بسم الله
 
EN

بازدیدها: 949

سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت 91- قسمت چهارم

  1392/5/19
قسمت قبلي


پاسخ صحيح بصورت بولد نمايش داده شده است


كدام مورد، صحيح است؟

1- ضمان عهده ، شامل انحلال بيع به سبب فسخ و اقاله مي باشد .

2- ضمان عهده، در هر مورد كه بيع باطل باشد، امكان ندارد .

3- ضمان درك ويژه بيع است .

4- ضمان عهده بايع، بيش از قبض ثمن نيز درست است .


در كدام مورد، شرط عوض موجب بطلان عمل حقوقي است؟

1- وصيت

2- رقبي

3- وديعه

4- حبس مؤبد


كدام مورد، در خصوص حواله، صحيح است؟

1- انتقال دين، مقتضاي ذات حواله است .

2 -خيار  تخلف از شرط، در حواله ايجاد نمي شود .

3- در حواله مي توان بقاي تعهد محيل و ضميمه شدن آن بر ذمه محال عليه را شرط كرد .

4- در صحت حواله، وجود سبب و مقتضي دين محيل به محتال كافي نيست .


كدام مورد صحيح است؟

1- رجوع از وصيت، عمل تشريفاتي است .

2- از اقراري كه ضمن وصيت شده است، نمي توان رجوع كرد .

3- ضمن انشاي وصيت، مي توان بطلان تمام وصاياي متضاد بعدي را اعلام كرد .

4- تصرفات اداري موصي در مال خود، دلالت بر رجوع از وصيت دارد .


كدام مورد را نمي توان از آثار حق حبس دانست؟

1- طرف مقابل دارنده حق حبس، نسبت به هزينه نگاهداري مورد حق حبس، مسئول است .

2- حبس كننده نسبت به خساراتي ناشي از حبس مورد معامله، مسئول نيست .

3- يد اعمال كننده حق حبس اماني است .

4- عقد به سبب تلف مبيع در دوران اعمال حق حبس، منفسخ مي شود .


در كدام يك از ابقاعات زير، تقارن اراده انشايي يا وسيله ابراز آن، لازم است؟

1- اعراض

2- ابراء

3- فسخ

4- حيازت مباح


كدام مورد، صحيح است؟

1- ابراء ويژه سقوط حق ديني است نه عيني .

2- شرط عوض در ابراء، باعث بطلان آن مي شود .

3- وصيت به ابراء نياز به قول موصي له بدهكار دارد .

4- ابراء از ديني كه سبب آن ايجاد شده باطل است .


كدام مورد در خصوص حق الارتفاق، صحيح است؟

1- برقراري حق ارتفاق، الزاماً مجاني است .

2- تصرفي كه سابقه آن روشن نيست، نمي تواند اماره بر وجود حق ارتفاق باشد .

3- صرف وضع طبيعي ملاك نمي تواند اماره بر وجود حق ارتفاق باشد .

4- مخارجي كه براي تمتع از حق الارتفاق لازم است، بر عهده صاحب حق است نه مالك .


كدام مورد، در خصوص وكالت، صحيح است؟

1- وكالت مطلق، ناظر بر امور اداره و تصرف است .

2- در وكالت، توالي بين ايجاب و قبول شرط نيست .

3- در وكالت مطلق، هر جا كه شبهه اي باشد، اصل بر نيابت است .

4- در وكالت دعاوي، قانون وكالت عام و مطلق را موثر مي بيند .


كدام مورد، در خصوص شرط تبري از عيوب، صحيح است؟

1- باعث سقوط خيار تدليس مي شود .

2- از  اقسام ((شرط عدم مسئوليت)) نيست.

3- شامل ضمان ناشي از تلف مبيع پيش از قبض نمي شود .

4- شامل عيوب طاري بعد از عقد نيز مي شود.


قسمت بعدي


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان