بسم الله
 
EN

بازدیدها: 7,391

آدرس واحدهاي قضايي شهر تهران

  1391/9/13
-1 دادگاه هاي تجديد نظر استان تهران

نشاني: ساختمان مرکزي- ضلع شمالي ساختمان
39916-33916575- تلفن: 33982301
مناطق شهرداري: استان تهران  نمابر: 33114132


-2 دادگاه هاي کيفري استان تهران
نشاني: ساختمان مرکزي- طبقه اول- درب شيشه اي
39916-33906020-33916024- تلفن: 33916098
مناطق شهرداري: استان تهران 3114132- نمابر: 33916024


-3 حوزه رياست کل دادگاه هاي عمومي و انقلاب تهران
نشاني: خيابان سپهبد قرني- نبش خيابان سميه- مجتمع قضايي شهيد بهشتي (ره)- طبقه 4
88895994-9 - تلفن: 88898044
مناطق شهرداري: استان تهران 88898008 - نمابر: 88898030


-4 دادگاه ويژه شاهد
نشاني: خيابان طالقاني- خيابا فرصت- نبش موزه شهدا
88306832- تلفن: 3
مناطق شهرداري: کيفري کشوري- مدني استان تهران نمابر: 88306834


-5 مجتمع قضايي شهيد بهشتي(ره)
نشاني: بالاتر از ميدان فردوسي- خيابان سپهبد قرني- نبش خيابان سميه
1584753511 - کد پستي: 1599975733
88898005 - 88892843 و 7 -88895994- تلفن: 9
مناطق شهرداري: 12 و 11 و 6و 2 نمابر: 88898008
شماره شعبه: 1 الي 35 و 45 و 55


-6 مجتمع قضايي شهيد صدر(ره)
نشاني:خيابان شهيد مطهري (ره) – خيابان ميرعماد- جنب فرمانداري تهران
90 ، 89 ، 87 ، 86 ، 81 ، 80 ،47 ؛ کد پستي: 1587973414 شعبات: 36 الي 44
88759780 -88750021- تلفن: 30
مناطق شهرداري: 7و 3 نمابر: 88759781


-7 مجتمع قضايي شهيد مفتح(ره)
نشاني:شهر زيبا- خ مخابرات- ميدا الغدير- جنب کانون اصلاح و تربيت
44339700- تلفن: 8
کدپستي: 1474993356 شعبات: 206 الي 221
278 (شعب خانواده) ، 277 ، 275 ، 274 ، 260 ، 258


-8 مجتمع قضايي شهيد محلاتي(ره)
نشاني: اتوبان آهنگ – بلوار ابوذر- بين پل چهارم و پنجم
33800030-33801527-33813714- تلفن: 33800836
مناطق شهرداري: 15 و 14 33801424 - نمابر: 33831114
کدپستي: 1779665311 شعبات: 146 الي 156
1123 الي 1131


-9 مجتمع قضايي وليعصر(عج)
نشاني: ضلع جنوبي پارک شهر- ساختمان روزنامه رسمي کشور
55604095-9-55638614-55602051- تلفن: 4
مناطق شهرداري: 12 و 11 نمابر: 55637721
کد پستي: 1114763641 شعبات: 1003 الي 1012 و 1014 و 1016 الي 1022 و 1024


-10 مجتمع قضايي شهيد قدوسي(ره)
نشاني: خيابان استاد مطهري- کوه نور- خيابان 7- پلاک 43
88738346-88737430-88730489- تلفن: 88730449
نمابر: 88730533
مناطق شهرداري: 7و 6و 3


-11 مجتمع قضايي شهيد مدرس(ره)
نشاني: ميدان امام حسين(ع) – خيابان دماوند- بعد از سبلان- اول وحيديه
91 (حقوقي) ، 88 ،85 ، کد پستي: 1643898697 شعبات: 84
77819314 - تلفن: 8
مناطق شهرداري: 13 و 8و 4 نمابر: 77819313


-12 مجتمع قضايي بعثت
نشاني: ضلع شمالي ترمينال جنوب
55321520- تلفن: 5
مناطق شهرداري: 16 الي 19 نمابر: 55058844
195 ، 188، 187 ،183 ، 181 ، 177 ، کدپستي: 1188719563 شعبات: 176
1159 ،1158 ، 1156 ، 1155 ، 1142 الي 1148


-13 مجتمع قضايي قدس
نشاني: بلوار اشرفي اصفهاني- بالاتر از ميدان پونک- نبش نيايش
44429355-8 - تلفن: 44429350
مناطق شهرداري: 10 و 5و 2 44429352 - نمابر: 3


-14 مجتمع قضايي شهيد فهميده(اطفال)
نشاني: اول اتوبان تهران کرج- نرسيده به عوارضي قديم- خيابان آزادگان پلاک 144
44064467 - تلفن: 8
مناطق شهرداري: استان تهران نمابر: 44047575
1188 ،1186 ،1184 ، کدپستي: 1481655761 شعبات: 1183


-15 مجتمع قضايي عدالت(مجتمع الکترونيکي)
نشاني : ميدان تجريش- خيابان فناخسرو( ثبت سابق) پلاک 73
276 (حقوقي) ، 279 ، کدپستي: 1989811412 شعبات: 105 الي 112
1051 الي 1054 و 1072 (کيفري)
22727462 -22727480- تلفن: 4
مناطق شهرداري: 1 نمابر: 22727462


( -16 مجتمع قضايي خانواده ( 1
نشاني: اتوبان شهيد محلاتي- نبرد جنوبي- جنب آتش نشاني و شهرداري
33009129 -33009113 - تلفن: 9
مناطق شهرداري: 19 و 18 و 17 و 16 و 15 و 14 و 13 و 12 و 11 و 10 و 9 نمابر: 33004140


( -17 مجتمع قضايي خانواده ( 2
نشاني: تهران - ضلع شمال شرقي ميدان ونک- کوچه شهيد مسعود صانعي
88773621 - تلفن: 2
مناطق شهرداري: 3 نمابر: 88798271
کدپستي: 1969913111 شعبات: 261 الي 273


-18 مجتمع قضايي شهيد مطهري(ره)
نشاني: يافت آباد- بلوار معلم – بعد از ميدان الغدير – پلاک 126
66224468 - تلفن: 73
18 ، 17 ، 10 ، مناطق شهرداري: 9 نمابر: 66207766
،189 ، 186 ،185 ،184 ،182 ،180 ،179 ، کدپستي: 1276687111 شعبات: 178
1141 و 1149 الي 1153 191 ،190


-19 مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي
نشاني: خ انقلاب- حد فاصل پل کالج و چهارراه وليعصر- خيابان سعيد
66969590 و 63972000 - تلفن: 3
مناطق شهرداري: نمابر: 663974411 *روابط عمومي 66969595


-20 مجتمع قضايي شهيد باهنر(ره)
نشاني: تهرانپارس- تقاطع خيابان شهيد باقري و خيابان شهيد عباسپور
77055630 - تلفن : 8
8-13 ، 4- مناطق شهرداري: 7 نمابر: 77055644
259 ، شعبات: 116 الي 129
287-280 خانواده) ،260


-21 مجتمع قضايي ارشاد
نشاني: تهران- خيابان مطهري – رويروي خيابان سليمان خاطر
تلفن: 88763791
مناطق شهرداري: کليه مناطق
1090 ، 1089 ، 1088 ، کدپستي: 1576637515 شعبات: 1084


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان