بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,115

افزايش 5 درصدي طلاق و کاهش 2 درصدي ازدواج

  1390/7/25
خلاصه: براساس آخرين آمارهاي ثبت احوال در 6 ماهه اول امسال آمار طلاق نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.4 درصــد افـزايش و همچنين آمار ازدواج نيز 2 درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرنگار پانا، در 6 ماهه اول امسال ،470 هزارو 331 واقعه ازدواج به ثبت رسيده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 درصد کاهش داشته است.
بيشترين ازدواج ثبت شده مردان در گروه سني 24-20 ساله به تعداد 186 هزار و 696 نفر بوده و بيشترين ازدواج ثبت شده زنان نيزدر گروه سني 24-20 ساله با تعداد 165 هزار و 23 نفر بوده است.
در اين مدت بيشترين تعداد ازدواج ثبت شده ، مربوط به مردان گروه سني 24-20 ساله با زنان 19-15 ساله بوده که تعداد آن برابر با88هزار و 275 واقعه است.
آمار ثبت احوال در مورد طلاق نيزنشان مي دهد که در اين شش ماه تعداد 69 هزار و 201 واقعه طلاق به ثبت رسيده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.4 درصــد افـزايش داشته است.
در اين مدت بيشترين طلاق ثبت شده مردان در گروه سني 29-25 ساله با رقم 18 هزار 761 واقعه بوده و همچنين بيشترين طلاق ثبت شده زنان در گروه سني 29-25 ساله با تعداد 17 هزار و 201 واقعه بوده است.
همچنين بيشترين طلاق ثبت شده ، مربوط به مردان گروه سني 29-25 ساله با زنان 24-20 ساله بوده که تعداد آن برابر با 7 هزا رو 926 واقعه است.
در شش ماهه اول امسال 318 هزار و 9 واقعه فوت به ثبت رسيده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.1 درصد افزايش داشته است.
تعداد فوت ثبت شده در مناطق شهري در اين مدت برابر با 231 هزار و 942 رويداد و تعداد فوت ثبت شده در مناطق روستايي برابر با 86 هزار و67 رويداد بوده است.
در مقابل هر 100 فوت ثبت شده زنان ، تعداد 104.8 مورد فوت مردان به ثبت رسيده است که همين نسبت در مدت مشابه سال قبل 119.8بوده است.
براساس آمار ثبت احوال ، به طور متوسط در مقابل هر ولادت روستايي، 3.7 ولادت شهري به ثبت رسيده است.
نسبت جنسي حاصل از ثبت ولادت در اين مدت برابر با 105.4 است که همين شاخص در مدت مشابه سال قبل 105.3 بوده است. يعني در مقابل هر 100 واقعه ولادت ثبت شده دختر حدود 105.4 واقعه ولادت پسر به ثبت رسيده است.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان