بسم الله
 
EN

بازدیدها: 5,466

اسناد ومباني حقوقي مجوز استخدام‌هاي جديد در دولت منتشر شد

  1391/10/11
خلاصه: پايگاه اطلاع رساني دولت به دنبال انتشار و طرح برخي ادعاها درباره بي ضابطه و عجيب بودن و همچنين تصويب نشدن طرح "مهر کارآفرين" در هيات دولت، اسناد ومباني حقوقي و مصوبه مجوز استخدام هاي جديد دولت را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاري پانا، پايگاه اطلاع رساني دولت اعلام کرد: مصوبه جامع هيات وزيران درباره تفويض اختيارات اداري و استخدامي با عنوان "طرح مهرآفرين" به استانداران ودستگاه هاي ملي ابلاغ شده است.
براساس اين گزارش، هيات وزيران در جلسه مورخ 29 آذر ماه سال جاري بنا به پيشنهاد و تاييد رييس جمهوري، وزيران و معاونين رييس جمهوري به استناد اصول 126 و127 و138 قانون اساسي و به استناد مواد 181 و186 وبند ه ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و بند 112 قانون بودجه سال 1391 کل کشور ?طرح مهر آفرين? را تصويب کرد.
بر اساس اين مصوبه، بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استانداران و معاونين توسعه مديريت ومنابع انساني آنان يا عناوين مشابه علاوه بر دارا بودن اختيارات و مسووليت هاي اصل 126 قانون اساسي به عنوان نماينده ويژه رييس جمهوري موضوع اصل 127 قانون اساسي براي اعمال اختيارات رييس جمهوري و هيات وزيران در امور اداري واستخدامي ونيز امور برنامه وبودجه مربوط به امور اداري و استخدامي دستگاه مربوط موضوع قوانين و مقررات تعيين شدند.
همچنين بر طبق اين گزارش، دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها موظف هستند با رعايت و به شرح پيوست که به مهر دفتر هيات دولت تاييد شده است و جزء لاينفک اين تصويب نامه است، راسا و بدون نياز به هيچ امر ديگري از سوي هر مرجع يا مقامي از قبيل موافقت، پيشنهاد، تاييد، صدور مجوز، صدور و اعطاي شماره مستخدم يا ابلاغ و بدون الزام به رعايت ابلاغيه هاي صادره قبلي از سوي مقامات نسبت به همه موارد از جمله نسبت به تبديل وضعيت استخدامي و بکار گيري و جذب و استخدام افراد اقدام وشماره مستخدم را نيز اختصاص دهند.
اين مصوبه با امضاي "محمدرضا رحيمي" معاون اول رييس جمهوري براي اجرا به معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رياست جمهوري و وزارت کشور ابلاغ شده است.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان