بسم الله
 
EN

بازدیدها: 809

نگاهي به شروط ضمن عقد

  1391/11/13
گرچه اغلب زنان و مردان به اميد تشكيل يك زندگي سرشار از عاطفه و محبت ازدواج مي‌كنند و به رغم آن‌كه طبق قانون، مردان سرپرست خانواده و داراي حق طلاق به‌شمار مي‌روند، گاهي برخي از مردان پيوند عاطفي خود را فراموش مي‌كنند يا زندگي را بر همسرشان چنان سخت مي‌گيرند كه ادامه آن سبب وارد آمدن لطماتي به اساس خانواده يا مشكلاتي براي زوجه مي‌شود. 

بر اساس ماده 1119 قانون مدني، در اين موارد 12 شرط براي تقاضاي طلاق از سوي زنان پيش‌بيني شده كه به «شروط ضمن عقد» معروف است و در صورت وقوع زنان نيز مي‌توانند از دادگاه تقاضاي طلاق كنند:

هر گونه اعتياد مضر كه به تشخيص دادگاه در اساس زندگي خانوادگي باعث خلل شده، ادامه زندگي را براي همسر و اعضاي خانواده دشوار كند يا به بيكاري مرد يا فروش اثاث منزل و وارد آمدن ضرر و زيان به سلامت روان و جسم زن و فرزند منجر شود.

اگر مرد بدون داشتن عذري موجه از نظر دادگاه زندگي خانوادگي خود را ترك گفته، شش ماه متوالي غيبت كند.

گم‌شدن و فقدان اثر از شوهر، به گونه‌اي كه شش ماه پس از مراجعه زن به دادگاه همچنان اثري از زوجه پيدا نشود.

اگر شوهر از دادن خرجي يا حقوق واجب زن به مدت شش ماه خودداري كند.

بدرفتاري شوهر به صورتي كه ادامه زندگي براي همسرش غيرقابل تحمل شود.

ابتلاي زوج به بيماري خطرناك و غيرقابل درماني كه سلامت زوجه نيز به سبب آن به خطر افتد.

اگر مرد طبق تشخيص كارشناسان به گونه‌اي ديوانه شود كه امكان فسخ وجود نداشته باشد.

در صورتي كه مرد به كار يا اشتغالي بپردازد كه حيثيت و آبروي زن يا مصالح و شئون خانوادگي وي لطمه ببيند.

محكوم‌شدن همسر به مجازاتي كه پنج سال حبس يا بيشتر از آن را به همراه داشته باشد، يا اين‌كه به مجازاتي نقدي محكوم شود كه به سبب ناتواني در پرداخت مال به اين مدت بازداشت او منجر شود و حكم در حال اجرا باشد.

محكوميت قطعي شوهر به مجازات‌هايي چون حد و تعزير، به گونه‌اي كه دادگاه آن را با وضع، موقعيت، حيثيت و شئون خانوادگي زن مغاير تشخيص دهد.

ازدواج مجدد شوهر بدون اجازه همسر.

عقيمي يا ناتواني در باروري و ابقاي نسل از سوي مرد، به گونه‌اي كه نتواند پس از گذشت پنج سال از زندگي مشترك مسبب تولد فرزند شود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان