بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,442

مسايل زنان سرپرست خانوار-قسمت اول

  1392/4/23

الف) تعريف : 

زنان سرپرست خانوار، شامل زنان بيوه، زنان مطلقه(اعم از زناني که پس از طلاق به تنهايي زندگي مي کنند و يا به خانه پدري بازگشته، ولي خود امرار معاش مي کنند)، همسران مردان معتاد، همسران مردان زنداني، همسران مردان بيکار، همسران مردان مهاجر، همسران مرداني که در نظام وظيفه مشغول خدمت هستند، زنان خود سرپرست(زنان سالمند تنها)، دختران خود سرپرست(دختران بي سرپرستي که هرگز ازدواج نکرده اند)، همسران مردان از کار افتاده و سالمند، مي شوند .

 با توجه به تعريف ارائه شده زنان سرپرست خانوار به سه گروه تقسيم مي شوند : 
گروه اول : خانوارهائي که در آن مرد به طور دائم حضور ندارد ؛ شامل زنان بيوه ، مطلقه و دختران بزرگ سال ازدواج نکرده .
گروه دوم : خانوارهائي که در آن مرد به طور موقت حضور ندارد ؛ شامل مهاجرت ، مفقودالاثر شدن ، زنداني ، سربازي ، متواري بودن و ... مرد .
گروه سوم : خانوارهائي که در آن مرد حضور دارد وليکن به دلايلي نقش مديريتي و اقتصادي خانواده برعهده زن قرارگرفته است ؛ شامل بيماري و ازکارافتادگي ، اعتياد ،کهنسالي ، مهجوريت و ... مرد .

 زنان سرپرست خانوار زناني هستند که بدون حضور منظم و يا حمايت يک مرد بزرگسال ، سرپرستي خانواده را به عهئه دارند و مسئوليت اداره اقتصادي و اجتماعي و تربيتي خانواده و تصميم گيري هاي عمده و حياتي به عهده ايشان است .

ب‌) خلاصه آمار زنان سرپرست خانوار :

  تعداد خانواده هاي مرد سرپرست در ايران، بيش از 15 ميليون و 711 هزار خانوار و تعداد خانواده هاي زن سرپرست نيز بيش از يک ميليون و 641 هزار خانوار است . رشد خانواده هاي مرد سرپرست طي سالهاي 75 تا 85، حدود 38% بوده است، که اين رشد در مورد خانواده هاي زن سرپرست، به 58% رسيده است. 
به عبارت ديگر، بر اساس سرشماري سال 1385، ميزان سهم زنان در سرپرستي خانواده ها، 4/9 درصد بوده است ؛ که اين ميزان در سال 1375، 4/8 درصد و در سال 65 ، 7.3 درصد و 7.1 درصد در سال 55 بوده که نشان از افزايش رشد تعداد و نسبت زنلن سرپرست خانوار مي باشد . سالانه در حدود 60 هزار زن در کشور بي سرپرست (مرد) شده اند .

ارقام مربوط به ساختار سني اين گروه از زنان، حاکي از آن است که حدود 26 درصد از آنها در گروه سني 25 تا 44 سال، 38 درصد بين 45 تا 64 سال و 32 درصد نيز بين سنين 65 ساله و بالاتر قرار دارند. به بيان ديگر، هر چه سن زنان افزايش مي يابد، احتمال قرار گرفتن آنها در گروه زنان سرپرست خانوار بيشتر مي شود ؛ دلايل عمده اين موضوع ، بر اثر وقوع دو اتفاق است ، نخست فوت همسر و در وهله دوم، عامل طلاق است .

مقايسه آمار زنان سرپرست خانوار کشور در سال 1385

نهاد حمايتي تعداد خانوار درصد از کل کشور
کميته امداد امام (ره) 841600 51.2
بهزيستي 160000 9.7
کل کشور 1641000 100

تعداد زن سرپرست خانوار کشور در سه دهه
سال 1355 1375 1385
تعداد 800000 1037000 1641000
درصد از کل خانوارها 7.1 8.4 9.4
درصد افزايش نسبت به سال قبل ----- 22.8 36.8
( بيش از 54 درصد خانوارهاي تحت حمايت امداد داراي سرپرست زن مي باشند )

همانطور که مشاهده مي شود روند رو به افزايش خانوار هاي با سرپرست زن زنگ خطري براي کشور خواهد بود ؛ با توجه به جايگاه نهادهاي حمايتي در فقرزدائي و توانمند سازي محرومان بويژه اين نهاد انقلابي ، آشنائي با مسائل مطروحه در حوزه زنان سرپرست خانوار ، در جهت برنامه ريزي و سياستگذاري براي کميته امداد امام (ره) و کليه امداد گران آن لازم به نظر مي رسد . 

از طرفي با عنايت به ماده 7-35 سياستهاي کلي برنامه پنجم توسعه ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري درخصوص حمايت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار رسالت دولت و نهادهاي حمايتي درمورد نيازمندان جامعه بويژه زنان سرپرست خانوار و اثر آن در رشد و توسعه کشور مشخص شده است . و شاخص شدن مسائل زنان سرپرست خانوار نشان از وضعيت نامناسب فعلي ايشان و توجه بالاترين مقام کشور به موضوع را گوشزد مي نمايد .

اميد است با ارائه مباحثي پيرامون اين قشر از مددجويان بتوانيم با تعامل علمي از طرف دوستان و همکاران در رسيدن به توانمندسازي زنان سرپرست خانوار نقشي ايفا نمائيم .

ج) علل فقر زنان سرپرست خانوار :

1) در اين خانوارها افراد تحت سرپرستي به ازاي هر يک نفر نان آور بيشتر است ؛ زيرا در خانوارهاي با سرپرست مرد دو نفر کار مي کنند (مرد بيرون و زن در خانه يا بيرون )
2) ميانگين زنان شاغل از مردان کمتر است
3) دسترسي زنان به مشاغل سودآور و منابع توليد (زمين ، دام ، فن آوري و ... ) کمتر است 
4) زنان اکثرا با توجه به دو شغله بودن (خانه داري و شغل ديگر) و دريافت يک حقوق ، بيشتر مشاغلي را انتخاب مي کنند که بتوان در منزل انجام داد .
5) برخي زنان سرپرست خانوار به دليل مزاحمتهاي همسران خود(معتاد ، ازکارافتاده ، سالمند و ... ) نمي توانند شغل مناسبي داشته باشند 
6) عدم وجود مهارتهاي فني و شغلي در ميان زنان سرپرست خانوار
7) محدوديتهاي جنسي (توان ، ويژگي ها و ... ) و اخلاقي زنان در انتخاب حرفه و شغل 
8) کمبود حمايتهاي فرهنگي و اجتماعي از زنان سرپرست خانوار
9) سطح سواد پائين زنان سرپرست خانوار (شيوع بيسوادي )
10) کمبود و خلاء حمايتهاي اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي از زنان سرپرست خانوار
11) آشنائي کم مراکز سياستگذاري با مشکلات مختلف و اصلي زنان سرپرست خانوار
12) ساير عوامل ناشناخته ديگر برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان