بسم الله
 
EN

بازدیدها: 873

کودک آزاري

  1391/10/17
حتي زدن يک سيلي در صورت کودک از مصاديق کودک آزاري محسوب ميشود

توهين ، تحقير ، ترساندن ، داد کشيدن ، آزار عاطفي ، بهره کشي کاري ، حتي کار در خانه چه رسد به محل کار ؛ همگي به نوعي کودک آزاري محسوب ميشوند .


خشونت جسمي ، خشونت جنسي ، خشونت عاطفي ، آزار و اذيت کودکان نمونه هاي بارز کودک آزاري هستند .

حتي غفلـت پدر و مادر از کودک از مصاديق کودک آزاري است

غفلت از تغذيه ، غفلت در بهداشت ، سردي و گرمي بدن کودک و امثال آن مصاديق بارز کودک آزاري هستند .

انواع کودک آزاري


مشکل کودکان فقط آزار جسمي نيست

بسياري از کودکان در خيابان ها توسط باند هاي تشکيل شده از چند معتاد دزديده ميشوند ، معتاد ها کودک را چند روز در شکنجه و آزار و تهديد هاي رواني قرار ميدهند سپس از او مي خواهند که گدايي کند - حتي روش هاي گدايي و ايجاد حس ترحم در مردم را به او آموزش ميدهند ، کودک را بشدت از پليس مي ترسانند تا جايي که کودک پليس را دشمن اصلي خود ميداند – سپس مرحله بهره کشي شروع ميشود روز ها بهره کشي گدايي و شب ها بهره کشي جنسي

کودک آزاري 

چرا که هنوز شش هزار سال پس از آغاز شهر نشيني در ايران ، هنوز خيلي از ايرانيان با کلي ادعاهاي متکبرانه نسبت به پيشينه خود ، حقوق کودک را ناديده مي انگارند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان