بسم الله
 
EN

بازدیدها: 799

اشكالاتي بر مهريه عندالاستطاعه

  1392/5/17
مهريه در صورت عندالمطالبه بودن براي زن حق حبس ايجاد مي کند   بدين معنا که زن در صورت عدم پرداخت مهريه از سوي مرد، مي تواند حکم حبس براي همسرش بگيرد . اما در صورتي که مهريه عندالاستطاعه باشد راهي براي زن به منظور گرفتن حق خود از مرد باقي نمي ماند.  

از اشکالات مهريه عندالاستطاعه لازم الاجرا نبودن آن است زيرا در صورت عدم پرداخت مهريه از سوي مرد، زن بايد استطاعت مالي مرد را ثابت کند، در غير اين صورت نمي تواند حق مهريه خود را دريافت کند. اما در صورتي که زن مهريه عندالمطالبه را در سند ازدواج انتخاب کرده باشد، به راحتي مي تواند حق خود را از مرد طلب کند.  

از ديگر اشکالات مهريه عندالاستطاعه را مجهول بودن زمان مدت قرارداد است ، زماني که قراردادي زمانش مجهول باشد، نتيجه اش بطلان قرارداد است و در اين صورت زن نمي تواند به حق مهريه اش دست يابد. اصولا شروط مجهول باطل است و چون مهريه عندالاستطاعه زمان مشخصي براي پرداخت ندارد، عملا شرط مجهول و باطل است و در اين صورت بايد زن به سراغ مهرالمثل برود.

از ديگر اشکالات مهريه عند الاستطاعه اين است که قانون گذار آن را نمي شناسد. مهريه عندالمطالبه مدت روشن و معيني دارد و در قانون شناخته شده است، در صورت عندالمطالبه بودن مهريه، قاضي مي تواند در تسريع حکم آن اقدام کرده و حتي مهريه را بصورت اقساط براي زن مطالبه کند. مهريه عند الاستطاعه براي قاضي مجهول بوده و همه فروض براي آن پيش بيني نشده است. به عنوان مثال در زمان فوت همسر يا هنگام طلاق، قانون فروضي را براي آن پيش بيني نکرده و تنها در صورتي زن به حق مهريه خود مي رسد که بتواند استطاعت مالي مرد را ثابت کند. بر اين اساس، در اختلافات و مناقشاتي که بين زوجين پيش مي آيد در صورت مهريه عندالاستطاعه قاضي نمي تواند تصميم بگيرد.

اشکال ديگر اين قانون اين است که به محض انعقاد عقد بين زوجين مهريه به ملکيت زوجه در نمي آيد اما در مهريه عندالمطالبه به محض انعقاد عقد، مهريه به ملکيت زوجه مي رسد. در شرايط فعلي که مهريه عندالمطالبه است مهريه ها از سوي برخي همسران پرداخت نمي شود، در قضيه مهريه عندالاستطاعه قضيه لاينحل باقي مي ماند. 

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان