بسم الله
 
EN

بازدیدها: 21,708

قوانين نيروهاي مسلح-متن كامل آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به همراه جداول مربوطه-قسمت اول

  1391/12/4
خلاصه: متن كامل آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به همراه جداول مربوطه

فصل اول


تعاريف و كليات


ماده 1- نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران :

به ستاد فرماندهي كل قوا، ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي و وزارت دفاع و سازمان‌هاي وابسته اطلاق مي‌گردد.

ماده 2- فرمان :

تدابير، دستورات و مصوبات شفاهي و كتبي مقام معظم فرماندهي كل قوا كه در رابطه با نيروهاي مسلح ابلاغ مي‌گردد.

ماده 3- دستورات :

كليه تدابير، ابلاغيه‌ها خط مشي و روش جاري و دستوراتي كه در رابطه با اداره امور يگان و سازمان در انجام مأموريت‌هاي محوله از طرف سلسله مراتب فرماندهي در نيرو هاي مسلح صادر مي‌گردد .

ماده 4- فرماندهي :

فرماندهي اختياري است كه يك فرد در خدمت به سبب شغل يا درجه و مسئوليتي كه دارد در راستاي انجام مأموريت‌هاي محوله به كار مي‌برد ، فرمانده مسئول اداره پرسنل واحد خود بوده و تنها مقامي است كه در قبال اعمالي كه واحد او انجام و يا از انجام آن بازمانده است ، مسئوليت دارد .

ماده 5- سرباز :

كليه اتباع ذكور دولت جمهوري اسلامي ايران كه مكلف به انجام خدمت وظيفه عمومي برابر مقررات قانون مي‌باشند از بدو ورود به خدمت سرباز ناميده مي‌شوند .

تبصره :عنوان افتخاري سرباز چنانكه مرسوم است براي كليه پرسنل نيرو هاي مسلح در هر درجه و مقامي كه باشد به كار مي‌رود .

ماده 6- انضباط در نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران :

التزام عملي به ولايت فقيه ، آداب و سنن و احكام اسلامي و تبعيت از فرامين مقام معظم فرماندهي كل قوا ، قوانين و مقررات و دستورات سلسله مراتب فرماندهان و روسا و مديران .

تبصره1- دستور فرمانده :

از ملزم ساختم افراد جمعي يگان به انجام و يا خودداري از انجام كليه فعاليت‌هايي كه براي وصول به هدف‌هاي تعيين شده يگان ضروري تشخيص داده مي‌شود .

تبصره 2- دستورات بايد صريح ف روشن ، و قابل اجرا بوده و در حدود اختيارات و با رعايت قوانين و مقررات صادر گردد .

تبصره 3- دستوري كه داراي تمام يا يكي از جنبه هاي زير باشد خيانت است و دستور دهنده و مجري آن خائن محسوب مي‌شود .

(1)دستور جاسوسي به نفع دشمن و يا دولت‌هاي بيگانه و يا گروه هاي داخلي و يا خارجي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران .

(2)دستور حمله به مؤسسات و اجتماعات مجاز و هر گونه تشكيلات ملي ، دولتي و نيرو هاي مسلح و يا دستور خرابكاري در آن‌ها .

(3)دستور حمله به مراكز و تأسيسات و ادارات رهبري .

تبصره 4- هرگاه دستوري كه صادر مي‌گردد خلاف شرع مقدس اسلام و فرامين مقام معظم فرماندهي كل قوا باشد قابل اجرا نبوده و دستور دهنده مسئول و قابل پيگرد است ضمن آنكه عدم اجراي اين قبيل دستورات بازخواست نداشته و مصون از تعقيب خواهد بود .

ماده 7- انضباط داراي دو جنبه است :

الف ) جنبه معنوي

ب) جنبه ظاهري

ماده 8- جنبه معنوي انضباط :

جنبه معنوي انضباط در اثر ايمان و اعتقاد به خدا و مباني دين مبين اسلام و انجام فرائض ديني و پايبند بودن به احكام و ارزش‌هاي اخلاق اسلامي ، احساس مسئوليت معنوي در قبال نظام حكومت اسلامي ، ميهن و ملت ايثارگر ايران ، قانون و وظايف محوله ، اعتقاد به منطقي و عادلانه بودن مقررات و اعتقاد به فرماندهان ، روسا و مديران و همكاران در پرسنل به وجود مي‌آيد . به طوري كه اگر تمام نظارت‌ها  برداشته شود جنبه معنوي انضباط همچنان پا برجا و برقرار مي‌ماند . جنبه معنوي انضباط ، پايه و اساس تربيت نيرو هاي مسلح مكتبي ، فداكار و وظيفه شناس را تشكيل مي‌دهد .

ماده 9- انضباط ظاهري :

جنبه ظاهري انضباط با حفظ احترامات و آراستگي ظاهري ، دقت در اجراي قوانين مقررات و دستورات تحقق مي‌يابد .

ماده 10- فرماندهان ، روسا و مديران ، مسئول برقراري انضباط بوده و كليه پرسنل تابعه موظفند برابر قوانين و مقررات آنان در برقراري انضباط ياري نمايند .

ماده 11- به منظور ايجاد انضباط موثر ، ملاحظات زير در نيرو هاي مسلح لازم‌الاجرا است .:

الف ) از هر گونه رفتار و گفتار توهين آميز بايستي جلوگيري شود .

ب) دستور فرماندهان ، روسا و مديران مربوط به وظايف نظامي و امور خدمتي

مي‌باشد بايد به موقع از طرف مرئوسين به مورد اجرا گذارده شود .

پ) در زمان جنگ و شرايط عملياتي كه پرسنل ملزم به اجراي دستورات فرماندهان هستند ، هر آيينه مرئوس تشخيص دهد كه دستورات صادره مغاير با دستورات مسلم شرع، فرامين مقام معظم فرماندهي كل قوا ، حاكميت نظام و قوانين جمهوري اسلامي ايران از جمله قوانين و مقررات نظامي است مي‌بايستي بلافاصله پس از ابلاغ با استدلال نظر خود را مبني بر مغايرت دستورات صادره با موارد مذكور كتباً گزارش نمايد . چنانچه فرمانده ، رئيس يا مدير مجدداً دستورات خود را كتباً ابلاغ نمود ، مرئوس موظف به اجراي آن و همزمان گزارش موضوع به فرماندهان بالاتر و مراجع ذي‌ربط (عقيدتي ، سياسي و حفاظت اطلاعات بر حسب مورد ) خواهد بود ، در اين صورت فرمانده ، رئيس يا مدير جوابگوي مسئوليت‌هاي ناشي از عواقب ابلاغ دستور خود مي‌باشد .

ماده 12- اختيارات فرماندهان ، روسا و مديران ناشي از مسئوليت  و وظايف محوله به آنان مي‌باشد كه قوانين مربوط و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها حدود آن را تعيين مي‌نمايد . پرسنلي كه مسئوليت و وظايف مقام بالاتر از درجه يا رتبه خود را به عنوان شغل سازماني و يا مأموريت انجام مي‌دهد از اختيارات مقام مزبور استفاده مي‌نمايد .

ماده 13- قوام و صلاح نيروهاي مسلح ايجاب مي‌نمايد كه كليه پرسنل در رعايت و تحقق اصول انضباط از طريق تذكر شفاهي و گزارش تخلفات به رده بالاتر تلاش پيگير نموده و مسئوليت داشته باشد .

 

فصل دوم


اصول شرافت سربازي


ماده 14- پرسنل نيروهاي مسلح از هر درجه و رتبه اي كه باشد مفتخر به عنوان سرباز ولي امر بوده و بايد همواره اصول زير را رعايت كنند ، رعايت اين اصول اساس و پايه انضباط را پي ريزي نموده و اصول شرافت سربازي ناميده مي‌شود و از زبان يك سرباز مسلمان و ايراني به شرح زير بيان مي‌شود :

الف ) من يك سرباز ايراني هستم كه در اطاعت از خدا و رسول و ولايت فقيه به منظور حفظ نظام ، استقلال ، تماميت ارضي كشور جمهوري اسلامي ايران و پاسداري از اسلام و دست آورد هاي انقلاب اسلامي و حمايت از مظلومين و مستضعفين جهان ( غير معارض با اسلام ) تحت فرمان مقام معظم رهبري خدمت مي‌کنم .

ب) من شهادت در راه خدا را فوز عظيم مي‌دانم و آماده‌ام جان خود را در راه دفاع و حراست از اسلام ، نظام و كشور جمهوري اسلامي ايران فدا كنم .

ج) من دستور فرماندهان ، روسا و مديران خود را اطاعت مي‌کنم .

د) من حفظ حيثيت و شرافت سربازي و اخلاق اسلامي را سر لوحه زنگي خود قرار مي‌دهم .

ه) من اصول و مقررات حفاظتي را مد نظر داشته و در حفظ اسرار نظامي و دولتي كوشش مي‌کنم .

و ) من از انجام هرگونه فعاليت سياسي ممنوعه و وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي خودداري مي‌نمايم .

ز)اموال و وسائل و اسنادي را كه به من سپرده شده با نهايت دلسوزي و دقت نگه داري و حفظ خواهم نمود .

ح) من وظايف خود را با جديت و صداقت انجام مي‌دهم .

ط) در جنگ هيچ گاه تسليم دشمن نخواهم شد و تا قدرت جنگيدن باقي باشد به مقاومت ادامه خواهم داد .

ي) اگر دشمن اسيرم نمايد با تمام توان به مقاومت خود ادامه خواهم داد ، هنگام اسارت به هر وسيله اي براي گريختن از دست دشمن و پيوستن به نيرو هاي خودي متوسل خواهم شد و به فرار ديگران كه جز نيرو هاي خودي هستند كمك خواهم كرد .

ك) اگر دشمن اسيرم نمايد هنگام بازپرسي توسط دشمن فقط نام – نام خانوادگي – درجه يا رتبه – شماره پرسنلي – و تاريخ تولد خود را خواهم گفت ، از پاسخ به هر سؤال ديگري خودداري خواهم كرد و هيچ گونه اظهاري (كتبي يا شفاهي ) عليه نظام اسلامي ، كشور ، ملت و نيرو هاي مسلح خود نخواهم نمود .

ل) در دوران اسارت نسبت به نظام اسلامي، ملت، ميهن و نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و همه همرزمان خود وفادار خواهم ماند، هيچ گونه اطلاعي كه به ضرر نظام، كشور، ميهن باشد به دشمن نداده و در هيچ عملي عليه آنان شركت نخواهم كرد. اگر نسبت به همكارانم كه اسير شده‌اند ارشديت داشته باشم فرماندهي آنان را بر عهده مي‌گيرم و اگر كسي يا كساني ديگر ارشد باشند دستورات آن‌ها را اطاعت نموده و با كليه امكانات از آنان پشتيباني خواهم نمود.

م) من همواره نسبت به همكاران و همرزمان و عموم مسلمين صميمي و مهربان بوده و نسبت به دشمنان اسلام و ستمگران سختگير و سازش ناپذير خواهم بود.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان