بسم الله
 
EN

بازدیدها: 755

بايسته هاي حرفه وکالت در مباني نحوه برخورد با موکل،همکار و قوه قضائيه و آسيب شناسي آن-قسمت سوم

  1392/2/27
قسمت قبلي


مبحث سوم

8) نحوه استماع و پذيرش وكالت:

زمان اختصاصي صرفاً به موكل: پس از تعيين وقت براي مراجعه كننده جهت مشاوره يا موكل، انتظار آن است كه تمامي حواس متوجه اظهارات طرف شده و از كارهاي جانبي از جمله پاسخ به تلفن ثابت يا همراه، نوشتن كارهاي عقب افتاده ، مطالعه يا خروج از اتاق و پاسخگويي همزمان به ديگر اشخاص پرهيز و با گوش فرا دادن به تمامي مطالب وي بدون كم و كاست ضمن نشان دادن اين مطلب كه اظهارات وي براي ما اهميت دارد در نهايت بتوانيم نسبت به تجزيه و تحليل آن به منظور تصميم در پذيرش يا عدم پذيرش وكالت اقدام نماييم. 

9) گفتگو و جمع بندي مطالب: 

از يك وكيل حرفه اي انتظار مي رود پس از استماع كامل اظهارات ، صرفنظر از لزوم احاطه به بازگو نمودن سهل مطالب حقوقي و با پرسش هاي مناسب ، فرد را در ابراز كامل مطالب ياري و با جمع بندي و تكرار موارد اظهار شده ضمن نشان دادن توانمندي وكيل در فهم كامل موضوع، ادله وي نيز بررسي تا تصميم نهايي در قبول وكالت اتخاذ گردد. 

10) اخذ اظهارات و ادله بصورت مكتوب: 

در صورت عدم توان فرد به اظهار كامل مطالب يا پراكندگي موارد اعلامي، توصيه مي گردد با ايجاد فرصت زماني مناسب يا تجديد جلسه ملاقات ، كليه مطالب بصورت مكتوب تهيه و به وكيل تسليم گردد. بعض وكلاي مجرب بمنظور طرح دعاوي كيفري با آثار و تبعات سوء ناشي از آن و با احتمال عدول موكل از اظهار يا تصميمات قبلي از جمله تقاضاي طرح ادعاي جعل يا شكايت كلاهبرداري عليه طرف يا نسبت دادن ساير جرايم و همچنين تأكيد بر فهم اثر قانوني عدم پيشرفت دعوي تنظيم «فرم تحقيق از موكل» را پيشنهاد نموده اند.  

11) ايجاد محيط آرام و بدون دغدغه: 

در زمان حضور فرد با توجه به موارد ياد شده تلاش گردد محيطي آرام و بدون دغدغه براي استماع اظهارات ايجاد و از حضور اشخاص ديگر غير مرتبط كه موجب محدوديت ابراز مطالب يا اسرار يا مواردي است كه فرد تمايل به آگاهي ديگران از آن ندارد پرهيز گردد. 

12) عدم پذيرش مشاوره يا وكالت در بعض موارد: 

در صورتي كه پس از حضور فرد جهت مشاوره يا قبول وكالت، در بيان يا اسناد و مدارک وي مشخص گردد كه قبلاً طرف مقابل به وكيل مراجعه نموده ، سريعاً مي بايست ضمن قطع بقيه اظهارات ، مراتب به او اعلام و از پذيرش مشاوره يا قبول وكالت پرهيز گردد. اين موضوع شهرستان هاي كوچك با وكلاي فعال محدود در محل بسيار اتفاق مي افتد. 

13) تشخيص ذي حق بودن موكل در حد عرف: 

بنابر آموزه ها و تجارب ، هر كدام از وكلاء ، ديدگاه هاي متفاوتي در تشخيص ذي حق بودن موكل دارند اما آنچه مسلم است حاصل قبول وكالت هاي متعدد و مراجعه به دادگاه ها و از نتايج حاصله مأخوذه از آراء صادره مي توان قوه تميزي در ذي حق بودن يا عدم حقانيت موكل بدست آورد. لذا چون محور مباحث ارائه شده مرتبط با وكلايي است كه در اين حرفه مقدس معتقد به پذيرش صرف دعاوي هستند كه در حد عرف و بر مبناي ادله و مدارك ضرورت بر احقاق حقوق حقه موكل دارد قطعاً پس از قبول وكالت و در سير مراحل دادرسي ، بسياري از موارد با ابراز دلايل و مدارك طرف مقابل آشكار تر خواهد گرديد. نتيجه آنكه چون قبول وكالت با اعتبار و حسن شهرت وكيل ارتباط بسيار نزديكي دارد در موارد استثنايي در زمان تشخيص عدم ذي حق بودن موكل ناگزير مي بايست از ادامه پيگيري پرهيز و با رعايت موازين قانوني و اطلاع دادگاه و موكل استعفا نمود.نويسنده: مجيد بنکدار -وکيل پايه يک دادگستريمشاوره حقوقی رایگان