بسم الله
 
EN

بازدیدها: 7,387

زندانيان به مرخصي نوروزي مي‌روند.

  1391/12/20
خلاصه: سارقان، جاسوسان، آدم ربايان، قاچاقچيان، متجاوزان به عنف، محکومان به قصاص و اشرار از مرخصي محرومند
رييس قوه‌ قضاييه با صدور بخشنامه‌اي، شرايط بهره‌مندي محکومان از تسهيلات مرخصي را در ايام نوروز اعلام کرد.
متن کامل اين بخشنامه به شرح زير است: «به مناسبت فرا رسيدن سال نو هجري شمسي و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانيان در كنار خانواده و به منظور نيل به اهداف عالي در بازسازي اجتماعي و اخلاقي زندانيان و نيز برقراري روابط عاطفي بين زندانيان و اعضاي خانواده آنها به ويژه درايام نوروز، مقتضي است به زندانيان محكوم با رعايت شرايط ذيل و اخذ تأمين مناسب 15 روز مرخصي داده شود:
الف) زندانيان محكوم به حبس:
1-محكومان به حبس ابد به شرط تحمل حداقل 5 سال حبس
2-محكومان به حبس بيش از 10 سال به شرط تحمل حداقل 1 سال حبس
3-محكومان به 5 سال حبس تا 10 سال حبس به شرط تحمل حداقل 6 ماه حبس.
4-محكومان به 1 سال حبس تا 5 سال حبس به شرط تحمل حداقل 2 ماه حبس
5-محكومان به حبس كمتر از يكسال به شرط تحمل حداقل 1 ماه حبس
تبصره: محكومان به حبس كه باقيمانده حبس آنها كمتر از يكماه باشد، مرخصي منتهي به آزادي اعطا مي‌شود.
ب) زندانياني كه فقط به دليل عجز از پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر مي‌برند:
1- محكومان به جزاي نقدي كه مقدار باقيمانده آن بيش از 30 ميليون ريال باشد به شرط تحمل حداقل 3 ماه حبس
2- محكومان به جزاي نقدي كه مقدار باقيمانده آن بيش از 10 ميليون و حداكثر 30 ميليون ريال باشد، به شرط تحمل حداقل 1 ماه حبس
تبصره: محكومان به جزاي نقدي كه مقدار باقيمانده آن تا 10 ميليون ريال باشد، به شرط تحمل حداقل 1 ماه حبس، مرخصي منتهي به آزادي اعطا مي‌شود.
ج) محكومان جرايم غيرعمدي و محكومان مالي
زندانياني كه به لحاظ عجز از پرداخت ديه در جرايم غيرعمد بازداشت هستند و همچنين دارندگان محكوميت هاي مالي، صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصي موضوع اين بخشنامه برخوردار خواهند بود. مرخصي اين افراد براي 15 روز ديگر قابل تمديد مي‌باشد.
د) مرتكبان جرايم ذيل از شمول اين بخشنامه مستثني خواهند بود.
محكومان جرايم سرقت (اعم از مسلحانه، عادي و يا كيف قاپي)، جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور، آدم ربايي، جرايم باندي و سازمان يافته، تجاوز به عنف، دايركردن مراكز فساد و فحشا، اسيدپاشي، اخلال در نظام اقتصادي، ورود، توليد، توزيع و فروش مشروبات الكلي، محكومان به قصاص واعدام و حدود شرعي، محكومان داراي 3 سابقه محكوميت به ارتكاب همان جرم، محكوماني كه به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و يا عمده مواد مخدر و روانگردان ها و ساير محكومان كه اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه‌اي بوده كه بنا به نظر دادستان يا قاضي ناظر زندان يا رييس زندان يا شوراي طبقه بندي شايستگي برخورداري از مرخصي ها را ندارند.
تبصره 1: سارقان عادي فاقد سابقه سرقت كه حداكثر محكوميت آنها 2 سال حبس باشد، پس از تعطيلات نوروزي از اين مرخصي بهره‌مند مي‌گردند.
تبصره 2: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از:
1- خريد، فروش و توزيع بيش از 20 كيلوگرم ترياك و ملحقات آن.
2- حمل و نگهداري بيش از 100 كيلوگرم ترياك و ملحقات آن.
3- خريد، فروش، توزيع، حمل و نگهداري بيش از 200 گرم هرويين و روانگردان ها و ملحقات آن.
دادستان‌هاي سراسر كشور ملزم به اجراي اين بخشنامه بوده و بر حسن اجراي آن نظارت خواهند کرد.»

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان