بسم الله
 
EN

بازدیدها: 983

دانستني هاي حقوقي

  1391/12/9
آيا مي‌دانيد؟
عوامل توليد،‌ تكثير و توزيع آثار سمعي و بصري مستهجن حسب مورد به مجازات مفسد في‌الارض، حبس، شلاق، جزاي نقدي، ضبط تجهيزات مربوطه و محروميت از حقوق اجتماعي محكوم مي‌گردند؟

آيا مي‌دانيد؟
نگهداري نوار،‌ ديسكت و لوح‌هاي فشرده مستهجن و مبتذل جرم بوده و دارنده به مجازات جزاي نقدي و ضبط تجهيزات مربوطه محكوم مي‌گردد؟

آيا مي‌دانيد؟
عامل انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق سايت‌هاي كامپيوتري و و بلوتوث به مجازات شلاق (30 تا 74 ضربه) و جزاي نقدي (10 تا 50 ميليون ريال) و محروميت از حقوق اجتماعي (2 تا 5 سال) محكوم مي‌گردند؟

آيا مي‌دانيد؟
براي ارسال و ابلاغ اظهار نامه مي توانيد به دفاتر مشخص در دادگستري يا ادارات ثبت اسناد مراجعه كنيد؟

آيا مي‌دانيد؟
هر كس مي‌تواند قبل از طرح دعوا در مراجع قضايي حق خود را با ارسال اظهار نامه از ديگري مطالبه كند؟

آيا مي‌دانيد؟
در صورت عدم طرح دعوا در مراجع قضايي مي‌توانيد براي برابر با اصل نمودن مدارك و اسناد به ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنيد؟

آيا مي‌دانيد؟
براي شكايت از تصميمات و دستورات مقامات دولتي و شهرداري‌ها، بايد به ديوان عدالت اداري مراجعه كنيد؟

آيا مي‌دانيد؟
دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح مراجعه نمايد؟

آيا مي‌دانيد؟
در صورت مفقود نمودن چك بايد فوراً‌ موضوع را ابتدا به بانك مربوط و سپس به دادسراي عمومي و انقلاب اطلاع دهيد؟

آيا مي‌دانيد؟
در صورت مفقود شدن اسناد و مدارك بدون مراجعه به مراجع قضايي مي‌توانيد به سازمان‌ها و ادارات مربوط مراجعه كنيد؟

آيا مي‌دانيد؟
زمان تجديدنظرخواهي نسبت به آراء محاکم بدوي براي اشخاص مقيم ايران فقط بيست روز از زمان ابلاغ رأي با انقضاي مدت واخواهي است.

آيا مي‌دانيد؟
ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر، مسموع نيست.

آيا مي‌دانيد؟
به دادخواست‌هاي ناقص در دادگاه تجديدنظر رسيدگي نخواهد شد.

آيا مي‌دانيد؟
مرجع تجديدنظر فقط به آنچه که مورد تجديدنظرخواهي است و در مرحله نخستين مورد حکم قرار گرفته، رسيدگي مي‌نمايد.

آيا مي‌دانيد؟
جهات قانوني درخواست تجديدنظر: 
الف. ادعاي بي‌اعتبار بودن مستندات دادگاه. 
ب. ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود. 
ج. ادعاي بي‌توجهي قاضي به دلايل ابرازي. 
د. ادعاي مخالف بودن رأي با موازين شرعي و با مقررات قانوني.

آيا مي‌دانيد؟
در پرونده‌هاي کيفري فقط اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند: 
الف. محکوم‌عليه يا وکيل يا نماينده قانوني او. 
ب. شاکي خصوصي يا وکيل يا نماينده قانوني او. 
ج. دادستان در خصوص جرائمي که به موجب قانون، تعقيب آنها به عهده او گذارده شده است.

آيا مي‌دانيد؟
آراء دادگاه‌هاي کيفري فقط در موارد ذيل قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان است: 
الف. ضبط اموال بيش از يک ميليون ريال. 
ب. جرائمي که طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه کامل است. 
ج. جرائمي که حداکثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق يا جزاي نقدي بيش از پانصد هزار ريال. 
و. محکوميت‌هاي انفصال از خدمت دولت.

آيا مي‌دانيد؟
اوراق قضايي به آدرسي که در پرونده اعلام کرده‌ايد ارسال مي‌شود لذا در صورت تغيير آدرس لازم است فوري مراتب را به دادگاه اعلام کنيد.

آيا مي‌دانيد؟
در صورت ضمانت از متهم در صورتي که مرجع قضايي اعلام نمود مکلف به معرفي وي مي‌باشيد و در صورت عدم معرفي وجه‌الکفاله يا وجه‌الوثاقه از شما اخذ خواهد شد.

آيا مي‌دانيد؟
اگر از سوي مرجع قضائي احضار شديد، عدم حضور بدون عذر موجه منجر به جلب و دستگيري شما خواهد شد.

آيا مي‌دانيد؟
در امور کيفري که رسيدگي به آن فوريت دارد، در تمام ساعات شبانه‌روز قاضي کشيک مستقر در دادسرا قابل دسترس است.

آيا مي‌دانيد؟
دبراي طرح شکايت مي‌توانيد به داسرا و مراجع انتظامي مراجعه کنيد.

آيا مي‌دانيد؟
در پرونده‌هاي مهـم، متهم بايد وکيل داشته باشد و در صورتي که وکيل معرفي نکند دادگاه براي او وکيل تسخيري تعيين مي‌کند.

آيا مي‌دانيد؟
در صورتي که متهم توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشد، مي­تواند از دادگاه درخواست تعيين وکيل مجاني نمايد؟

آيا مي‌دانيد؟
واحد ارشاد و معاضدت قضايي مستقر در مجتمع­هاي دادگستري استان قم آماده ارائه راهنمايي حقوقي به شما هستند؟

آيا مي‌دانيد؟
پيشگيري بهتر از درمان است. قبل از انجام هر کاري که مي­تواند براي شما مشکلات حقوقي ايجاد کند بهتر است با يک وکيل دادگستري و يا کارشناس حقوقي مشورت کنيد؟

آيا مي‌دانيد؟
مسائل حقوقي امور تخصصي هستند بهتر است براي طرح دعوا و دفاع از آن از وکلاي دادگستري استفاده کنيد؟

آيا مي‌دانيد؟
هر يک از ورثه يا شخص ذي‌نفع مي‌تواند از دادگاه گواهي انحصار وراثت تحصيل نمايد؟

آيا مي‌دانيد؟
اخذ گواهي انحصار وراثت به معناي مطالبه سهم­الارث نيست بلکه فقط براي تعيين ورثه مي­باشد؟

آيا مي‌دانيد؟
براي درخواست تأمين دليل بايد به شوراهاي حل اختلاف محل مراجعه کنيد؟

آيا مي‌دانيد؟
حتي قبل از اينکه اقدام به طرح دعوا نماييد مي‌توانيد درخواست تأمين دليل نماييد؟

آيا مي‌دانيد؟
تأمين دليل براي حفظ دلايلي است که ممکن از در آينده نزديک از بين بروند؟

آيا مي‌دانيد؟
براي دريافت برگه اظهارنامه و ارسال آن مي‌توانيد به آساني به اداره ثبت اسناد و املاک و يا به قسمت تمبرفروشي محاکم حقوقي و کيفري (واقع در خيابان ساحلي) مراجعه نماييد؟

آيا مي‌دانيد؟
قبل از طرح دعوا در دادگستري مي­توانيد با ارسال اظهارنامه و با کمترين هزينه حق خود را از ديگري مطالبه نماييد؟

آيا مي‌دانيد؟
افراد مي‌توانند از کانون وکلاي دادگستري قم و يا دادگاه رسيدگي کننده به پرونده، درخواست تعيين وکيل مجاني نمايند؟

آيا مي‌دانيد؟
افرادي که توانايي انتخاب وکيل را ندارند در امور مدني مي­توانند درخواست وکيل رايگان نمايند؟

آيا مي‌دانيد؟
نفقه اولاد بر عهده پدر مي‌‌باشد.

آيا مي‌دانيد؟
در صورت فوت پدر و يا عدم توانايي مالي او براي پرداخت نفقه اولاد، اين وظيفه به عهده جد پدري مي‌‌باشد.

آيا مي‌دانيد؟
پدر نسبت به پرداخت نفقه فرزندي که داراي شغل و درآمد مشخص است مسئووليت ندارد.

آيا مي‌دانيد؟
سرپرستي و نگهداري طفلي که پدر و مادر او جدا از يکديگر زندگي مي‌‌کنند تا سن 7 سالگي بر عهده مادر مي‌‌باشد و تفاوتي بين فرزند دختر يا پسر نمي‌‌باشد.

آيا مي‌دانيد؟
اگر مادري در صورتي که حق حضانت طفل با اوست بخواهد ازدواج کند حق حضانت از وي سلب مي‌‌شود و در صورت صلاحيت پدر به وي اعطا مي‌‌گردد، مگر اينکه در زمان طلاق، توافقي در اين خصوص کرده باشند.

آيا مي‌دانيد؟
در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زنده است هر چند اين طفل جد پدري يا قيم داشته باشد مگر در صورت عدم صلاحيت مادر.

آيا مي‌دانيد؟
فرزند دختر تا 9 سال قمري و فرزند پسرتا 15 سال قمري تحت حضانت والدين خود هستند.

آيا مي‌دانيد؟
فرزند دختر پس از اتمام سن 9 سالگي و فرزند پسر پس از اتمام سن 15 سالگي در تعيين محل زندگي خود ( نزد پدر يا مادر) مختار مي‌‌باشند.

آيا مي‌دانيد؟
پدر يا مادري که حضانت طفل به آنها داده شده حق ندارند طفل را به محلي غير از محل اقامت طرفين يا خارج از کشور ببرد يا بفرستد مگر با کسب اجازه از دادگاه.

آيا مي‌دانيد؟
اگر در صورت انحطاط اخلاقي پدر يا مادري که طفل در حضانت اوست سلامت رواني و جسمي طفل دستخوش خطر قرار گيرد اين دادگاه است که براي حضانت طفل تصميم لازم را خواهد گرفت.

آيا مي‌دانيد؟
مادر در قبال قبول حضانت و نگهداري طفل نمي‌‌تواند مطالبه اجرت نمايد چرا که نگهداري اطفال هم حق و هم تکليف ابوين است ، لکن نفقه فرزند بر عهده پدر و سپس جد پدري است.

آيا مي‌دانيد؟
چنانچه پدر يا مادري که حضانت طفل بر عهده وي مي‌‌باشد به بيماري لاعلاج و واگيردار دچار شود حق حضانت ساقط مي‌‌شود مگر اينکه شخص بتواند در اين خصوص پرستار بگيرد (اجير نمايد).

آيا مي‌دانيد؟
اگر کسي که حضانت طفل به او عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصي که قانوناً حق مطالبه دارد خودداري نمايد برابر قانون به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و يا جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال محکوم خواهد شد.

آيا مي‌دانيد؟
شوهر مکلف به پرداخت نفقه همسرش مي باشد.

آيا مي‌دانيد؟
نفقه شامل تامين هزينه زندگي زن که شامل خانه – اثاثيه منزل – غذا و لباس و دارو و درمان از زمان عقد دايم بر عهده شوهر مي‌‌باشد.

آيا مي‌دانيد؟
تمکين به معناي اطاعت زن از شوهر در اداي وظايف زوجيت ، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر مي‌‌باشد.

آيا مي‌دانيد؟
به زني که از همسرش در مفهوم خاص و عام تمکين نکند ناشزه مي‌‌گويند و اين زن مستحق نفقه نمي‌‌باشد.

آيا مي‌دانيد؟
زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي‌‌کند سکني نمايد مگر آنکه هنگام عقد اختيار تعيين منزل به زن داده شود.

آيا مي‌دانيد؟
اگر منزلي که شوهر تهيه نموده مناسب شئونات اجتماعي زن باشد ولي سکونت در آن موجب احتمال ضرر و زيان شرافتي يا بدني (آزار و اذيت ) زن باشد، خروج زوجه از آن منزل، نشوز و عدم اطاعت محسوب نمي‌‌شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وي تعلق مي‌‌گيرد.

آيا مي‌دانيد؟
در فاصله ميان عقد و انجام ازدواج، نفقه‌‌اي به زن تعلق نمي‌‌گيرد مگر اينکه زن جهت شروع به زندگي اعلام آمادگي نمايد ولي مرد از بردن همسرش خودداري کند و در اين صورت زن مستحق دريافت نفقه مي‌‌باشد.

آيا مي‌دانيد؟
زني که شوهرش نفقه پرداخت نميکند هم مي‌‌تواند شکايت کيفري نمايد و هم دادخواست حقوقي ارائه نمايد.

آيا مي‌دانيد؟
نفقه زمان حال از طريق شکايت کيفري قابل مطالبه است و نفقه زمان گذشته از طريق ارائه دادخواست حقوقي قابل مطالبه است.

آيا مي‌دانيد؟
به زني که بعد از عقد، شروع به زندگي زناشويي و رفتن به منزل شوهرش را منوط به پرداخت مهريه نمايد، نفقه تعلق مي‌‌گيرد.

آيا مي‌دانيد؟
اگر شوهر با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را با وجود تمکين همسرش به وي ندهد، و يا از پرداخت نفقه ساير اشخاص واجب النفقه خودداري نمايد مجازاتش برابر قانون از 3 ماه و 1 روز تا 5 ماه حبس است.

آيا مي‌دانيد؟
در زمان عده طلاق رجعي که 3 ماه و 10 روز پس از ثبت طلاق مي‌‌باشد مرد مکلف به پرداخت نفقه همسرش مي‌‌باشد.

آيا مي‌دانيد؟
اگر طلاق به علت عدم تمکين و اطاعت زوجه از همسرش صادر شده باشد در زمان عده نفقه‌‌اي به زن تعلق نمي‌‌گيرد مگر آنکه در تميکن شوهر قرار گيرد.

آيا مي‌دانيد؟
مهريه عندالمطالبه است يعني به محض انعقاد عقد نکاح ، زن مالک مهريه مي‌‌شود.

آيا مي‌دانيد؟
عدم تعيين مهريه در ازدواج موقت باعث بطلان عقد مي‌‌شود.

آيا مي‌دانيد؟
مهريه نيز مانند ساير حقوق مالي قابل نقل و انتقال قهري به ورثه است.

آيا مي‌دانيد؟
اگر شوهر فوت کند وديه‌‌اي به ورثه برسد با توجه به اينکه مهريه جزء دين ممتاز است همسر مي‌‌تواند قبل از تقسيم ديه، مهريه خود را از ديه مطالبه نمايد.

آيا مي‌دانيد؟
در صورتي که پدر زوج پرداخت مهريه را از طرف پسرش ضمانت نمايد در برابر قانون مسئول به پرداخت مي‌‌باشد.

آيا مي‌دانيد؟
شوهر اجازه فروش جهيزيه همسرش را ندارد و تا زمان بقاي زندگي مشترک حق استفاده از اين اموال را دارد.

آيا مي‌دانيد؟
اگر زوجي بدون اذن همسرش جهيزيه وي را بفروشد برابر قانون مسئول است و مي توان به عنوان فروش مال غير از وي شکايت نمود.

آيا مي‌دانيد؟
زن حق دارد مستقلاً در دارايي خود هرگونه تصرفي نمايد و شوهر حق مداخله در اين امور را ندارد، براي مثال سهم الارث خود را ببخشد يا بفروشد

آيا مي‌دانيد؟
مرد با داشتن همسر، نمي‌‌تواند زن ديگري را اختيار کند مگر با اجازه دادگاه.

آيا مي‌دانيد؟
در صورتي مرد ميتواند درخواست ازدواج مجدد نمايد که اولاً رضايت همسر اول را داشته باشد و ثانياً همسرش بيمار باشد و قادر ايفاي وظايف زناشويي نباشد و يا زندگي خانوادگي را ترک نمايد و يا اعتياد داشته باشد.

آيا مي‌دانيد؟
اگر مردي هر چند با اجازه دادگاه ازدواج مجدد نمايد لطمه‌‌اي به حق همسر اول که ناشي از عقد نکاح و شرطي که به نفع او شده وارد نمي‌‌کند و زن مي تواند براي مطلقه کردن خود با حفظ حقوق خود به دادگاه مراجعه نمايد.

آيا مي‌دانيد؟
دفاتر ازدواج حق ندارند بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند.

آيا مي‌دانيد؟
عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب مي شود و مرتکب به حبس تا 1 سال محکوم خواهد شد.

آيا مي‌دانيد؟
عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب مي شود و مرتکب به حبس تا 1 سال محکوم خواهد شد.

آيا مي‌دانيد؟
اگر مردي در زمان عده طلاق همسر اولش ، بخواهد ازدواج ديگري نمايد بايد با کسب اجازه از دادگاه باشد زيرا زوجه در اين ايام هنوز همسر شرعي وي محسوب مي‌‌شود.

آيا مي‌دانيد؟
به زني که به عقد موقت مردي در آيد و به زبان عاميانه صيغه وي شود نفقه‌‌اي تعلق نمي‌‌گيرد مگر اينکه در زمان عقد موقت در اين مورد توافقي صورت گرفته باشد.

آيا مي‌دانيد؟
حقوق فرزندان حاصل از ازدواج موقت از جمله نفقه – حضانت – توارث بر عهده پدر طفل مي‌‌باشد.

آيا مي‌دانيد؟
در نکاح موقت هيچ يک از زوجين از يکديگر ارث نمي‌‌برند.

آيا مي‌دانيد؟
مطالبه اجره المثل ايام زوجيت مستند به قانون مي‌‌باشد.

آيا مي‌دانيد؟
اگر زوجه کارهايي را که شرعاً بر عهده وي نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع ( مجاني و بدون عوض نباشد ) انجام دهد مي‌‌تواند از دادگاه تقاضاي دريافت اجرت المثل نمايد.

آيا مي‌دانيد؟
زن وقتي مي‌‌تواند مطالبه اجرت‌‌المثل نمايد که تقاضاي طلاق از طرف شوهرش باشد.

آيا مي‌دانيد؟
در تعيين اجره المثل ملاک وضع مالي مرد نيست بلکه دادگاه دستور به انجام کارشناسي صادر مي‌‌نمايد.

آيا مي‌دانيد؟
تعيين نحله در طول اجرت المثل است يعني در صورت عدم تعلق اجرت المثل به زوجه، نحله تعيين مي گردد.

آيا مي‌دانيد؟
در تعيين نحله قاضي دادگاه با توجه به وضعيت مالي زوج و زحمات زن ، مبلغي را معين مي‌‌نمايد.

آيا مي‌دانيد؟
در هنگام ثبت ازدواج سردفتر ازدواج وظيفه دارد که شرايط مندرج در قباله را مورد به مورد به دو طرف تفهيم نمايد چرا که شرطي معتبر است که مورد توافق زن و مرد قرار گيرد و به امضاي هردوي آنها رسيده باشد.

آيا مي‌دانيد؟
برابر قانون هر يک از نامزدهاي مي‌‌توانند در صورت به هم خوردن وصلت، هدايايي را که براي ازدواج به طرف ديگر يا والدين هم داده‌‌اند مطالبه نمايند.مثل حلقه نامزدي و سرويس طلا

آيا مي‌دانيد؟
چنانچه يکي از نامزدها، فوت نمايند و وصلت به هم بخورد، و هدايا عيناً موجود نباشد طرف مقابل وظيفه‌‌اي ازبابت برگرداندن بهاي هدايا به خانواده متوفي نخواهد داشت.

آيا مي‌دانيد؟
در موارد ذيل زن مي‌‌تواند از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد: 
1- عدم پرداخت نفقه زن و انجام سايرحقوق واجب زن به مدت شش ماه 
2- بدرفتاري غير قابل تحمل مرد با زن و فرزندان 
3- بيماري خطرناک غير درمان مرد در حدي که سلامت زن را به خطر اندازد 
4- ديوانه بودن مرد در زماني که امکان فسخ نباشد. 
5- اشتغال مرد به کاري که به حيثيت و آبروي زن و مصالح خانوادگي او لطمه مي‌‌زند. 
6- محکوميت به حبس در حال اجرا از 5 سال به بالا ( مرد در زندان باشد ) 
7- اعتيادي که به اساس زندگي خانوادگي ضرر بزند مانند اعتيادي که منجر به بيکاري مرد شود. 
8- ترک بدون علت خانواده يا غيبت يکسره به مدت 6 ماه بدون دليل موجه. 
9- محکوميت قطعي زوج در اثر ارتکاب به جرمي، که اجراي مجازاتش آبرو و موقعيت زن رابه خطر بياندازد. 
10- بچه‌‌دار نشدن مرد پس از 5 سال زندگي مشترک 
11- مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولاني( به مدت 6 ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه) ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش

آيا مي‌دانيد؟
با تحقق يکي از شرابط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه زن مي‌‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طي تشريفات قانوني از جمله داوري و قطعيت حکم، نسبت به اجراي طلاق اقدام نمايد.

آيا مي‌دانيد؟
وجود بعضي عيوب در زن و مرد، چنانچه از وجود اين عيوب قبل از وقوع عقد مطلع نبوده باشند موجب انحلال عقد نکاح و فسخ ازدواج مي‌‌شود به عنوان مثال ناتواني جنسي در شوهر و يا جذام و زمين‌‌گيري در زن

آيا مي‌دانيد؟
هرگاه دادگاه به تقاضاي زن حکم طلاق را صادر نمايد، چنانچه شوهر حسب اجراي حکم در دفتر طلاق حاضر نشود دادگاه نماينده‌‌اي را به دفترخانه به نمايندگي ازشوهر براي اجراي صيغه طلاق معرفي مي‌‌نمايد.

آيا مي‌دانيد؟
طلاق رجعي طلاقي است که براي شوهر در مدت عده، حق رجوع است اين حق فقط جزء اختيارات شوهر است و تابع تشريفات خاصي است و با هر بيان و اقدامي که حکايت از رجوع کند محقق مي‌‌شود و بلافاصله زن نيز مکلف به انجام وظايف زناشويي است.

آيا مي‌دانيد؟
طلاقي که از طرف دادگاه به تقاضاي زوجه به علت عسر و حرج صادر مي‌‌شود طلاق بائن است و مرد حق رجوع ندارد.

آيا مي‌دانيد؟
هر گاه طلاق در شرايط ذيل صادر شود، طلاق بائن است و مرد حق رجوع ندارد 
1- طلاقي که قبل از زناشويي واقع گردد 
2- طلاق زن يائسه 
3- طلاق خلع و مبارات ( يعني طلاقي که زوجه در قبال طلاق مالي را به زوج ببخشد و کراهت از طرف زوجه يا از هر دو طرف باشد) سومين طلاق بعد از سه وصلت پي در پي که موجب حرمت زن مي‌‌شود

آيا مي‌دانيد؟
افرادي که خود را صاحب حق مي‌‌دانند اما توان و تمکن مالي براي پرداخت هزينه دادرسي را ندارند مي‌‌توانند درخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي نمايند.

آيا مي‌دانيد؟
اگر شخص بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت نمايد مي‌‌تواند از تمام يا قسمتي از هزينه‌‌هاي دادرسي معاف شده و از وکيل مجاني استفاده نمايد.

آيا مي‌دانيد؟
اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شودکه مدعي اعسار به دروغ خود را معسر اعلام کرده است به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

آيا مي‌دانيد؟
اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود شهود به دروغ به نفع معسر شهادت داده‌‌اند شهود نيز به حبس محکوم مي‌‌شوند.

آيا مي‌دانيد؟
برابر قانون آزار و اذيت زني که باردار است و چنانچه موجب سقط جنين شود جرم است.

آيا مي‌دانيد؟
قانونگذار کساني که زن حامله را به سقط جنين راهنمايي مي‌‌کنند چه پزشک باشد و چه فرد عادي،قابل تعقيب و مجازات مي‌‌داند.

آيا مي‌دانيد؟
چنانچه پزشک غير از موارد مجاز از نظر قانوني، اقدام به سقط جنين کند به مجازات حبس از 2 تا 5 سال محکوم، و ملزم به پرداخت ديه جنين خواهد شد.

آيا مي‌دانيد؟
درخواست صدور مجوز سقط جنين فقط هنگامي پذيرفته مي‌‌شود که جهت درمان بوده و قبل از 4 ماهگي جنين به درخواست زوجين و با معرفينامه پزشک نتايج آزمايشات پزشکي به اداره کل پزشکي قانوني استان تقديم مي‌‌شود.

آيا مي‌دانيد؟
اگر مادر در غير از موارد قانوني جنين خود را سقط کند بايد ديه آن را بپردازد.

آيا مي‌دانيد؟
در امور مدني خواهان و خوانده در هر مرحله از دادرسي مي‌‌توانند دعوي خود را از راه سازش خاتمه دهند وليکن اين سازش بايد در دفتر اسناد رسمي و يا در دادگاه تنظيم شود.


مشاوره حقوقی رایگان