بسم الله
 
EN

بازدیدها: 810

عوامل پيدايش فساد اداري

  1391/11/18
اصطلاح فساد از فعل لاتين« Rumpere» مي آيد که به معني شکستن است بنابر اين در فساد چيزي مي شکند يا نقض مي شود اين چيز ممکن است يک شيوه رفتار اخلاقي يا قانوني يا اغلب مقررات اداري باشد.فساد اداري عبارت است از:
الف -اقدامات ماموران دولتي که با هدف انتفاع و بهره برداري براي خود يا اشخاص ديگر يادر قبال دريافت مال براي خود يا اشخاص ديگر از راه هاي زير صورت مي گيرد :
ب- نقض قوانين و مقرارت و ضوابط اداري 
ج- تعبير و تفسير قوانين و مقرارت و ضوابط اداري
د- تغيير در قوانين و مقرات و ضوابط اداري 
ه- خود داري ويا کوتاهي در انجام وظايف قانوني در قبال ارباب رجوع 
و- تسهيل يا تسريع غير عادي در انجام کار براي اشخاص معين در مقايسه با ديگران 
ز- اقدامات اشخاص حقيقي و حقوقي که با هدف انتفاع و بهره برداري براي خود يا اشخاص ديگر يا در قبل پرداخت مال به ماموران دولت به منظور برخورداري از مزايا و امتيازات از راه هاي غير صحيح انجام مي گيرد
هيدن هيمر فساد اداري را به سه گونه سياه خاکستري و سفيد تقسيم مي کند 
فساد اداري سياه : کاري که از نظر نخبگان سياسي منفور است و عامل آن بايد تنبيه شود. مثال، دريافت رشوه براي ناديده گرفتن معيارهاي ايمني در احداث مسکن 
فساد خاکستري : کاري که از نظر نخبگان منفور است، اما اکثر مردم در مورد آن بي تفاوت هستند مثل کوتاهي کارمندان در اجراي قوانين که در بين مردم محبوبيت چنداني ندارند 
فساد اداري سفيد : کاري که بظاهر مخالف قانون است اما اکثر اعضاي جامعه و اکثر مردم عادي آن را آنقدر با اهميت نمي دانند که خواستار تنبيه عامل آن باشند. مثل چشم پوشي از موارد نقض مقرارتي است که در تغييرات اجتماعي و فرهنگي ضرورت خودرا از دست داده اند 
عوامل موثر در پيدايش مفاسد اداري :- نداشتن آگاهي از مباني ديني - نداشتن مديريت صحيح - توجه نداشتن به برتري منافع عام بر منافع خاص - توجه نداشتن به وضع معيشتي کارکنان - سپردن کارهاي حساس به افراد غير متعهد و بي تجربه - پايين بودن توانايي هاو مهارت ها ي فني و شغلي کارکنان - نارسايي قانون و عدم انطباق با واقعيت ها و رعايت نشدن قوانين - نبودن برنامه کلان و دراز مدت - تورم، بيکاري و نداشتن اطمينان به آينده - تشويق نشدن نيرو هاي لايق امين وصالح. 
پيامد‌هاي فساد:
الف – پيامدهاي فردي : خدشه دارشدن امنيت شغلي – بروز ناهنجاري هاي روحي و رواني – بروز اختلافات خانوادگي – خدشه دار شدن اعتبار و حيثيت فرد – عدم هدايت مناسب استعدادهاي فردي – پايين آمدن انگيزه کاري در کارکنان – تقدم منافع فردي بر منافع سازماني – ايجاد جو بي اعتمادي در مردم وتضعيف اعتماد عمومي جامعه و تحليل سرمايه هاي اجتماعي آن - به خطر انداختن ثبات و امنيت فرد در جامعه 
ب – پيامد هاي سازماني : به وجود آمدن ريسک فساد در سازمان – آسيب رساني به فرايند توسعه منابع انساني – کم رنگ شدن کنترل هاي دروني – هدر رفتن سرمايه گذاري هاي انجام شده روي منابع انساني – کم رنگ شدن فضايل اخلاقي و ايجاد ارزش هاي منفي در سازمان – تاثير بر کارايي سازماني – کاهش مسئوليت در قبال اختيارات زياد – افزايش فرصت هاي ارتکاب فساد – خدشه دار شدن حيثيت اجتماعي سازمان 
ج – تاثير بر فرايند رشد توسعه اقتصادي : افزايش هزينه هاي اقتصادي – افزايش در آمدهاي نامشروع – ايجاد شکاف ميان عرضه و تقاضا و به وجود آمدن فرصت هاي سود جويي براي دلالان سودجو .


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان