بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,280

آدرس دفاتر پيشخوان دولت

  1391/12/9
موارد زير در اداره ثبت احوال انجام نشده و بايد به پيشخوان دفاتر دولت مراجعه شود:

تعويض شناسنامه، صدور المثني شناسنامه، صدور کارت شناسايي ملي اوليه، صدور المثني کارت ملي، تعويض کارت ملي، تغيير نام و نامخانوادگي، ثبت واقعه ازدواج يا طيق در شناسنامه، صدور گواھي تجرد، صدور گواھي فوت، اجراي احکام دادگاه.

دفتر شماره 71-16-1667

آدرس: خيابان وليعصر- پائينتر از ميدان منيريه- روبروي بانك ملي شعبه اميريه- مجتمع تجاري دادرس- واحد 107

تلفن: 55390101

زير نظر: منطقه مرکزي

دفتر شماره 72 -16-1001

آدرس: چھارراه وليعصر- خيابان انقيب- خيابان رازي- نبش بنبست پريناز- پيک 53

تلفن: 66757892

زير نظر: منطقه مرکزي

دفتر شماره 1130

آدرس: ميني سيتي- ميدان اول قائم- مجتمع تجاري ابريشم- واحد 3 - ھمكف

تلفن: 22459000

زير نظر: منطقه شميرانات

71-16-1636 شماره دفتر

آدرس: خيابان شريعتي- نرسيده به ميدان قدس- جنب دفتر اسناد انقيب اسيمي- روبروي پمپ بنزين اسدي

تلفن: 22216001

زير نظر: منطقه شميرانات

71-16-1690 شماره دفتر

آدرس: خيابان وليعصر- بايتر از ميرداماد- نبش خيابان يزدان پناه- طبقه اول برج پيروز

تلفن: 88201958

زير نظر: منطقه شميرانات

72-16-1130 شماره دفتر

آدرس: خيابان سھروردي شمال - خيابان پاليزي شرقي- جنب شھرداري منطقه 7 - پيک 24 واحد -3

تلفن: 88527166

زير نظر: منطقه شمال

دفتر شماره 11030

آدرس: بزرگراه رسالت- چھارراه سرسبز- ساختمان 711 - واحد 7

تلفن: 77808539

زير نظر: منطقه شمال

71-16-1539 شماره دفتر

آدرس: ميدان توحيد- خيابان توحيد ( نرسيده به خيابان آزادي)- طبقه فوقاني بانك سپه- نبش بنبست صائب- پيک 46

تلفن: 66569927

زير نظر: منطقه غرب

71-16-1637 شماره دفتر

آدرس: ابتداي جنت آباد جنوبي- جنب بانك سپه- پيک 66

تلفن: 44443900

زير نظر: منطقه غرب

71-16-1261 شماره دفتر

آدرس: فلکه دوم صادقيه- ابتداي آيت ي کاشاني- نرسيده به پمپ بنزين- نبش خيابان نجف زاده فروتني- پيک 13

44000131 ، 44075050 :تلفن

زير نظر: منطقه غرب

71-16-1700 شماره دفتر

آدرس: خيابان آزادي- خيابان خوش شمالي- جنب دادسرا- پيک 9 - طبقه ھمکف

تلفن: 66949695

زير نظر: منطقه غرب

دفتر شماره 51616

آدرس: تھرانپارس- نرسيده به فلکه اول- تقاطع رشيدي- گلبرگ- پيک 53

77710567 ، 7788307 :تلفن

زير نظر: منطقه شرق

71-16-1486 شماره دفتر

آدرس: خيابان پيروزي- بعد از ابوذر- پائينتر از پل اول- پيک 855 - نبش کوچه اول و دوم شرقي

33074472 ، 33164903 :تلفن

زير نظر: منطقه شرق

71-16-1212 شماره دفتر

آدرس: ميدان خراسان- خيابان خراسان شمالي- مقابل مسجد فومني- پيک 412

33545705 ، 33563933 :تلفن

زير نظر: منطقه شرق

71-16-1627 شماره دفتر

آدرس: شھرري- خيابان قم- جنب کينتري 131 - خيابان کاشاني- پيک 4

55936885 ، 55902298 :تلفن

زير نظر: منطقه جنوب

دفتر شماره 51626

آدرس: خيابان شھيد نامجو ( گرگان)- نرسيده به عظيمپور- نبش کوچه مقدمي- پيک 329/1

تلفن: 77608374

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان