بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,166

منابع آزمون كانون وكلا

  1391/12/4

حقوق مدني

1 ـ قانون مدني درنظم حقوقي كنوني ، دكتر ناصر كاتوزيان
2 ـ قانون مدني در رويه قضايي ، سيد محمدرضا حسيني
3 ـ مجموعه سؤالات طبقه بندي شده حقوق مدني ، دكتر محمدحسين شهبازي و ميترا ضرابي

حقوق تجارت

1ـ حقوق تجارت ، 4 جلدي ، دكتر حسن ستوده تهراني
2 ـ قانون تجارت
3 ـ قانون صدور چك
4 ـ قانون تصفيه امور ورشكستگي و...
5 ـ قانون ثبت علائم و اختراعات تجاري
6 ـ مجموعه سؤالات طبقه بندي شده حقوق تجارت ، رضا شكري

حقوق جزا

1ـ زمينه حقوق جزاي عمومي ، دكتر نوربها
2 ـ حقوق جزاي اختصاصي ، 3 جلد، دكتر هوشنگ شامبياتي
3 ـ محشاي قانون مجازات اسلامي ، دكتر ايرج گلدوزيان
4 ـ قانون مجازات اسلامي در رويه قضايي ، سيد محمدرضا حسيني
5 ـ قانون صدور چك
6 ـ مجموعه سؤالات طبقه بندي شده حقوق جزاي عمومي ، رضا شكري
7ـ مجموعه سؤالات طبقه بندي شده حقوق جزاي اختصاصي ، رضا شكري

آيين دادرسي مدني

1ـ آيين دادرسي مدني ، صدرزاده افشار
2 ـ قانون آيين دادرسي مدني در رويه قضايي ، سيد محمدرضا حسيني
3 ـ قانون آيين دادرسي مدني
4 ـ قانون اجراي احكام مدني
5 ـ مجموعه سؤالات طبقه بندي شده آيين دادرسي مدني ، دكتر حميد ابهري

آيين دادرسي كيفري

1ـ آيين دادرسي كيفري ، دكتر آخوندي
2 ـ قانون آيين دادرسي كيفري
3 ـ قانون احياء دادسراها
4 ـ مجموعه سؤالات طبقه بندي شده آيين دادرسي كيفري ، رضا شكري

اصول استنباط

1 ـ اصول استنباط اسلامي يا اصول فقه ، ابوالحسن محمدي
2 ـ مجموعه درس و سؤالات طبقه بندي شده اصول فقه ، دكتر اسدلله لطفي
مجموعه آزمونهاي وكالت ـ دكتر ابراهيم تقي زاده

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان