بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,070

فرزانگان حقوق ايران(19)توكل حبيب زاده

  1391/9/12
مشخصات فردي

نام خانوادگي: حبيب‌زاده . نام: توکل

1 – موضوع پايان نامه

الف – دوره کارشناسي ارشد

1 – دانشگاه امام صادق (ع) – "نقش سازمان ملل متحد در استقلال ناميبيا"

2 – دانشگاه روبرت شومان (استراسبورگ ):

Specificites juridiques de Lorganisation de la conferance islamique (OCI)

ب – دوره دکتري:

دانشگاه روبرت شومان (استراسبورگ)

Sanctions economiques et reparation des dommages :

Cosequences de loccapation du koweit par l Irak

2 – مقالات :

الف – تاليف :

1 – جمهوري اسلامي ايران و حق شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر – فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع) – ش 24 – 1383 – صص 139 – 111

ب – ترجمه :

1 – معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري – مجله حقوقي – ش 30 – 1383 – صص 321 – 251.

2 – حق شرط بر معاهدات و تفسير کلي شماره (52) 24 کميته حقوق بشر – مجله حقوقي – ش 32 – 1384 – صص 137 – 95.

3 – قربانيان و شهود در جرايم بين المللي – مجله حقوقي – ش34 – 1384 – زير چاپ

3 – آثار علمي ارائه شده به همايش هاي علمي

1 – "پايان نظام نمايندگي انگلستان در فلسطين و شکل گيري رژيم صهيونيستي" – همايش فلسطين از منظر حقوق بين الملل – دانشگاه شهر کرد- مهر ماه 1383 – مجموعه مقالات همايش – زير چاپ.

4 – سخنراني هاي علمي:

1 – امپرياليسم حقوقي از ديدگاه حقوق بين الملل – دانشکده علوم سياسي و حقوق دانشگاه علامه طباطبايي – آبان ماه 1380.

2 – بررسي ابعاد حقوقي حادثه 11 سپتامبر – دانشگاه امام صادق (ع) – پاييز 1380 (ميزگرد علمي مرکز تحقيقات دانشگاه)

3 – ساز و کارهاي حمايت از حقوق بشر در سازمان ملل متحد – دانشگه امام صادق (ع) بسيج دانشجويي 1382.

4 – فعاليت هاي هسته اي ايران از ديدگاه حقوق بين الملل – ميزگرد علمي معاونت پژوهشي دانشکده حقوق – دانشگاه امام صادق (ع)

5 – برخي جنبه هاي حقوقي قضيه فلسطين از منظر حقوق بين الملل – معاونت پژوهشي دانشکده حقوق – دانشگاه امام صادق (ع)

5 – مسئوليت هاي اجرايي

معاون آموزشي دانشکده م.ا.و حقوق از سال 1377 تا کنون.

6 – حوزه هاي تخصصي مورد علاقه :

حقوق اساسي (تطبيقي)

حقوق سازمانهاي بين المللي

حل و فصل اختلافات بين المللي

حقوق معاهدات بين المللي

حقوق بين الملل اقتصادي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان