بسم الله
 
EN

بازدیدها: 624

اي که دستت مي رسد کاري بکن

  1392/2/31
هميشه در جوامع فعلي جوانان ابزاري بودند براي پيشرفت و ترقي عده اي، چه در تبليغات و چه در تخريبات . همواره از آنان ياد مي کنند . شور و شعف وکيل جوان را نيز دليلي مي دانند بر پويايي نهاد مدني کانون وکلا؟!! اما براستي يکبار هم شده بياييم با خود باينديشيم که چه کرده ايم براي وکلاي جوان . در کجاي برنامه هايمان آنان را جا داده ايم. براستي از کميسيون جوانان کانون با انهمه عضو جوان و پر انرژي که بواقع پر جمعيت ترين کميسيون کانون و در عوض کم کارترين کميسيون تمام ادوار هيات مديره است چه خبر؟ کداميک از دستاوردهاي دوره قبلشان در اين دوره تکرار شد؟ در گزارشاتي که از طرف همکاران محترم در هيات مديره گاهاً منتشر مي شود چه برنامه و تمهيداتي براي وکلاي جوان منظور و انديشيده شده است ؟

چه کسي از انتظار طولاني مدت بسياري از همکاران جوان در نوبت بررسي تقاضاي وام در کميسيون وام و اخذ تسهيلات از بانک ها و صندوق تعاون با خبر است ؟ از مشکلات جمع کثيري از وکلاي جوان در تهيه دفترکار و همکار ناگزير آنان با عده اي دلال و کار چاق کن و سپس مشکلات تبعي آن در دادسراي کانون ، از مصائب وکلا در تهيه مسکن مناسب استيجاري، از برخورد نامناسب پاره اي از مجتمع هاي قضايي با وکلا کار آموزان، از مالياتهاي سنگين وضع شده براي وکلا و نداشتن نماينده اي از کانون در هياتهاي حل اختلاف مالياتي و بسياري ديگر از مشکلات چه کسي با خبر است ؟ راستي از تعاوني مسکن کانون چه خبر؟ تعاوني مسکن کانون با آن همه قدمت اما بي هويت و بي نشانه ، بي نشانه تر شد. و هم اکنون بدليل انقضاء مدت اعتبارش و عدم تشکيل مجمع عمومي فوق العاده در تمديد مدت فعاليتش در حالت احتضار قرار دارد. علت و مشکلاتش سابقاً توسط دست اندرکاران بيان شده که ظاهراً بدليل عدم رعايت تشريفات انتخاباتي مجمع برابرآئين نامه تشکيل مجامع تعاوني هاي مسکن ، انتخابات باطل و هيات مديره سابق موظف بوده مجدداً مجمع را تشکيل و راي گيري نمايد اما اين مهم اتفاق نيفتاد و نتيجه آن شده که مي بينيم ! آيا اهميت تعاوني مسکن وکلا از دانشگاه علمي کاربردي با آن همه موافق و مخالف کمتر است ؟ ظواهر که اين طور نشان مي دهد!!

تا کي بايستي دست روي دست بگذاريم و به انتظار بنشينيم که ايا تعاوني مسکن اقدامي براي اعضاء خود بعمل مياورد؟ در حاليکه تعاوني مسکن هاي صنوف مختلف همه ساله در صدد تهيه زمين يا مسکن مناسب براي اعضاء خود است اما تعاوني مسکن کانون حتي از خريد يک متر زمين هم عاجز بوده و به همين منوال در آينده هم عاجز خواهد ماند .

هرچند که اين نقيصه به همه وکلا بر ميگردد. آنجا که بايد پيگير و اذهان پرسشگر خود را به ميدان آوريم به گوشه اي مي رويم تا ببينيم ديگران براي ما چه مي کنند؟!!!

مشکلات بسيار است و قلم قاصر خداي ناکرده قصد تخريب و تخطئه هيچ يک ازهمکاران محترم را نداشته و ندارم اما واقع مطلب اين است که بسياري از مشکلات را از نزديک لمس کرده و ديده ام و با معضلات گريبانگير وکلاي جوان آشنا هستم . اما بياييم طرحي نو در اندازيم ، يکدل و يکپارچه در تمامي مشکلات بيروني و دروني کانون جايگاه وکلا، خاصه وکلاي جوان را بيش از گذشته برجسته و مهم تلقي کنيم .


نويسنده: عبدالله سمامي - وکيل دادگستري

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان