بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,203

حذف نام همسر قبلي از شناسنامه

  1392/4/13
بعد از جدايي زوجين بيشتر اشخاص تمايلي به ماندن نام همسر سابق در شناسنامه ندارند. در اينجا به اختصار روش حذف نام همسر سابق ذکر مي گردد

طلاق قبل از رابطه جنسي: چنانچه زن مدخوله نباشد با گواهي پزشکي قانوني يا حکم دادگاه مي توان مستقيما به ثبت احوال مراجعه و با تکميل فرم هاي مربوطه تقاضاي صدور المثني نمود. در اين صورت نام همسر سابق در شناسنامه درج نخواهد شد. اين حکم درمورد مرد نيز جاري خواهد بود.

طلاق بعد از رابطه جنسي: در اين حالت يعني فرضي که بين زوجين رابطه جنسي برقرار باشد اداره ثبت احوال از دادن المثني بدون ذکر نام همسر سابق خودداري مي کند. رويه عملي دو راه را پيشنهاد مي کند:


1- زني که خواهان حذف نام همسر سابق است بايد مردي را بعنوان خواستگار خود معرفي کرده و با مراجعه به يکي از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق گواهي سردفتر را مبني بر خواستگاري و تمايل به عقد از سوي طرفين به ثبت احوال ارائه دهد. در اين صورت ثبت احوال نسبت به دادن المثني بدون ذکر نام همسر سابق اقدام خواهد کرد.
2- طرح دعوا به طرفيت ثبت احوال با خواسته الزام ثبت احوال به دادن المثني شناسنامه و حذف نام همسر سابق از شناسنامه. دادگاه صالح همان دادگاه محل صدور شناسنامه خواهد بود. معمولا اين ادعا به همراه ادعاي فقدان شناسنامه طرح مي گردد. با صدور حکم دادگاه و ارائه آن به ثبت احوال ُ اداره مزبور مکلف به اجراي حکم دادگاه خواهد بود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان