بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,301

منابع آزمون کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد)

  1391/12/4

حقوق خصوصي:

حقوق مدني؛

قانون مدني در نظم حقوقي کنوني – دکتر ناصر کاتوزيان.
قانون مسئوليت مدني.
قانون روابط موجر و مستاجر 1356.
قانون روابط موجر و مستاجر 1376.

مدني (1):
حقوق مدني اشخاص و محجورين - دکتر سيد حسين صفايي ، دکتر سيد مرتضي قاسم زاده.
حقوق مدني 1 (پلي کپي) - دکتر حسنعلي دروديان. (تکميلي)

مدني (2):
اموال و مالکيت – دکتر ناصر کاتوزيان.
حقوق مدني 2 (پلي کپي) - دکتر حسنعلي دروديان. (تکميلي)

مدني (3):
اعمال حقوقي (قرارداد و ايقاع) – دکتر ناصر کاتوزيان.
حقوق مدني 3 (پلي کپي) – دکتر حسنعلي دروديان.

مدني (4):
وقايع حقوقي (الزامات خارج از قرارداد) – دکتر ناصر کاتوزيان.
حقوق مدني 4 (پلي کپي) – دکتر حسنعلي دروديان.

مدني (5):
مختصر حقوق خانواده – دکتر سيد حسين صفايي، دکتر اسدالله امامي.

مدني (6) و (7):
عقود معين 1 و 2 – دکتر ناصر کاتوزيان.

مدني (8):
شفعه، وصيت، ارث – دکتر ناصر کاتوزيان.

تست:

مجموعه سئوالات طبقه بندي شده حقوق مدني – دکتر ميترا ضرابي.

براي آزمون دانشگاه آزاد مطالعه حقوق مدني 3 و 6 و کتب آثار و تشکيل و اصول قراردادها و سقوط تعهدات دکتر مهدي شهيدي نيز توصيه مي شود.

حقوق تجارت؛

قانون تجارت 1311.
لايحه اصلاح قانون تجارت 1347.
قانون تصفيه امور ورشکسته.
قانون صدور چک با آخرين اصلاحات.
حقوق تجارت (دورهء 5 جلدي) – دکتر ربيعا اسکيني. (مشترک)
حقوق تجارت (تصفيه امور ورشکسته) - دکتر محمد حسين قائم مقام فراهاني. (سراسري)
حقوق تجارت (دوره کامل) - دکتر محمود عرفاني. (سراسري) (تکميلي)
حقوق تجارت (دوره کامل) - دکتر حسن ستوده تهراني. (مشترک) (تکميلي)
قانون تجارت درنظم حقوقي کنوني – دکتر محمد دمرچيلي، دکتر علي حاتمي، محسن قرائي.(شامل قانون تجارت، نظريات مشورتي، رويهء قضائي، قانون تصفيه امور ورشکسته، قانون چک و آراء وحدت رويه)(تکميلي)

تست:

ساده ساز حقوق تجارت – فرشيد فرحناکيان. (شامل قانون تجارت و ساير قوانين مرتبط و تست هاي مربوط به هر ماده در آزمون هاي گذشته)
745 و 600 سئوال حقوق تجارت – دکتر يوسف پاشايي. (اين تست ها تأليفي و بسيار قوي مي باشند) (تکميلي)

آيين دادرسي مدني؛

قانون آيين دادرسي مدني (دوره 3جلدي) - دکتر عبدالله شمس.
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني.
قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و آئين نامه آن. (قانون احيا دادسرا)
قانون اجراي احکام مدني 1356.
قانون ديوان عدالت اداري 1385.
قانون تشکيل شوراي حل اختلاف 1387 و آئين نامه اجرائي 1388.
قانون امور حسبي 1319. (تکميلي)
قانون تشکيل دادگاه هاي خانواده 1376. (تکميلي)
قانون وکالت و آئين نامه اجرائي آن 1315. (تکميلي)
لايحه قانوني استقلال کانون وکلا و آئين نامه اجرائي آن. (تکميلي)
قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت 1376. (تکميلي)

تست:

ساده ساز آيين دادرسي مدني – فرشيد فرحناکيان. (شامل قانون آ.د.م و ساير قوانين مرتبط و تست هاي هر ماده در آزمون هاي گذشته)

متون فقه؛ 

(در اين درس يکي از اين دو منبع به انتخاب دانشجو مطالعه گردد)
1- مباحث حقوقي شرح لمعه – دکتر اسدالله لطفي.

تست:

سئوالات طبقه بندي شده متون فقه – دکتر اسدالله لطفي.
2- تحريرالروضه في شرح لمعه – عليرضا اميني، سيد محمد رضا آيتي.

تست:

تست هاي متون فقه سال هاي اخير آزمون ارشد.
متون فقه نموداري به همراه تست - مهدي صيادي. (تکميلي)

متون حقوقي به زبان انگليسي؛

Law texts.
A concise Dictionary of law.
GCSE Law.
Oxford Of Law.

زبان عمومي –

(گرامر در حد ديپلم متوسطه - لغت از کتاب 504 واژه)
متون حقوقي - دکتر ميترا ضرابي و ارغوان اديبي. (اين کتاب در دو بخش زبان تخصصي و عمومي تدوين و شامل متون تخصصي، لغات تخصصي، گرامر و لغات زبان عمومي است.) (براي کساني که فرصت مطالعه منابع اصلي را ندارند، مطالعه اين کتاب پيشنهاد مي شود)

تست:

مجموعه تست هاي متون حقوقي آزمون هاي سال هاي اخير با پاسخ نامهء سازمان سنجش.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان