بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,039

فرزانگان حقوق ايران(20)ربيعا اسكيني

  1391/11/18

دکتر ربيعا اسکيني

سوابق علمي ـ تجربي: 

1 ـ دكتراي دولتي در حقوق خصوصي از دانشگاه پاريس (1984) 
2 ـ دانشيار عضو هيات علمي سازمان انرژي اتمي ايران 
3 ـ قاضي دادگستري ـ 6 سال 
4 ـ تدريس در دانشگاه‌ها ـ 16 سال 
5 ـ مديركل دفتر حقوقي سازمان انرژي اتمي ايران 17 سال 

زمينه‌هاي تخصصي براي مشاوره حقوقي: 

حقوق تجارت، حقوق تجارت بين‌الملل و داوري بين‌الملل

كتب 

1 ـ حقوق تجارت ، شركتهاي تجاري (جلد اول)، چاپ پنجم، انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت)، تهران 1380. 
2 ـ حقوق تجارت، شركتهاي تجاري (جلد دوم) ، چاپ چهارم، انتشارات سمت، تهران، 1381 
3 ـ حقوق تجارت، (برات، سفته، قبض، انبار، اسناد در وجه حامل و چك) چاپ پنجم،‌انتشارات سمت، 1378. 
4 ـ حقوق تجارت، ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته ، چاپ پنجم، انتشارات سمت، تهران، 1381. 
5 ـ حقوق تجارت (كليات، منابع، معاملات تجارتي و….)،‌انتشارات سمت، چاپ دوم، 1380 
6 ـ حقوق تجارت تطبيقي، چاپ اول، انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد، تهران، 1373 
7 ـ حقوق تجارت بين‌الملل بازرگاني (ترجمه)، تاليف پروفسور ژان شاپيرا، چاپ اول،‌انتسارات و آموزش انقلاب اسلامي، تهران، 1371 

‌مقالات 

1 ـ منابع حقوقي بيع تجاري بين‌المللي، مجله حقوقي دفتر خدمات، شماره هفتم، سال 1365، ص 5. 
2 ـ وجه التزام در قراردادهاي تجاري بين‌المللي، مجله حقوقي، شماره نهم، سال 1367، ص 42 
3 ـ تعارض قوانين در داوري تجاري بين‌المللي، مجله حقوقي، شماره يازدهم، سال 1368، ص 153. 
4 ـ اختيار دولت‌ها و سازمان‌هاي دولتي در مراجعه به داوري تجاري بين‌المللي، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 25، 1369 
5 ـ تشريفات شناسايي و اجراي احكام خارجي و آراء داوري در حقوق بين‌الملل خصوصي فرانسه (ترجمه) تاليف آندره هووه، مجله حقوقي، شماره سيزدهم، سال 1369، ص 219. 
6 ـ مسئوليت مدني ناشي از حوادث اتمي، منتشره در كتاب مباحثي از حقوق تجارت بين‌الملل انتشارات ندا (وابسته به مؤسسه انتشارات اميركبير) ، 1371، ص 229 به بعد 
7 ـ نقدي بر قانون جديد صدور چك، مصوب 1372 نامه مفيد، شماره 2، 1374 
8 ـ خصائص قراردادهاي تجاري، مجله قضايي و حقوقي دادگستري، سال اول، شماره دوم، 1370، ص 65 به بعد. 
9 ـ ابطال معاملات تجار ورشكسته، نقدي بر راي ديوان كشور ، مجله حقوق و اجتماع، شماره دوم، سال اول، 1376 
10 ـ قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران، مجله حقوقي دادگستري، شماره 23، 1377 
11 ـ تأملاتي پيرامون جنبه هاي مدني صدور چك بلامحل ، فصلنامه ديدگاه هاي حقوقي، دانشكده علوم قضايي، سال پنجم، شماره 17 و 18 ، 1379 
12 ـ روش‌هاي حقوقي گسترش فعاليت شركت‌هاي فروشگاه زنجيره‌اي در مجموعه مقالات نقش فروشگاههاي زنجيره‌اي در توزيع، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، چاپ اول، اسفند

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان