بسم الله
 
EN

بازدیدها: 947

فلسفه تفاوت ديه زن و مرد در اسلام

  1391/6/8
خلاصه: فلسفه تفاوت ديه زن و مرد در اسلام

ديه در اسلام قيمت انسان ها محسوب نمي شود...


هرگاه يک مسأله اي از مسائل دين را بررسي مي کنيم بايد آن مسأله را در منظومه و مجموعة دين بررسي کنيم تا به نتيجه اي واقعي تر و دقيق تر دست يابيم و اگر مسأله اي را از منظومه و مجموعه آموزه هاي ديني بيرون آورديم و به تنهايي مورد تجزيه و تحليل قرار داديم ممکن است صورت آن مسأله بسيار بي معنا باشد و قابل توجيه نباشد در مثال م...حسوس اگر دنداني را در دهان انسان ملاحظه کنيم با مجموعه دندان ها و لب و لثه او زيبايي محسوس خود را خواهد داشت ولي اگر همين دندان را کنده و به کسي عرضه کنيم بسيار چندش آور خواهد بود.

2- ديه در اسلام قيمت انسان ها محسوب نمي شود، چون ديه يک دانشمند بزرگ با يک انسان و طفل عادي يکسان است ديه، خون بها نيست بلکه جبران خسارتي است که معمولاً به يک خانواده وارد مي شود. در نظام اقتصادي اسلام، زن در خانواده نقش مالي ندارد و درآمدها و هزينه ها به عهده مرد مي باشد نه زن. و به اين جهت هر گاه مردي از خانواده تلف شود نان آور خانواده و کسي که مسؤوليت درآمد و هزينه ها را به عهده داشته است از دست رفته است و هرگاه زن از بين برود چنين حادثه اي اتفاق نيفتاده است. در اين مورد بايد دو نکته مورد توجه قرار بگيرد:

الف: قانون گزار بر اساس قاعده قانون گزاري مي کند و نه استثناء ممکن است به خاطر حوادث طبيعي و اجتماعي گاهي زنها نان آور خانه باشند که اين امر استثنايي است و مطابق با نظام اقتصادي اسلامي نيست.

ب: وقتي ما مرد را نان آور خانه معرفي مي کنيم و اين نقش را به زن نمي دهيم مقصود ما اعم از فعليت و شأنيت است که بنا بر اين شامل حال اطفال هم مي شود. يعني کساني که فعلاً نان آور خانه نيستند و در آينده اين شأنيت را دارند که نان آور خانه شوند را هم، شامل مي شود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان