بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,962

علل مشدده مجازاتها-قسمت سوم

  1391/9/16
قسمت قبلي

2-  تعدد مادي (واقعي – عيني )
ارتکاب چند فعل يا ترک فعل مجرمانه بدون اينکه مجرم قبل از ارتکاب جرم قبلي محکوميت يافته باشد و حکم در مورد وي اجرا شده باشد
×      تحليل مباني  و مصاديق  تعدد مادي
1.      تعدد مادي غير مشابه (مختلف)
ï      در تعدد مادي مختلف  فرد مرتکب چند عمل مجرمانه متفاوت ميشود مثلا" مرتکب سرقت و کلاهبرداري و تخريب ميشود در اين حالت مجازاتهاي جرايم جمع ميشود (اجراي قاعده جمع مجازاتها )
ï      در برخي موارد شروع به جرم در قانون جرم انگاري شده است مثلا" شروع به کلاهبرداري بايد توجه داشت شروع به جرم در اين جرايم در حکم جرم مستقل است بنابراين به فرض ارتکاب چند شروع بجرم بتنهايي يا با جرايم ديگر تعدد رخ مي دهد براي مثال
?      فرد مرتکب يک فقره شروع به کلاهيرداري شود و يک فقره شروع به احراق عمدي شود  تعدد مختلف است
?      اگر چند فقره شروع به کلاهبرداري باشد تعدد مشابه است
?      اگر يک فقره شروع به جرم (جرم انگاري شده )و خود آن جرم را مرتکب شود تعدد مادي مشابه خواهد بود مثلا" يک يا چند فقره شروع به کلاهبرداري و يک يا چند  فقره کلاهبرداري
ü       شروع به جرم  در کلاهبرداري – جعل – ارتشا – قتل عمد – آدم ربايي – سرقت تعزيري – احراق عمدي – تخريب تاسيسات عمومي – اختلاس – اخذ پورسانت در معاملات خارجي- اسيدپاشي و جرايم موضوع ماده 128 قانون جرايم نيروهاي مسلح  : جرم است
2.     تعدد مادي مشابه
ï      در تعدد مادي مشابه فرد مرتکب چند عمل مجرمانه مشابه ميشود مثلا" مرتکب چند فقره کلاهبرداري ميشود ( يا يک چند فقره شروع به کلاهبرداري و يک يا چند فقره کلاهبرداري )در اين حالت مجازات مرتکب تشديد ميشود و حدود تشديد نيز حداکثر مجازات قانوني خواهد بود . (بدليل فقد نص خاص به بيشتر از آن و اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها )
ï      جرايم استمرار يافته (نه مستمر ) تعدد نيست مثل سرقت اموال يک انبار در چند نوبت
ï      ورشکستکي به موجب چند تقصير يا چند نوع  تقصير تعدد نيست .
ï      اگر کارمندي در آن واحد از سه نفر مختلف رشوه بگير مشمول تعدد مادي مشابه است اما اگر در طول چند نوبت از يک نفر رشوه بگيرد مشمول تعدد نيست .
ï      ارتکاب جرايم به عادت مستمر و مرکب تعدد نيست .
3.     تعدد مادي داراي عنوان خاص
ï      مجموعه اعمال متعدد مجرمانه هستند که قانون براي آنها عنوان خاصي پيش بيني کرده است
ï      مثل جرايم عليه امنيت و جاسوسي  و فروش مال اماني متعلق به غير (خيانت در امانت )
×      تحليل مواد قانوني مربوط و مرتبط با تعدد مادي
ماده 47 ق.م . ا:1-درمورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابي مختلف باشد2- بايد براي هر يک از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود 3- و اگر مختلف نباشد4- فقط يک مجازات تعيين ميگردد و دراين قسمت تعددجرم مي تواند از علل مشدده کيفر باشد5- و اگر مجموع جرائم ارتکابي در قانون عنوان جرم خاصي داشت باشد 6-مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم مي گردد . 
7- تبصره - حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است .
1-درمورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابي مختلف باشد (تبيين تعدد مادي مختلف )
ï      براي تحقق تعدد مادي مختلف چند شرط لازم است :
1-     يکي ازاعمال  مقدمه جرم ديگر نباشد مثل ورد به خانه ديگري براي سرقت
2-    يکي از اعمال جزء عمل ديگر نباشدمثل حتک حرز براي سرقت
3-   مجموع اعمال  عنوان خاص مجرمانه نداشته باشد  مثل فروش مال اماني متعلق به غير در خيانت در امانت
4-    عمل بعدي نتيجه قهري عمل قبلي نباشد مثل اخفاي مال مسروقه بعد از سرقت توسط سارق ويا حمل مواد مخدر براي وارد کردن  يا براي استعمال اگر بقدر مصرف باشد . 
5-    تعدد از اعمال مشابه نباشد .
2- بايد براي هر يک از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود(تعيين مجازات تعدد مادي مختلف )
ï      منظور همان اجراي قاعده جمع مجازاتهاست
 3- و اگر مختلف نباشد(تبيين تعدد مادي مشابه )
ï      منظور همان تعدد جرائم ارتکابي مشابه باشد
4- فقط يک مجازات تعيين ميگردد و دراين قسمت تعددجرم مي تواند از علل مشدده کيفر باشد(تعيين مجازات تعدد مادي مختلف )
ï      در تعدد مادي مشابه حکم به مجازات بيش از حداکثر مجازات جرم  مجوز قانوني ندارد
5- و اگر مجموع جرائم ارتکابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد(تبين اعمال مجرمانه متعدد که داراي عنوان مجرمانه خاص هستند )
6-مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم مي گردد . (تعيين مجازات اعمال مجرمانه متعدد که داراي عنوان مجرمانه خاص هستند )
7- تبصره - حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است .نويسنده: امير علي جليلي


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان