بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,645

ميراث چيست؟ و به چه چيزي ميراث مي‌گويند؟

  1392/4/20
«ميراث»، بر وزن مفعال، در اصل، «مِوراث» بود؛ چون حرف عله «واو» ماقبلش مکسور بود قلب به ياء شده است.[1]
در وجه اشتقاق ميراث، دو احتمال وجود دارد که تعريف آن با قبول هر کدام از دو احتمال و ديدگاه، متفاوت خواهد شد.
1. ميراث، به معناي ارث،[2] و مشتق از آن باشد، در اين صورت، تعريفش چنين مي‌شود: «استحقاقُ إنسانٍ بموت آخر بنسبٍ أو سببٍ شيئاً بالأصالة»؛ ميراث، عبارت است از سزاوار بودن انسان[3]نسبت به اموال فرد ديگري که مرگش فرا رسيده به دليل ارتباط سببي يا نسبي با او و بدون هيچ دليل ديگر.[4]
2. ميراث، به معناي موروث،[5] و مشتق از آن باشد، در اين صورت تعريفش چنين مي‌شود: «ما يستحقه إنسان بموت آخر بنسب أو سبب بالأصالة»؛ ميراث، عبارت است از: مالي که انسان، تنها به دليل ارتباط سببي و نسبي، استحقاق به دست آوردن آن را به واسطه مرگ ديگري پيدا مي‌کند.[6]
تعريف اول، تعريف مصدري ميراث مي‌باشد، از اين رو با لفظ استحقاق که مصدر باب استفعال بوده شروع شده است. بنابراين نفس ارث بردن را که اسم معنا و از معاني غير ملموسه در خارج است، ميراث گويند.[7]
اما تعريف دوم، که تعريف اسمي ميراث مي‌باشد، با لفظ «ما» آغاز شده تا شيء بودن و اسم عين بودن را برساند. بنابراين، به اموال بجا مانده از ميت، که از اعيان خارجي و از معاني قابل لمس در خارج است ميراث گفته مي‌شود.[8]


--------------------
[1]. عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على‌، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية( المحشّ?ى- کلانتر)، شارح: کلانتر، سيد محمد‌، ج 8، ص 11، کتابفروشى داورى‌، قم، چاپ اول، 1410 ق.
[2]. مصدر ثلاثي مجرد است.
[3]. وارث.
[4] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج‌ 8، ص 11.‌
[5]. اسم مفعول، از ماده ارث است.
[6]. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج ‌8، ص 12 – 13.
[7]. همان، ص 11.‌
[8]. همان، ص 12.‌

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان