بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,460

ارث خنثي

  1392/5/17
ارث در لغت به معناي انتقال غير قراردادي چيزي، از شخص به ديگري است و همچنين به معناي بقيه‌ و باقي‌مانده‌ي چيزي نيز مي‌باشد .
در اصطلاح حقوقي مقصود از آن، انتقال مالکيت اموال ميت، پس از فوت به ورّاث او مي‌باشد.
قانون‌گذار در کلام خود کسي را که ارث مي‌برد وارث، و متوفي را مورّث، و اموال و دارائي متوفي در حين فوت وي را، ترکه مي‌نامد . در تقسيم ترکه، شناخت جنس وارث اهميت اساسي دارد. اين تميز در اشخاص متعارف، آسان است؛ ولي گاهي پاره‌اي از مردم که آنان را خنثي مي‌ناميم، نشانه‌هاي هر دو جنس را دارند و به دشواري مي‌توان گفت که اينان در شمار زنانند يا مردان. 
اين افراد بطور کلي در 2 گروه قرار مي‌گيرند:

1) ارث خنثاي ظاهر

خنثاي ظاهر کسي است که علائم مرد بودن در او، بر علائم زن بودن غلبه دارد و يا بالعکس، يعني علائم زن بودن در او بر علائم مرد بودن غلبه دارد. در اين صورت خنثي به هر يک از دو جنس که شباهت بيشتري به آن دارد ملحق مي‌شود و سهم الارث وي معين مي‌گردد


2) ارث خنثاي مشکل

خنثاي مشکل کسي است که هيچ يک از علائم مرد بودن يا زن بودن در او بر ديگري غلبه ندارد. در اين صورت نمي‌توان او را در رديف هيچ يک از دو جنس قرار داد، همچنان که نمي‌توان او را جنس سومي در رديف ذکور و اناث دانست. لذا سهم‌الارث او نيمي از سهم‌الارث مرد، به‌علاوه‌ي نيمي از سهم‌الارث زن است.

البته اين حکم، به استناد ماده‌ي 939 ق.م در موردي جاريست که خنثي در زمره‌ي وارثاني باشد که ذکور ايشان دو برابر اناث، ارث مي‌برند. ليکن اگر خنثي از جمله وارثاني باشد که ذکور ايشان سهمي برابر با اناث مي‌برند، اجراي حکم ماده‌ي فوق کاري لغو و بيهوده خواهد بود. مسأله‌ي تأمل برانگيزي که در اين ميان خودنمائي مي‌کند اين است که در برخي موارد، خنثاي مشکل ممکن است، برحسب مرد يا زن بودن، سهم برخي از ورثه را تغيير دهد، ليکن قانون‌گذار با چشم‌پوشي از تعيين جنسيت اين فرد اين مشکل حقوقي را حل نشده رها کرده است. بعنوان مثال اگر متوفي، پدر و مادر و يک دختر و يک خنثي، بعنوان وارث داشته باشد، تميز جنس خنثي مي‌تواند در فرض دختر، موثر باشد. بدين توضيح که اگر خنثي را دختر فرض کنيم، فرض دو دختر متوفي، دو سوم کل ترکه خواهد بود. حال اينکه اگر خنثي را پسر در نظر بگيريم، دختر متوفي، فرضي نخواهد داشت بلکه به قرابت ارث مي‌برد .م 909 ق.م

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان