بسم الله
 
EN

بازدیدها: 713

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت بيست و نهم

  1391/6/8
خلاصه: اصل نودم : هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد, مي تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

اصل نودم :


هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد, مي تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

تفسير 1

شماره 25/2950_65 تاريخ 29/7/1366

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

سلام‌ عليكم

نظر به‌ اينكه‌ موضوع‌ تعدادي‌ از شكايات‌ واصله‌ به‌ اين‌ كميسيون‌ مربوط‌ به‌ قبل‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ مي‌باشد، خواهشمند است‌ مقرر فرمائيد آيا تخلفاتي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ قبل‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ بوده‌ و قوانين‌ آن‌ هنوز ملغي‌ نگرديده‌، اين‌ كميسيون‌ مي‌تواند به‌ موضوع‌ اين‌گونه‌ شكايات‌ رسيدگي‌ نمايد يا خير؟

كميسيون‌ اصل‌ نود قانون‌ اساسي

شماره 25/2950_65 تاريخ 18/8/1366

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

سلام‌ عليكم‌

پيرو نامه‌ شماره 25/2950_65 توضيح‌ مي‌دهد، بسياري‌ از كساني‌ كه‌ اساس‌ شكايت‌ آنها مربوط‌ به‌ قبل‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ است‌ پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ و تصويب‌ قانون‌ اساسي‌ و تشكيل‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ نيز براي‌ احقاق حق‌ خويش‌ به‌ مراجع‌ ذي‌ربط‌ قانوني‌ مراجعه‌ كرده‌ ولي‌ موفق‌ به‌ اخذ نتيجه‌ نگرديده‌اند و اين‌ امر نيز مورد شكايت‌ آنهاست‌.

خواهشمند است‌ نظر تفسيري‌ خودتان‌ را امر به‌ ارسال‌ فرمائيد.

كميسيون‌ اصل‌ نود قانون‌ اساسيشماره 9596 تاريخ 27/8/1366

كميسيون‌ محترم‌ اصل‌ نود قانون‌ اساسي

عطف‌ به‌ نامه‌هاي‌ شماره‌ 25/2950_65 مورخ‌ 29/7/1366 و 18/8/1366:

«در صورتي‌ كه‌ شكايت‌ مربوط‌ به‌ طرز كار مسئولين‌ فعلي‌ باشد كميسيون‌ اصل‌ 90 در محدوده‌ صلاحيت‌ خود مي‌تواند به‌ آن‌ رسيدگي‌ نمايد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافيشماره 25/2950_65 تاريخ 24/9/1366

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ «ايدهم‌الله‌تعالي‌»

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 9596 مورخ‌ 27/8/1366 به‌استحضار مي‌رساند، غالب‌ اعضاي‌ كميسيون‌ از مفاد آن‌ اين‌ برداشت‌ را دارند كه‌:

«چون‌ شكايت‌ اصلي‌ در رژيم‌ سابق‌ واقع‌ شده‌ است‌ هر چند پس‌ از انقلاب‌ به‌ مسئولين‌ فعلي‌ هم‌ مراجعه‌ و شكايت‌ خود را تعقيب‌ كرده‌ و از طرز كار آنها شكايت‌ داشته‌ باشند قابل‌ رسيدگي‌ در اين‌ كميسيون‌ نيست‌.»

خواهشمند است‌ اگر اين‌ استنباط‌ از نظر شوراي‌ محترم‌ صحيح‌ مي‌باشد درپاسخ‌ اعلام‌ فرمائيد.

رئيس‌ كميسيون‌ اصل‌ نود قانون‌ اساسي _ مرتضي‌ فهيم‌ كرمانيشماره 9906 تاريخ‌ 23/10/1366

كميسيون‌ محترم‌ اصل‌ نود قانون‌ اساسي

عطف‌ به‌ نامه‌هاي‌ شماره‌ 25/2950 ـ 65 مورخ‌ 24/9/1366 و مورخ‌ 29/7/1366 و مورخ‌ 18/8/1366:

موضوع‌ سئوال‌ مجدداً در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌، نظر شوراي‌ نگهبان‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«چنانچه‌ شكايت‌ مربوط‌ به‌ تخلفات‌ مسئولين‌ فعلي‌ در ارتباط‌ با وظائف‌ آنها بعد از انقلاب‌ اسلامي‌ است‌ (مثل‌ اينكه‌ موظف‌ به‌ رسيدگي‌ به‌ شكايت‌ شاكي‌ باشد) قابل‌ طرح‌ و رسيدگي‌ در كميسيون‌ اصلِنود است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


مشاوره حقوقی رایگان