بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,156

منابع آزمون وکالت دادگستري

  1392/5/17

حقوق مدني

قانون مدني در نظم حقوقي کنوني – دکتر ناصر کاتوزيان.
قانون مسئوليت مدني 1339.
قانون روابط موجر و مستاجر 1356.
قانون روابط موجر و مستاجر 1376.

تست:

مجموعه تست هاي طبقه بندي شده حقوق مدني – دکتر ميترا ضرابي.

حقوق جزا

قانون مجازات اسلامي. (آخرين چاپ با آخرين تغييرات مواد)
محشاي قانون مجازات اسلامي – دکتر ايرج گلدوزيان. (مطالعه توضيحات ذيل مواد 1 تا 62 و مواد مربوط به سرقت، قتل، محاربه، جعل و کلاهبرداري الزامي است)
قانون صدور چک با آخرين اصلاحات.
قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري 1367.
قانون مبارزه با مواد مخدر 1376. (تکميلي)
قانون اقدامات تأميني 1339. (تکميلي)
قانون مبارزه با پولشويي 1386. (تکميلي)
قانون جرايم رايانه اي 1389. (تکميلي)
قانون مبارزه با قاچاق انسان 1383. (تکميلي)
زمينهء حقوق جزاي عمومي – دکتر رضا نوربها. (صرفاً جهت مطالعه مکاتب) 
آراء وحدت رويه، نظريات مشورتي، رويه قضائي.

تست:

هيچ کتاب تست کامل و بدون غلطي در اين درس براي آزمون وکالت وجود ندارد.

حقوق تجارت

قانون تجارت 1311.
لايحه اصلاح قانون تجارت 1347.
قانون تصفيه امور ورشکستگي.
قانون صدور چک با آخرين اصلاحات.
قانون بازار اوراق بهادار.
قانون ثبت علايم و اختراعات 1386.
حقوق تجارت (دورهء 5 جلدي) – دکتر ربيعا اسکيني. (تکميلي)
قانون تجارت درنظم حقوقي کنوني – دکتر محمد دمرچيلي، دکتر علي حاتمي، محسن قرائي.(شامل قانون تجارت، نظريات مشورتي، رويهء قضائي، قانون تصفيه امور ورشکسته، قانون چک و آراء وحدت رويه) (تکميلي)
در آزمون وکالت، مطالعه مواد لايحه اصلاح، ورشکستگي و تصفيه بيشتر اهميت دارد.

تست:

ساده ساز حقوق تجارت – فرشيد فرحناکيان. (شامل قانون تجارت و ساير قوانين مرتبط و تست هر ماده در آزمون هاي گذشته)
745 و 600 سئوال حقوق تجارت – دکتر يوسف پاشايي. (اين تست ها تأليفي و بسيار قوي مي باشند) (تکميلي)

آيين دادرسي مدني

قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379.
قانون اجراي احکام مدني 1356.
قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و آئين نامه اجرائي آن. (قانون احيا دادسرا)
قانون ديوان عدالت اداري 1385.
قانون تشکيل شوراي حل اختلاف 1387 و آئين نامه اجرائي 1388.
قانون امور حسبي 1319. (تکميلي)
قانون تشکيل دادگاه هاي خانواده 1376. (تکميلي)
قانون وکالت و آئين نامه اجرائي آن 1315. (تکميلي)
لايحه قانوني استقلال کانون وکلا و آئين نامه اجرائي آن. (تکميلي)
قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت 1376. (تکميلي)
آئين دادرسي مدني (دورهء 3جلدي) – دکتر عبدالله شمس. (تکميلي)

تست:

ساده ساز آيين دادرسي مدني – فرشيد فرحناکيان. (شامل قانون آ.د.م و ساير قوانين مرتبط و تست هر ماده در آزمون هاي گذشته)

آيين دادرسي کيفري

قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري.
قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و آئين نامه آن. (قانون احيا دادسرا)
قانون تشکيل شوراي حل اختلاف 1387 و آئين نامه اجرائي 1388.
قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي 1376. (ماده 2 مهم)
قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين 1373. (ماده 3 مهم)
قانون مطبوعات. (تکميلي) 
قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي 1383. (تکميلي)
آيين دادرسي کيفري (دوره 5 جلدي) – دکتر محمود آخوندي.
آئين دادرسي کيفري - دکتر علي خالقي.
آيين دادرسي کيفري (1 و 2) – دکتر محمد آشوري. (تکميلي)
کليات آئين دادرسي کيفري - دکتر رجب گلدوست جويباري. (تکميلي)

تست:

ساده ساز آيين دادرسي کيفري – حميدرضا کلانتري. (مطالعه آراء وحدت رويه، نظريات مشورتي و رويه قضائي از اين کتاب ضرورت دارد)

اصول فقه

مباني استنباط حقوق اسلامي – دکتر ابوالحسن محمدي.

تست:

صرفاً مجموعه تست هاي سال هاي گذشته با پاسخ نامه سازمان سنجش.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان