بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,162

بايسته هاي حرفه وکالت در مباني نحوه برخورد با موکل،همکار و قوه قضائيه و آسيب شناسي آن-قسمت دوم

  1391/12/17
قسمت قبلي


2) دكوراسيون و مبلمان اداري متناسب دفتر: 

انتظار مراجعه كننده در زمان ورود به دفتروكالت مشاهده مكاني داراي دكوراسيون اداري است. ميز و صندلي متناسب وكيل، تعداد صندلي محدود جهت استقرار موكل و همراه، استقرار كتب حقوقي و قوانين ، لوازم التحرير ، پرونده ها در محل هاي مشخص و بكار بردن سليقه در چينش آن ها حاكي از نظم  وكيل بوده و خصوصاً نظافت و تميز بودن مكان و لوازم موجود ، ديدگاه مراجعه كننده را به وکيل متمايز مي نمايد. از يك طرف وجود دكوراسيون هاي مجلل، ميز كار بزرگ و گران قيمت، استقرار لوازم تزئيني خارج از عرف دفتر وكالت ، باعث جلب نظر اشخاص نبوده و آنچه كه مالاً محور تمايل فرد به انعقاد قرارداد با وكيل مي گردد پي بردن به شخصيت، صداقت ، تبحر، و اخلاق حسنه وكيل است. از طرف ديگر استفاده از دكوراسيون يا ميز و صندلي فرسوده يا داراي نقص بي توجهي وكيل را به ذهن متبادر مي سازد. 

3) حضور منظم و بموقع در دفتر وكالت: 

با توجه به قوانين و مقررات حاكم فعلي بر حرفه وكالت، يكي از وظايف وكيل حضور منظم در دفتر وكالت و به عبارت ديگر باز بودن دفتر در روزها و ساعات تعييني مي باشد. بنابراين چنانچه برخلاف ساعت تعييني ، مراجعه كننده مواجه با تعطيلي يا عدم حضور وكيل گردد، بي نظم و نامرتب بودن وكيل و ديدگاه منفي را به ذهن آورده و در طول زمان و تکرار آن موجب سلب اعتماد اشخاص به وكيل را فراهم     مي نمايد. 

4) عدم ملاقات اشخاص و موكل خارج از دفتر وكالت:

 در بسياري از موارد ممكن است تمايل اشخاص بر حضور وكيل در محل استقراري آنان از جمله شركت، مغازه، منزل و يا حضور آنان در منزل وكيل باشد. بنظر مي رسد حفظ شأن و منزلت وكيل ، ملاقات اشخاص و موكلين صرفاً در روزها و ساعات تعييني و در دفتر وكالت و در موارد استثنايي و ضروري در مكان متناسب با شأن وكيل باشد.
 

5) حضور منظم مدير دفتر و رعايت نوبت : 

با تعيين وقت قبلي براي مراجعه كننده يا موكل و در زمان حضور آنان رعايت نوبت و نظم و همچنين پاسخگويي متناسب به تلفن ها و نحوه انتقال مطالب و اخذ دستور يا راهنمايي وكيل و انعكاس كامل آن به اشخاص و اجراي تعهدات در تحويل به موقع دادخواست ها، لوايح و مدارك به عهده مدير دفتر بوده كه مرعي نمودن آن نشانه كارداني وكيل و موجب جلب اعتماد بيشتر اشخاص خواهد گرديد. 

6) استفاده از رايانه و تلفن متناسب:

 به منظور اجراي بموقع و سريع تعهدات با امكانات فعلي امروزي جمع آوري اطلاعات و از جمله دادخواست ها ،‌لوايح ، مدارك و تايپ و بايگاني رايانه اي در كنار تشكيل پرونده حاوي مدارك و تلفن با امكان ضبط صدا و پاسخگويي در زمان مناسب به اشخاص و تسلط در نحوي استفاده از رايانه يكي از نيازهاي ضروري دفتر وكالت مي باشد.

7) آراستگي ظاهري در دفتر وكالت: 

هميشه بخاطر داشته باشيم نگاه اول مراجعه كننده به وكيل و ملاحظه وضعيت ظاهري متناسب، استفاده از لباس منطبق با شأن (با در نظر گرفتن هماهنگي رنگ هاي آن و پوشيدن كفش) مي تواند اثر مثبتي در ذهن به جاي بگذارد. 


نويسنده: مجيد بنکدار -وکيل پايه يک دادگستري
مشاوره حقوقی رایگان