بسم الله
 
EN

بازدیدها: 773

اسامي و ترکيب کميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي-قسمت چهارم

  1392/2/30
خلاصه: كميسيون اقتصادي
قسمت قبلي#نقشنام و نام خانوادگيحوزه انتخابيه
814740رئيسارسلان فتحي پورارسلان فتحي پورآذربايجان شرقي (هوراند / کليبر)
814511نايب رئيس اولروح اله بيگي ئيلانلوروح اله بيگي ئيلانلوآذربايجان غربي (تکاب / شاهين دژ / مياندوآب)
814184نايب رئيس دوممحمدرضا پورابراهيمي داورانيمحمدرضا پورابراهيمي داورانيکرمان (راور / کرمان)
814733سخنگومحمد عليپور رحمتيمحمد عليپور رحمتيآذربايجان غربي (ماکو / چالدران)
814441دبير اولمحمدسعيد اربابيمحمدسعيد اربابيسيستان و بلوچستان (ايرانشهر / سرباز / فنوج)
814763دبير دومابراهيم نکوابراهيم نکوتهران (رباط کريم)
814436عضوعثمان احمديعثمان احمديآذربايجان غربي (مهاباد)
814510عضومهناز بهمنيمهناز بهمنيآذربايجان شرقي (سراب / مهربان)
814652عضومحمد حسن نژادمحمد حسن نژادآذربايجان شرقي (جلفا / مرند)
814655عضومحمدحسين حسين زاده بحرينيمحمدحسين حسين زاده بحرينيخراسان رضوي (مشهد / کلات)
813797عضوعطاءاله حکيميعطاءاله حکيميگيلان (رودبار)
813805عضوحميدرضا خصوصي ثانيحميدرضا خصوصي ثانيگيلان (صومعه سرا)
814675عضومحمد رجايي باغ سيائيمحمد رجايي باغ سيائيخراسان رضوي (گناباد)
813749عضوعبدالکريم رجبيعبدالکريم رجبيگلستان (مينودشت / کلاله)
814683عضورحيم زارعرحيم زارعفارس (آباده / بوانات)
813808عضومحمود شکريمحمود شکريگيلان (تالش / رضوانشهر / ماسال)
814707عضوغلامحسين شيريغلامحسين شيريآذربايجان شرقي (هشترود / چاراويماق)
814710عضومحسن صرامي فروشانيمحسن صرامي فروشانياصفهان (خميني شهر)
813810عضوناصر عاشوري قلعه رودخانيناصر عاشوري قلعه رودخانيگيلان (شفت / فومن)
813812عضوايرج نديميايرج نديميگيلان (سياهکل / لاهيجان)
814774عضومحمدعلي مدديمحمدعلي مدديآذربايجان شرقي (ميانه)
814569عضوسيدناصر موسوي  لارگانيسيدناصر موسوي لارگانياصفهان (فلاورجان)
814561عضوسيد محمدحسين ميرمحمديسيد محمدحسين ميرمحمدياصفهان (خوانسار / گلپايگان)
814205عضواميد کريمياناميد کريميانکردستان (سروآباد / مريوان)
814021عضوسيدجلال يحيي زاده فيروزآبادسيدجلال يحيي زاده فيروزآباديزد (تفت / ميبد)

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان