بسم الله
 
EN

بازدیدها: 9,332

موسسه تحقيقاتي آلماني: تحريم هاي غرب عليه ايران تاثيري نداشت

  1391/12/24
خلاصه: موسسه تحقيقات صلح و سياست هاي امنيتي وابسته به دانشگاه هامبورگ آلمان در گزارش تحريم هاي سازنده و غيرسازنده با بررسي موضوع تحريم هاي اقتصادي غرب عليه ايران، تاکيد کرد که اين تحريم ها تاثيري در اراده ايرانيان نداشته و اهداف مورد نظر غرب عملي نشده است.
به گزارش ايرنا، در اين گزارش پژوهشي به قلم ميشائيل بروسکا يکي از محققان دانشگاهي اين موسسه، آمده است: تحريم هاي متعدد غرب عليه ايران و در حاليکه بحث هايي هم در مورد تشديد آنها مطرح مي شود، تاثيري نداشته و آثار مورد نظر نيز به هيچ عنوان مشهود نيست.

اين گزارش مي افزايد: تحريم ها مي تواند از راههاي متفاوت منجر به موفقيت هايي براي وضع کنندگان آن شود و به کمک آنها مي توان محاسبات تصميم گيرندگان را تغيير داد يا حتي منجر به ايجاد تغييرات اساسي در ساختار سياسي يک کشور شد اما درمورد ايران چنين چيزي ديده نمي شود.

اين گزارش با اشاره به موارد متعدد اعمال تحريم هاي بين المللي عليه کشورهاي مختلف در جهان، يادآور شده: درمورد موفقيت سياست هاي تحريمي مي توان به آفريقاي جنوبي و همچنين سرنگوني چارلز تيلور در ليبريا اشاره کرد اما جمعبندي ها نشان مي دهد که فقط در 10 مورد، تحريم ها عليه کشورهاي مورد هدف تاثير گذاشته است.

اين گزارش تحقيقاتي با تاکيد بر اينکه، تحريم هايي که هدفمند نام گرفته عليه ايران تاثيري نداشته است، مي افزايد: در اين مورد فقط مي توان با حدس و گمانه زني سخن گفت، زيرا احتمالا برنامه اتمي از محدوديت هاي سفري مقام هاي سياسي يا مسدود کردن دارايي ها در اروپا بسيار مهمتر است.

اين گزارش در ادامه با تاکيد بر اينکه تحريم هاي يکجانبه و ضدايراني غرب، مردم ايران را هدف قرار داده است، نوشت: برخلاف انتظار تحريم کنندگان، ايجاد شرايط سخت براي توده مردم، نه تنها اعترضات عليه برنامه اتمي را به همراه نداشته، بلکه درست برعکس، تمامي طيف هاي سياسي و حتي خارج نشينان نيز همچنان از حق استفاده صلح آميز از انرژي اتمي براي ايران دفاع کرده و تحريم ها را محکوم مي کنند.

در گزارش اين موسسه تحقيقاتي دانشگاهي با اشاره به اينکه، براساس گزارش هاي رسيده تحريم ها عليه ايران بويژه درحيطه بهداشت و درمان، مشکلاتي ايجاد کرده است، نوشت: اين شيوه يک اقدام غيراخلاقي است زيرا در اين شرايط، انسان ها و بيماران، تحت فشار قرار مي گيرند که مغاير موازين بين المللي است.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان