بسم الله
 
EN

بازدیدها: 869

احكام جوانان-قسمت دوازدهم

  1392/4/31
قسمت قبلي


مجموعه روشهاي آموزش احکام


1. روش سنتي

يکي از روشهاي معمول و رايج در بيان احکام که از گذشته بوده و هست، روش روخواني از متن کتابهاي احکام با همراه توضيح جزئيات و نکته هاي آن است.
امتيازي که اين روش دارد اين است که هم گوينده احکام کمتر به اشتباه مي افتد و هم مخاطبان با اطمينان بيشتري مي توانند به آن مسائل عمل نمايند، ولي اين روش، چون معمولا با يکنواختي و سمعي بودن صرف همراه مي باشد، از جاذبه کمتري برخوردار است.

2. احکام موضوعي

يکي از شيوه هاي بيان احکام، دسته بندي احکام در موضوعات گوناگون براي مخاطبان مختلف است و اين شيوه، نمونه هاي بسياري دارد که در اين جا به تعدادي از آنها اشاره مي نماييم:
الف. رساله نمونه آقاي موگهي که در چندين جلد چاپ شده است.
ب. رساله نوين که در موضوعات مختلفي، چون عبادي، سياسي، اقتصادي، خانواده و پزشکي و... که توسط آقاي بي آزار شيرازي تاليف شده است.
ج. احکام پسران و دختران و ساير موضوعاتي که آقاي فلاح زاده تنظيم و چاپ نموده است.
د. احکام آبها، پوشش و قبله و... که توسط آقاي وحيدي تنظيم و چاپ شده است.

3. آموزش از طريق فيلم و اسلايد و ويدئو

آموزش از طريق فيلم و اسلايد و ويدئو و ديگر وسايل کمک آموزشي که به صورت سمعي و بصري انجام مي شوند.

4. احکام شعري

احکام شعري که براي تسهيل و تنوع در يادگيري احکام مطرح شده که در قسمت م آخذ به بعضي از منابع اين اشعار اشاره شده است و در آخر بحث اين مجموعه نيز قسمتي از اشعار آمده است.

5. بيان احکام در قالب داستان

بيان احکام در قالب داستان که بيشتر در ميان نوجوانان کاربرد دارد که مربي، احکام مورد نظر را براي اين که ايجاد خستگي نکند و به سهولت در اذهان نوجوانان جاي گيرد به صورت داستان در مي آورد و از اين شيوه در مجله «سلام بچه ها» استفاده شده است.

6. احکام به صورت پانتوميم و بدون صدا

احکام به صورت پانتوميم و بدون صدا که براي دانش آموزان مطرح مي شود که همراه با تنوع و سرگرمي است.

7. احکام تصويري

احکام تصويري که در مراکز آموزشي کاربرد دارد براي تفهيم احکام، بسياري از مسائل را مي توان در قالب طرح و تصوير بيان نمود؛ اين روش را عده اي مانند آقاي قدوسي در دو کتاب «آموزشگاه نماز» و «اردوگاه رمضان» به کار برده است.

8. احکام مسابقه اي و سؤالي

احکام مسابقه اي و سوالي که اين کتاب در مقام اين نوع از بيان احکام است که خود دهها روش و سوژه مخصوص به خود را دارد.

9. احکام استدلالي

احکام استدلالي که به همراه احکام، ادله آن نيز مطرح مي شود.

10. احکام آموزشي

احکام آموزشي که به صورت کلاسيک طراحي شده و اساتيدي مانند بي آزار شيرازي، وحيدي، قدوسي، قربانيان و... از آن استفاده نموده اند و کتابهاي «رساله آموزشي» و «رساله نوين» نيز نمونه هايي از اين قبيل آثار است.

11. روش عملي

يکي از شيوه هاي بيان احکام، روش عملي و تجسمي است که به صورت سمعي و بصري انجام مي شود و اين روش، نقش بسيار مفيدي در آموزش دارد.
بسيار ديده مي شود که افرادي به صورت تئوري مساله اي را در حفظ دارند، اما همين که در عمل مي خواهند، پياده کنند دچار اشتباه مي شوند؛ نظير کيفيت وضو گرفتن و يا تيمم بسيار هستند که اصل مساله مي دانند ولي در انجام آن دچار اشتباه مي شوند.
بنابراين، لازم است احکامي که آموزش آن به صورت تجسمي امکان دارد، خصوصا براي مخاطبان نوجوانان، به اين سبک مطرح شود.

12. احکام اخلاقي

يکي از روشهاي آموزش احکام اين است که استاد، علاوه بر بيان احکام به تناسب از بحثهاي اخلاقي نيز استفاده مي کند؛ به عنوان مثال اگر سخن از بحث طهارت ظاهري است از طهارت معنوي نيز بحث مي شود.
اگر بحث از تقليد مطرح است، ضمن بحث از احکام تقليد از مباحثي، چون تقليد کورکورانه و تقليد آگاهانه و بحث نوگرايي و سنت گرايي استفاده مي شود.
البته لازم است مربي از ابتدا در اين شيوه از آموزش، مباحثي را انتخاب نمايد که به نحوي با مباحث اخلاقي تناسب داشته باشد، مانند مباحث امر به معروف، دروغ، صله رحم، نماز، غيبت، آزار و اذيت، قرض، امانت و اسراف.

13. روش ترکيبي

اين روش، ترکيبي از تمام روشهاي قبلي است که هر کدام از آنها با توجه به شرايط زمان و مکان و نوع مخاطبان و مسائل شرعي در تدريس و بيان احکام به کار گرفته مي شود و اين روش از بيان احکام از تنوع و جاذبه خاصي برخوردار است.نويسنده:محمود اكبري


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان