بسم الله
 
EN

بازدیدها: 669

درخواست طلاق از ناحيه زوجه

  1392/3/11

موارد درخواست طلاق از ناحيه زوجه:


1- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تأديه نفقه.

2- سوء رفتار شوهر به نحوي که ادامه زندگي براي زوجه امکان پذير نباشد.

3- محکوميت قطعي شوهر به 5 سال حبس يا بيشتر.

4- اعتياد شوهر که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد سازد.

5- درصورتي که حق طلاق در عقدنامه تحت شرايطي خاص به زوجه اعطاء شده باشد.

روند رسيدگي قضايي به درخواست طلاق از ناحيه زوجه


1-    تحويل به معاونت ارجاع
-    مجتمع  هاي خانواده ( ونک و محلاتي ) 
به يکي از شعب ارجاع مي شود
-    ساير مجتمع هاي قضايي 
به شعب اختصاصي خانواده ارجاع مي شود

2- وظايف و اختيارات دادگاه

- دادگاه مي تواند با توجه به کيفيت اختلافات و امکان حل و فصل آن از طريق سازش فقط يکبار براي مدت 2 ماه به شوراي حل اختلاف ارجاع دهد.

- دادگاه راساً يا به وسيله داور يا داوران سعي در اصلاح بين زن و شوهر و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد کرد.

3- اگر سازش حاصل نشد گواهي عدم امکان سازش توسط دادگاه صادر مي شود.

4- طرفين پس از دريافت گواهي مذکور به دفتر طلاق مراجعه و نسبت به ثبت و اجراي صيغه طلاق اقدام مي کنند.

-  اگر هر يک از طرفين عقد بدون تحصيل گواهي عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نمايد، به حبس از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.همچنين اين مجازات براي سردفتري که طلاق را ثبت کند نيز مقرر است.

5- در کليه مواردي که گواهي عدم امکان سازش صادر مي شود دادگاه ترتيب نگاهداري اطفال و ميزان نفقه را با توجه به وضع اخلاقي و حال طرفين و مصلحت اطفال معين مي کند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان