بسم الله
 
EN

بازدیدها: 757

منشور موفقيت در آزمون وکالت

  1392/5/17

1. مسئوليت را بعهده بگيريد:

 
شايد بعضي از اتفاقات در طبيعت، برخي از رفتارهاي گذشته و حتي عقايد ديگران رانتوان تغيير داد، اما مطمئنا  مي توان سرنوشت و آينده خود را همانگونه که طالب آن هستيم رقم زد و اولين پيش شرط موفقيت در هر آزموني اين است که خود را مسئول هر نتيجه اي بدانيم.
 

2.هدفمند حرکت کنيد:

 
اتومبيل براي حرکت نياز به سوخت دارد. سوخت اتومبيل بنزين است و آن را بايد از پمپ بنزين تهيه نمود. هواپيما براي حرکت نياز به سوخت دارد، سوخت هواپيما بنزين مخصوص است که آنرا بايد از جايگاه مربوطه تامين نمود. انسان براي حرکت و دستيابي به موفقيت نياز به سوخت دارد،سوخت انسان را بايد از کجا تامين نمود؟
سوخت انسان همان انگيزه او مي باشد و انگيزه تهيه کردني نيست بلکه ايجاد کردني است. اهداف شما در زندگي مهمترين عامل ايجاد انگيزه مي باشد  پس هر گاه که حوصله نداريد و درس نمي خوانيد بهتر است که به اهداف خود بينديشيد، احتمالا اهداف شما کمرنگ شده اند!!!
 

3. هزينه هاي اهداف خود را بپردازيد:

 
افراد موفق به اين نکته پي برده اند که چگونه بهاي تحقق روياهاي خود را بپردازند. آن ها از سختي کار شکوه نمي کنند. شما ه قادريد به خواسته هاي خود برسيد مشروط بر اينکه هزينه آن که تلاش وپشتکار است را خود بپردازيد.
 

4.تمرکز روي هدف:

 
در طي مسير و تا زمان رسيدن به نتيجه دشمنان دروني تان به سراغتان خواهند آمد.
ترس- ترديد- نگراني – دلهره- استرس و اضطراب که همان دشمنان شما هستند تا زمان رسيدن به موفقيت شما بيکار نخواهند بود وتنها عامل کنترل کننده ي اين دشمنان دروني تمرکز شما بر روي هدفتان مي باشد. زماني شما مي توانيد آنها را مغلوب سازيد که خود را شايسته موفقيت و دستيابي به اهدافتان بدانيد فارغ ا زاينکه درکدام نقطه از کشور زندگي مي کنيد و از چه وضعيت آموزشي برخوردار هستيد.
 

5. با برنامه ريزي درس بخوانيد:

طبق يک برنامه منظم وبا تهيه يک نقشه ، مسير خود را مشخص کنيد و سپس شروع کنيد. مطالعه براساس برنامه ريزي نه تنها موجب مي گردد تا از مطالعه لذت بيشتري ببريد بلکه مطمئن خواهيد بود که در کوتاهترين زمان ممکن به مقصد خواهيد رسيد.
 

6.هرگز تسليم نشويد:

 نبايد انتظار داشته باشيد که همه چيز بر وفق مراد پيش برود. اگر به مشکلي برخورديد تسليم نشويد و دست از تلا ش و تکاپو برنداريد. بايد مصمم باشيد و موانع را با تدبير برطرف کنيد. موانع را همانند سنگ هاي درون رودخانه بپنداريد که براي عبور از رودخانه پا بر روي آنها مي گذاريد.

7. تاخير جايز نيست:

اتفااقي که قرار است سال اينده برايتان رخ دهد به کار امروزتان بستگي دارد. کارهاي بزرگ از هفته آينده شروع نمي شود. کارهاي بزرگ براي افراد موفق از همين امروز مي شوند و براي افراد ناموفق از فردا.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان