بسم الله
 
EN

بازدیدها: 678

احكام جوانان-قسمت نهم

  1392/2/17
قسمت قبلي


اقسام واجبات


واجبات توصلي و تعبدي

قسمتي از واجبات بايد به همراه نيت و قصد قربت به جاي آورده شوند مانند نماز و روزه که به آنها واجبات تعبدي مي گويند.
قسمتي ديگر عباداتي هستند که لازم نيست به همراه نيت و قصد قربت به جا آورده شوند، مانند تطهير بدن و لباس و امر به معروف و غسل ميت.
به عبارت ديگر، در واجبات توصلي انگيزه امر معلوم است، ولي درواجبات تعبدي غرض و مقصود شارع معلوم نيست، گرچه فلسفه و حکمتي دارد و مکلفين صرفا براي تعبد به امر خداوند انجام مي دهند.

واجب عيني و کفايي

واجب عيني، واجبي است که همه مکلفين بايد انجام دهند، مانند نمازهاي يوميه.
واجب کفايي آن است که با عمل عده اي از عهده ديگران ساقط است، مانند تطهير مسجد، تدفين ميت و... .

واجب تعييني و تخييري

واجب تعييني واجبي است که نمي توان کار ديگري را جايگزين آن ساخت مثل نمازهاي يوميه، برخلاف واجب تخييري که مکلف مي تواند يکي از چند کار را اختيار کند، مانند کفاره روزه که مکلف مخير است بين آزاد کردن بنده و شصت روز روزه و اطعام شصت نفر.

واجب موسع و واجب مضيق

گاهي واجب، وقت محدودي دارد که از آن به واجب مضيق تعبير مي شود، مثل نماز آيات براي ماه گرفتگي و گاهي وقت وسيعي دارد که از آن تعبير مي شود به واجب موسع، مانند نمازهاي يوميه.نويسنده:محمود اكبري


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان