب شده اما اجرا نشده را به اجرا در بياورد.
 

رفع ظلم و تبعيض از زنان

 
توران ولي مراد کارشناس جامعه شناسي و عضو ائتلاف اسلامي زنان نيز از ديگر کارشناسان حوزه زنان است که در گفت وگو با به دخت بيان داشت: اساساً آنچه که در حال حاضر و در طول تاريخ تعيين مي کند که مطالبات زنان چيست و بايد چطور مطرح شود در واقع عملکرد مسئولين و تصويري ست که در پيش رو ترسيم مي کنند و اين امر بخشي از مطالبات را مشخص مي کند.
 
وي ادامه داد: منظور من اين است که يک سري اصول و مبناها وجود دارد که مطالبات را به طور کلي مشخص مي کند و يکسري واقعيت هاي موجود که به طور جزيي تر مطرح است و اصولي که مطالبات زنان را از نظام جمهوري اسلامي مطالبه مي کند چيزي جدا از جمهوري اسلامي نيست.
 
ولي مراد اضافه کرد: توضيح اين مطلب اين است که وقتي مي گوييم جامعه، اسلامي ست يعني در بعد اجتماعي مشخصه آن اقامه براي اجراي عدالت است و اسلام منهاي عدالت تعريف نمي شود. عدالت درواقع در بعد اجتماعي جوهره اسلام است و حال براي اينکه عدالت اجرا شود رفع ظلم و تبعيض پيش فرض آن است و يا مي توان گفت مقدمه آن است پس مطالبات زنان به طور خاص مي شود رفع ظلم و تبعيض از زنان.
 
عضو ائتلاف اسلامي زنان در ادامه خاطر نشان کرد: اين مي شود مطالبه از يک جامعه اسلامي آن وقت خود به خود بحث تبعيض و رفع موانع، مشکلات و مسائل زنان هم مطرح مي شود. پس رفع تبعيض، رفع موانع و مشکلات به طور خاص مي شود مطالبات زنان. از سوي ديگر وقتي مي گوييم نظام ما مردم سالاري ديني ست يعني جمهوري اسلامي، مشخصه جامعه مردم سالار هم بايد مدنظر ما باشد.
 
وي تصريح کرد: يعني زنان تواني پيدا کنند که به طور آزاد صحبت کنند يعني بيان آزاد. چون آزادي از شاخصه هاي نظام مردم سالار است و اينکه آزادانه نقش داشته باشند در تعيين سرنوشت خودشان و جامعه شان و اين امکانات وابزارها بايد فراهم شود. به تعبير ديگر در جامعه مردم سالار تمام آدم ها به لحاظ حقوق انساني با هم برابرند پس اين برابري بايد به صحنه عمل بيايد.
 
ولي مراد ضمن اشاره به اين مطلب که در تعبير اسلامي هم زن و مرد نفس واحده هستند ادامه داد: جداي از اين مطلب زن و مرد در هويت انساني با هم برابرند پس در جمهوري اسلامي زن و مرد به لحاظ حقوق انساني و  هويت انساني بايد برابر باشند حال آيا در جامعه ما اينگونه است؟ خير.
 

بايد تغيير نگرش نسبت به زنان رخ دهد.

 
اين فعال حوزه زنان اظهار داشت: زنان در جايگاه فرودست ديده مي شوند. ظلم ها و تبعيض هايي به زنان به دليل زن بودن روا مي شود. شايد در تفکرات و تصورات و بياناتشان بگويند تمام امکاناتي که براي مردان هست براي زنان هم هست اما اين دروغ است چراکه به مشکل ديگري مي رسيم و آن نگرش و باور نسبت به زنان است. نگرش ها و باورها نسبت به زن در حال حاضر با نگرش و باور انقلاب اسلامي در تعارض است.
 
وي اضافه کرد: در نگاه انقلاب اسلامي و اسلام به زن، زن يک انسان مستقل و انتخاب گر است يعني حق انتخاب دارد و مستقل است اما در سيستم ما مرداني که در قدرت هستند زنان را محتاج قيم مي بينند و قتي اين اتفاق مي افتد هم استقلال را از زن مي گيرند و هم انتخاب گري را، به طور مثال اين امر را در مطرح کردن طرحي مي بينيم که به دختران زير 40 سال بي اذن ولي گذرنامه نمي دهند. در واقع هر جيزي که به عنوان قانون براي شهروندان مطرح مي شود بايد براي همه باشد نمي شود دختران و پسران را از هم جدا کرد.
 

حضور زنان در مراکز تصميم گيري و تصميم ساز

 
ولي مراد ادامه داد: نگرشي که نسبت به زنان وجود دارد زنان را فرودست مي داند عملکرد دولت هاي ما در اين سي و چند سال اين امر را نشان داده است. در اين سي و چند سال زنانمان به دليل تحصيلات و توانمندي هاي اقتصادي جلو آمده اند و رشد کرده اند اما چرا به همين نسبت در مراکز تصميم گيري و تصميم ساز جلو نيامده اند و حضور نداشته اند اين نشان مي دهد که زنان به جرم زن بودن از اين مراکز به دور بوده اند.
 
وي ضمن اشاره به اين مطلب که مرداني که در قدرت هستند زماني که مي خواهند افرادي را براي مراکز تصميم گيري و تصميم ساز انتخاب کنند خيلي انحصار طلبانه و مردسالار زنان را کنار گذاشته اند و مي گذارند تصريح کرد:  همه اين چند سال همين طور بوده يعني درست بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با اينکه زنان هم نقش خود را در انقلاب ايفا کرده اند و هم در هشت سال دفاع مقدس و هم در تثبيت نظام اما يک سقف شيشه اي و ناديدني که نگرش هاي غلط نسبت به زنان است هميشه وجود داشته است.
 
اين فعال حوزه زنان خاطر نشان کرد: درنگرش اسلامي و تاريخ اسلام زناني که توانمند هستند جلو هستند يعني فرصت دارند توانمندي هايشان را به معرض عمل بگذارند اما ما در سياستگذاري، قانون گذاري، برنامه ريزي و اجرا فرصت ها را از زنان به دليل زن بودن مي گيرند و اين امر طي چند سال اخير شدت يافته است. طبق برنامه هايي که اجرا مي شود و حرف هايي که زده مي شود مي خواهند زنان را سوق دهند به عرصه هاي خصوصي تر و فرصت و عوامل توانمندي را از زنان بگيرند.
 
ولي مراد ادامه داد: به بيان ديگر فرصت هاي اشتغال و تحصيل را براي زنان محدود مي کنند. ما اگر مي گوييم زنان در پست هاي تصميم گير و تصميم ساز حضور پيدا کنند شعار نيست  بلکه زنان اين توانايي و لياقت را دارند وقتي که زني شايسته يک مقام و پستي هست چرا نبايد به دليل زن بودن به آن دست يابد.
 

ارائه يک الگوي اسلامي از زن

 
عضو ائتلاف اسلامي زنان اضافه کرد: تصويري که از جامعه اسلامي به دختران، زنان و دنيا مي خواهيم بدهيم بر اساس تعريفي ست که از زن به جامعه مي دهيم زماني که زنان را از گرفتن پست هاي مؤثر و تصميم ساز محروم کنيم در واقع يک الگوي عملي را ارائه داده ايم که زنان به مراکز تصميم گيري و تصميم ساز راه نيابند آن وقت مطرح مي کنند چرا مشکلات و کشمکش ها در خانواده ها زياد شده است؟ به اين دليل که شما به جامعه درس مي دهيد که تصميم سازي را به زنان ندهيد.
 

سلامت و امنيت؛ خواست ديگر جامعه زنان

 
وي در ادامه گفت: به طور خلاصه خواسته زنان رفع تبعيض است و البته سلامت و امنيت زنان هم به لحاظ هويت فردي و هم به لحاظ حضور در خانواده و جامعه. سلامت و امنيتشان در تمام ابعاد جسمي، جنسي، رواني، عاطفي و احساسي، روابط بين فردي، مسائل حقوقي و مسائل اقتصادي و اجتماعي تأمين شود.
 

ضديت و تقابل با خشونت

 
ولي مراد در پايان خاطر نشان کرد: و البته ناگفته نماند زماني که از سلامت و امنيت حرف مي زنيم خودبه خود مسئله ضديت و تقابل با خشونت مطرح مي شود يعني خشونت از تمام زنان برداشته و رفع شود. رفع خشونت هم زير مجموعه نظام مردم سالار است و هم زيرمجموعه نظام اسلامي يعني تا دولتي اين موضوعات به عنوان هدف اصليش در زمينه زنان قرار نگيرد به مسير درستي نرفته است اين ها مطالبات زنان است.
 
در هر حال زنان اجتماع امروز و فرداي ما ضرورت حضور را با تطبيق مسائل ناب اسلامي جهت حضوري مؤثر به نمايش درمي آوردند به اميد روزي که اين حضور را به فراموشي نسپريم و به دنبال اجراي مطالبات آن ها باشيم.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان