بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,091

فرزانگان حقوق ايران(18)محسن اسماعيلي

  1391/6/15
خلاصه: فرزانگان حقوق ايران --- محسن اسماعيلي
مشخصات فردي

. نام خانوادگي: اسماعيلي . نام: محسن . تاريخ تولد 1344 :

اول) پيشينه تحصيلي:

1- اخذ دكتراي حقوق خصوصي با درجه عالي در سال 1378 از دانشگاه تربيت مدرس

2- معرفي به عنوان رتبه نخست و دانشجوي نمونه کشوري در مقاطع کارشناسي، کارشناسي‌ارشد و دکتري از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

3- تقدير از فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي توسط دانشگاه تربيت مدرس، 1376

4- تحصيل در مقطع خارج فقه و اصول از سال 1373

5- معرفي به عنوان پژوهشگر برگزيده کشوري در سال 1379

6- دوره آموزشي جستجوي پيشرفته در اينترنت

7- دوره آموزشي فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيک

8- دوره آموزشي گفتگوي نويسندگان و روزنامه‌نگاران اروپا و آسيا، ترکيه

دوم) پيشينه آموزشي:

1- عضويت در هيأت‌علمي مدرسه‌عالي شهيدمطهري بلافاصله پس‌از دفاع از پايان‌نامه کارشناسي‌ارشد، 1372

2- عضويت در هيأت علمي دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق عليه‌السلام پس از دفاع از رساله دکتري، 1379

3- تدريس مستمر دروس حقوق مدني 3 و 6 حقوق اساسي، فقه و قواعد فقه در دانشگاههاي امام صادق(ع)، شاهد، تربيت مدرس، تهران و مدرسه عالي شهيد مطهري از سال 1371

4- تدريس مستمر حقوق ارتباطات در دانشگاه تهران (دانشکده علوم اجتماعي) و دانشکده صدا و سيما از سال 1376

5- رياست دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، 1383

6- طراحي مديريت گرايش حقوق‌ ارتباطات دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشکده امام صادق(ع)

7- آغاز تدريس در مقطع دکتري، 1383.

سوم) فعاليت‌هاي پژوهشي

الف) کتاب‌هاي حقوقي

1- نظريه خسارت، انتشارات اميرکبير، چاپ اول 1377 – چاپ دوم، 1384

2- قوه قاهره، انتشارات سروش، چاپ اول، 1379 (پژوهش برگزيده سال).

3- قانون مطبوعات و سير تحول آن در حقوق ايران، انتشارات سروش چاپ اول تا پنجم، 1379-1383

4- بررسي تحليلي نظريات شوراي نگهبان در مورد لايحه بودجه سال 1381، انتشارات مرکز تحقيقات شوراي نگهبان، 1381.

5- جايگاه و مسئوليت‌هاي رئيس جمهور، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ اول تا سوم، 1384

6- حاکميت ملي و نظارت هنگاني در فقه سياسي و حقوق اساسي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ اول تا سوم، 1384

7- حقوق تبليغات بازرگاني در ايران و جهان، انتشارات اميرکبير با مشارکت مرکز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه‌اي سازمان صدا و سيما، 1384

ب) کتاب‌هاي ديگر

8- دانشجو، دانشگاه، سياست (نظارت علمي برمجموعه مقالات همايشي با همين نام)، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1373

9- کليات علوم قرآن، انتشارات بنيان، برگزيده سومين نمايشگاه بزرگ قرآن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1374

10- درسهاي ماندگار، نگاهي نو به نهج‌البلاغه، جلد اول، انتشارات سروش، چاپ اول، 1379، چاپ چهارم، 1383

11- درسهاي ماندگار، نگاهي نو به نهج‌البلاغه، جلد دوم، انتشارات سروش، چاپ اول، 1381، چاپ سوم، 1382

ج) طرح‌هاي تحقيقاتي

1- ارتداد و احکام آن از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي، پايان‌نامه کارشناسي‌ارشد، 1372 به راهنمايي آية الله سيدمحمدحسن مرعشي

2- قوه قاهره (مطالعه تطبيقي در حقوق اسلام، ايران، تصميمات و آراي ديوان داوري دعاوي ايران – ايالات متحده)، 1378 به راهنمايي استاد دکتر سيدحسين صفايي.

3- درآمدي بر پيش‌نويس قانون تبليغات بازرگاني، مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها، 1376، همکار

4- تحليل و نقد قانون مطبوعات با مطالعه تطبيقي، مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، 1377، مجري.

5- بررسي تطبيقي اصول و مباني تبليغات بازرگاني در جهان معاصر، ايران و اسلام، مرکز مطالعات و تحقيقات و سنجش برنامه‌اي سازمان صدا و سيما، 1383، (همکار)

6- رهبري در فقه سياسي و حقوق اساسي، مرکز مطالعات و تحقيقات و سنجش برنامه‌اي سازمان صدا و سيما، 1383 (همکار)

د) مقاله‌ها علمي و پژوهشي

1- تعريف حقوقي مطبوعات، فصل نامه مطالعاتي و تحققاتي رسانه، شماره 25، بهار 1375.

2- وظايف و مسئوليت‌هاي دارنده پروانه، فصل نامه مطالعاتي و تحقيقاتي رسانه، شماره 26، تابستان 1375.

3- شرايط و وظايف مدير مسئول، فصل نامه مطالعاتي و تحقيقاتي رسانه، شماره 28، زمستان 1375.

4- دادگاههاي مطبوعاتي؛ شرايط و ويژگي‌ها، فصل نامه مطالعاتي و تحقيقاتي رسانه، شماره 29، بهار 1376.

5- طنز مطلوب در رسانه‌ها (ابعاد حقوقي و فقهي)، فصل‌نامه مطالعاتي و تحقيقاتي رسانه، شماره 40، زمستان 1378 و در ويژه‌نامه فصل‌نامه پژوهشي و سنجش، شماره 13 و 14، تابستان 1377.

6- نقد و بررسي تحقيق مرکز تحقيقات استراتژيک در خصوص، " احکام حکومتي و مصلحت " نمايه پژوهش، شماره 4 و 5، تابستان 1377.

7- ايجاب و زوال آن (مطالعه تطبيقي)، فصل‌نامه علمي و پژوهشي مدرس، شماره 9، زمستان 1377.

8- هيأت نظارت بر مطبوعات (تحليل و نقد حقوقي)، مجموعه مقالات دومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ج 1، 1377.

9- قاعده ولايت حاکم بر ممتنع، فصل‌نامه حکومت اسلامي، شماره 11 ، بهار 1378.

10- امنيت و شريعت (نظم عمومي در قواعد و احکام فقهي)، فصل نامه کتاب نقد، شماره 14 و 15، تابستان 1379.

11- درآمدي بر فقه انتظامي، فصل‌نامه دانش انتظامي، شماره 2 و 3، پاييز 1379.

12- منابع فقه معاملات؛ چاپ شده در کتاب حقوق قراردادها در فقه اماميه، جلد اول، دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، 1379.

13- مصلاحات در پرتو عزت و اختخار حسيني، مجموعه مقالات همايش علمي "عزت و افتخار حسيني، فرهنگ و تفکر بسيجي"، سازمان تحقيقات و مطالعات بسيج، جلد اول، 1380 (انتشار کتاب 1383).

14- اصلاح‌طلبي از ديدگاه شهيد مطهري، فصل‌نامه انديشه صادق، شماره 6 و 7، تابستان 1381.

15- جنبه‌هاي حقوق ماهواره، فصل نامه پژوهش و سنجش، شماره 26 پاييز 1381.

16- تغيير اوضاع و احوال از منظر حقوق تطبيقي، فصل‌نامه رهنمون، شماره 1، زمستان 1381.

17- رابطه آثار فکري با پديدآورندگان از ديدگاه حقوق اسلامي، دو فصل‌نامه پژوهش‌هاي حقوقي، ش 3، 1382.

18- جايگاه حکم حکومتي در نظام سياسي و حقوقي اسلام، مجموعه مقالات پانزدهمين کنفرانس بين‌المللي وحدت اسلامي، جلد اول، 1382.

19- آموزش و رسانه در حقوق بين‌الملل و ايران، فصل‌نامه پژوهش و سنجش، شماره 33، بهار 1382.

20- مردم سالاري، مقايسه يک نظريه از دو ديدگاه، مجموعه مقالات تبيين مردم سالاري دينيف مرکز آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، جلد اول، سال 1383.

21- سير تاريخي قانون مطبوعات، مجموعه مقالت جشنواره "مطبوعات اسلامي"، قم، جلد اول، 1382.

22- وفاق ملي و قانون اساسي، ماهنامه ناظر، شماره 8، مهر 1382.

23- امنيت و رسانه از ديدگاه حقوق بين‌الملل و ايران، فصل‌نامه پژوهش و سنجش، شماره 34، تابستان 1382.

24- جايگاه حقوقي رسالت رسانه‌ها، فصل‌نامه پژوهش و سنجش، شماره 35، پاييز 1382.

25- همه‌پرسي و شوراي نگهبان، فصل‌نامه حوزه و دانشگاه، ش 36، شماره 33، پاييز 1382.

26- حکم حکومتي؛ راهي براي پاسخ‌گويي به نيازهاي زمان، فصل‌نامه فقه اهل‌بيت، ش 35، پاييز 1382.

27- تعامل دين و رسانه از ديدگاه حقوقف فصل‌نامه پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 21، بهار 1383.

28- مباني قرآني اختيارات ويژه حاکم اسلامي، ماهنامه ناظر، شماره 16، تير 1383.

29- مباني روايي اختيارات ويژه حاکم اسلامي، ماهنامه ناظر، شماره 17، شهريور 1383.

30- جايگاه حقوق ارتباطات در برنامه چهارم توسعه، فصل‌نامه مطالعاتي و تحقيقاتي رسانه، شماره 58، تابستان 1383.

31- مردم سالاري ديني در قانون اساسي، فصل‌نامه پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 22، تابستان 1383.

32- مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي، فصل‌نامه پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 23، پاييز 1383.

33- حقوق رسانه‌ها (پاي‌ها، چشم‌انداز، بايسته‌ها)، فصل‌نامه پژوهش و سنجش، شماره 39 و 40، زمستان 1383.

34- حکومت فقهي و حل مشکلات نوپيدا در مکتب امام خميني، خردنامه همشهري، شماره 51، خرداد 84.

هـ ) مقاله‌هاي فرهنگي و اجتماعي

بيش از يکصد يادداشت و مقاله در نشريه‌هاي مختلف.

چهارم) شرکت و ارائه مقاله در همايش‌هاي علمي داخل و خارج از کشور:

1- نخستين هم‌انديشي بين‌المللي اخلاق روزنامه‌نگار مسلمان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1375.

2- دومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران، 1377.

3- اولين همايش صدا و سيماي مطلوب، 1377.

4- اولين همايش نويسندگان و روزنامه‌نگاران اروپا و آسيا، 1376(تركيه)

5- همايش منطقه اي حقوق ارتباطات، 1375 (مالزي)

6- پنجاه و يكمين اجلاس حقوق بشر در سازمان ملل 1378 (ژنو).

7- پانزدهمين کنفرانس وحدت اسلامي، 1381.

8- همايش اصلاحات در پرتو عزت و افتخار حسيني، اسفند 1381.

9- همايش قانون اساسي و همه‌پرسي، دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، قم، 1382.

10- همايش تبيين مردم سالاري ديني، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، خرداد 1382.

11- نخستين همايش بين‌المللي مردم سالاري ديني، دانشگاه علامه طباطبايي، 1383.

12- همايش حقوق اطفال در اسلام و غرب، آذر 1382، دانشگاه امام صادق(ع).

13- همايش نظارت همگاني، دانشگاه تربيت مدرس، 1383.

14- همايش چالش‌هاي حقوق مطبوعات، دانشگاه علامه طباطبايي، 1383.

15- همايش حقوق بشر و آزادي‌هاي فردي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، شيراز، 1383.

16- سومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران، 1383، وزارت ارشاد و دانشگاه علامه طباطبايي.

17- همايش نظارت همگاني و نقش آن در اصلاحات اجتماعي، 1383، سازمان صدا و سيما.

18- امنيت اجتماعي، نخبگان و مشارکت عمومي، (با مشارکت ناجا و دانشگاه تهران)، مهر 1384.

پنجم) راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه‌ها

1- "بررسي فقهي و حقوقي ماليات در حکومت اسلامي"، 1380، حمزه زارع شاهي، استاد مشاور

2- "ايجاب و قبول در حقوق موضوعه و مقايسه آن با حقوق مصر"، رضا چراغعلي، 1381، استاد راهنما

3- "بررسي تعهدات موجر در برابر مستاجر در اجاره اشياء با مطالعه تطبيقي در حقوق مصر"، محمدحسين فلاح، 1381، استاد مشاور.

4- "ضمان درک در فقه، حقوق ايران و فرانسه"، مسعود اماني، 1381، استاد مشاور.

5- "بررسي نقش هيأت منصفه در جرايم مطبوعاتي ايران و مقايسه آن با حقوق فرانسه"، نعمت‌اله جباري، 1381، استاد مشاور.

6- "حقوق رسانه‌ها"، فرشته جعفري، 1382، استاد راهنما.

7- "حضانت و بررسي آن در قانون مدني ايران"، ليلي کريميان، 1381، استاد راهنما.

8- "بررسي موارد رجوع به داوري و شرايط آن در حقوق داخلي ايران و فقه"، کيان شصت‌فولادي، 1383، استاد راهنما.

9- "حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي با مطالعه تطبيقي با معاهدات بين‌المللي"، محمدمهدي حسن‌پور، 1383، استاد مشاور.

10- "ماهيت حقوقي تبديل تعهد و آثار آن و مقايسه تطبيقي آن با حقوق مصر" حسن برجي، 1383، استاد مشاور.

11- "مباني فقهي آزادي بيان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران"، حامد مايلي، 1383، استاد مشاور.

12- "قواعد اختصاصي قراردادهاي تجاري الکترونيکي"، مرتضي وصالحي‌ناصح، 1384، استاد راهنما.

13- "بررسي چگونگي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات"، ميثم اسلام‌پناه، 1384، استاد راهنما.

14- "قرار در حقوق ايران و مصر" روح‌اله رضائيان، 1384، استاد راهنما.

15- "مسئوليت مدني ناشي از ابطال انتخابات" نادر نيکنامي، 1384، استاد راهنما.

ششم) ساير فعاليت‌ها:

1- استاد راهنما و ناظر طرح بزرگ بررسي خلأهاي حقوق زن و کودک، شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

2- ناظر علمي طرح "حقوق خصوصي شهروندان در مقابل رسانه‌ها"، مرکز مطالعات و تحقيقات و سنجش برنامه‌اي سازمان صدا و سيما.

3- طراحي دروس و سرفصل‌هاي:

الف) رشته حقوق خصوصي و فقه تطبيقي براي مقطع کارشناسي‌ارشد دانشگاه مذاهب اسلامي

ب) رشته حقوق عمومي و فقه تطبيقي براي مقطع کارشناسي‌ارشد دانشگاه مذاهب اسلامي

ج) رشته حقوق‌جزا و فقه تطبيقي براي مقطع کارشناسي‌ارشد دانشگاه مذاهب اسلامي

د) گرايش حقوق ارتباطات براي دانشگاه امام صادق(ع)

هـ) گرايش حقوق رسانه‌ها براي دانشکده صدا و سيما

4- عضو هيأت داوران جشنواره مطبوعات (بخش فقه و معارف اسلامي)، 1375 و 1376

5- عضو هيأت علمي فصل‌نامه علمي پژوهشي دانش انتظامي، 1378 تاکنون.

6- عضو هيأت تحريريه فصل‌نامه پژوهش و سنجش، 1384 تاکنون.

7- مدير مسئول فصل‌نامه علمي تخصصي رسانه، 1374-1376.

8- عضو هيأت تحريريه فصل‌نامه دانش و پژوهش، 1383 تاکنون.

9- مشاور علمي انديشه نامه امام علي(ع) (مباحث حقوقي)ف جلد 12، 1379 (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي).

10- عضو هيأت داوري پژوهش برتر در زمينه امنيت اجتماعي(ناجا)، سال‌هاي 82 و 83.

11- عضو هيأت داوري پژوهش فرهنگي سال (بخش حقوق) از سال 1381.

12- عضو هيأت داوري پژوهش برگزيده سازمان صدا و سيما، از سال 1382.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان