بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,036

سلسله گفتارهاي حقوق خانواده-قسمت پنجم (قسمت پاياني)

  1391/6/17
خلاصه: سلسله گفتارهاي حقوق خانواده-قسمت پنجم

در شماره قبل ذيل بند 1 قباله ازدواج توضيحات مربوط به نفقه و ضمانت اجراي حقوقي عدم پرداخت آن، مواد 1111 قانون مدني :( زن مي تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند . در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد) و 1129قانون مدني: (در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن مي تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد . همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه) .

مورد اشاره قرار گرفت آنچه در مورد عدم پرداخت نفقه حائز اهميت اين است كه نه تنها ترك انفاق داراي ضمانت اجراي حقوقي است بلكه بالحاظ شرايطي از جمله جرايم محسوب و زن مي تواند شكايت كيفري نيز بنمايد چنانچه در ماده 642 مجازات آمده است : هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يكروز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد.

نكته قابل تامل در اين ماده كه نياز به دقت و بذل عنايت ويژه از جانب همكاران ووكلاي محترم دارد اين است اگر خانمي به استناد ماده 1085 قانون مدني : ( زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.)

از امتياز حق حبس قانوني خويش استفاده نمايد. يعني اداي وظايف زناشويي خويش را منوط به دريافت مهر يه نمايد ديگر نمي تواند همزمان شكايت كيفري ترك انفاق نمايد زيرا استطاعت و تمكين از شرايط ايجاد جرم ترك انفاق است . و نكته بعد اينكه در جرم ترك انفاق نفقه آينده ملاك است نه گذشته، لذا نمي توان در خصوص نفقه گذشته جرم ترك انفاق را پيگيري كند.

در خصوص تفاوت نفقه زوجه با اقارب از جمله اولاد ، پدر و مادر و غيره بايد بدانيد كه نفقه زوجه هم نسبت به گذشته هم نسبت به آينده قابل مطالبه است وعجز وغناي شوهربالسويه است در مورد نفقه اقارب به استناد ماده 1198 :( كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد. براي تشخيص تمكن بايد كليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود.) حصول 2 شرط لازم است (تمكن منفق و فقر منفق عليه)


خلاصه بحث :


در صورت عدم پرداخت نفقه از جانب زوج :

الف)ضمانت اجراي حقوقي :


1)بند 1قباله ازدواج در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه و همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نكند و اجبار او به ايفاء هم ممكن نباشد . )زوجه وكالت بلاعزل باحق توكيل به غير دارد ودرصورت اثبات خودرا مطلقه نمايد .

2) ماده 8 حمايت خانواده : ( در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
بند2 - استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.

3) ماده 1111قانون مدني: (زن مي تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند . در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد)

4)ماده1129قانون مدني :(در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن مي تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد . همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه) .

ب)ضمانت اجراي كيفري :


ماده642قانون مجازات اسلامي (هر كس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يكروز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد.)
نويسنده: دکتر حسن فدايي-استاد دانشگاه-مدير حقوقي موسسه همشهري

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان