بسم الله
 
EN

بازدیدها: 583

ديدگاههاي قضايي(74)

  1392/4/5
خلاصه: راي ديوان عدالت اداري در خصوص حقوق و مزاياي ايام بلاتکليفي اشخاص اعاده به خدمت
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يک مورد تعارض آراي صادره از سوي شعب اين مرجع قضايي اعلام کرد که اشخاص پس از فسخ قرارداد و تسويه حساب تا زمان اعاده به خدمت مجدد در سازمان متبوع، استحقاق دريافت حقوق و مزاياي عدم خدمت را ندارند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 330 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «اولا تعارض در آرا محرز است. ثانيا مطابق راي شماره 553 1388/7/13 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، اشخاص پس از فسخ قرارداد و تسويه حساب تا زمان اعاده به خدمت مجدد در سازمان متبوع به لحاظ اينکه مصدر خدمتي نبوده‌اند استحقاق دريافت حقوق و مزاياي ايام عدم خدمت را ندارند.
نظر به اينکه شکات پرونده‌هاي موضوع تعارض، پس از فسخ قرارداد و قطع رابطه کاري با تصميم قضايي شعب ديوان عدالت اداري اعاده به خدمت شده‌اند، مستند به راي مذکور هيات عمومي در ايام عدم خدمت، استحقاق دريافت حقوق و مزايا را نخواهند داشت. بنابراين آراي صادر شده به رد شکايت به شرح مندرج در گردشکار در حدي که متضمن اين معني است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين راي به استناد بند دو ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»


مشاوره حقوقی رایگان