بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,247

جزييات اختلاس 665 ميليون توماني در دانشگاه هنر اصفهان/ سرنوشت متهمان پرونده

  1390/6/29
خلاصه: رئيس دانشگاه هنر اصفهان درخصوص آخرين جزئيات اختلاس 665 ميليون توماني از اين دانشگاه گفت: متهمان اين پرونده دستگير شده اند و بخشي از اموال به دانشگاه برگشته است.
فرهنگ مظفر در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي پانا، با اشاره به زمان دقيق فرايند اين اختلاس اظهار داشت: اين اتفاق در ماه مبارک رمضان رخ داده است و طي يک روز دو فقره چک به مبالغ 505 و 160 ميليون تومان از يک حساب دانشگاه به فاصله يک روز اختلاس شده است و اين مبلغ به حساب يکي از کارمندان دانشگاه رفته است.
وي با اشاره به جزئيات بيشتري از اين اختلاس در دانشگاه هنر اصفهان گفت: اين روند در بخش اداري دانشگاه اتفاق افتاده است و فردي از همکاران بخش خدمات دانشگاه بوده که اسناد را براي گرفتن امضاهاي رئيس دانشگاه براي امور مالي و انجام ساير امور بوده است و در واقع به بخش هاي مختلف دانشگاه رفت و آمد داشته است.
رئيس دانشگاه هنر اصفهان در ادامه با بيان اينکه در اين اختلاس چهار نفر دست داشته اند، خاطرنشان کرد: يکي از افراد خاطي پرونده پس از معرفي خود به پليس اقدام به افشاي همدستان خود مي کند ضمن اينکه فرد ديگري نيز که بخشي از اموال را در دست دارد شناسايي شده است و بزودي دستگير خواهد شد.
مظفر همچنين در خصوص هويت متهمان اصلي اين اختلاس، تصريح کرد: دو نفر از کارمندان دانشگاه هنر اصفهان در اين امر دست داشتند يکي از اين دو نفر راننده دانشگاه و يک نفر هم از کارمندان بخش مالي دانشگاه و از نيروهاي خدماتي بود البته اين دو نفر کارمند رسمي دانشگاه نبوده اند و از طريق شرکتي با دانشگاه در ارتباط بوده اند.
وي با اشاره به اينکه پرونده اختلاس دانشگاه هنر اصفهان و افراد متهم در دادگاه در حال انجام است، اظهار داشت: پرونده دو نفر از کارمندان دانشگاه و دو نفر ديگر از بيرون دانشگاه با همدستي هم اين اختلاس را انجام دادند از نظر دادستاني تقريبا تکميل شده و سپس به دادگاه ارجاع داده مي شود.
رئيس دانشگاه هنر اصفهان در ادامه درخصوص سرنوشت اموال اين دانشگاه گفت: بخش بزرگي از اموال دانشگاه که توسط اين متهمان قرار بود به صورت سکه، طلا و دلار شود برگردانده شده اما با اين حال، بخش جزيي از اموال هنوز به اين علت که در دست همدست فراري اين متهمان است تاکنون برنگشته است.
مظفر در رابطه با سرنوشت متهمان اين پرونده گفت: البته طبق قانون با اين متهمان برخورد مي شود و مطمئنا به دانشگاه بازنمي گردند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان