بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,394

نمونه سئوالات حقوق بين الملل دريايي

  1391/10/14
1- موارد معافيت متصدي حمل و نقل در کنوانسيون بروکسل را نام برده و هر يک را مختصرا" توضيح دهيد .

2- در صورتي که به کالاي مورد حمل آسيب برسد متصدي حمل چه مقدارمسئوليت دارد؟

3- در دعواي جبران خسارت حمل ونقل دريايي ، چه کساني ميتوانند خواهان و خوانده واقع شوند ؟

4- در صورت ورود خسارت به اموال مورد حمل دريايي ،در کشتي ، متصدي حمل و نقل کالا تا چه حدي و طبق کدام کنوانسيون مسئول است ؟

5- حمل و نقل مرکب چيست و مزايا و معايب آن کدام است ؟

6- حق شرط در قرارداد حمل ونقل دريايي و شرايط آن ، با تعيين نوع آن را شرح دهيد .

7- چه رابطه متقابلي بين  بيمه وحمل و نقل وجود دارد ؟

8- چه رابطه متقابلي بين حمل و نقل و توسعه تجارت وجود دارد ؟

9- حقوق و تکاليف متصدي حمل و نقل چند وجهي را شرح دهيد .

10- تاثير آلودگي و دزدي دريايي بر حمل و نقل را شرح دهيد .

11- در 10 سطر ، عنوان و خلاصه موضوع کنفرانس خود را بيان نماييد .


مشاوره حقوقی رایگان