بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,012

سلسله گفتارهاي حقوق خانواده-قسمت چهارم

  1391/6/2

شرط نتيجه


در شماره پيشين تعريف شرط فعل و صفت ضمانت اجراي تخلف از آن مورد بررسي قرار گرفت اما شرط سوم. شرط نتيجه مطابق م /234قانون مدني شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود ودر صورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشدآن نتيجه به نفس اشتراط ( شرط كردن ) حاصل مي شود 
كه نتيجه مورد نظر ممكن است عمل حقوقي يا انحلال آن باشد . مثل اينكه ضمن نكاح شرط شود زن مالك مال معيني باشد كه متعلق به شوهر است يا شرط شود كه يكي از زوجين از جانب همسر ديگر براي انجام كاري وكالت داشته باشد در اين صورت همانطور كه اشاره شد اگر موقوف به سبب خاصي نباشد به نفس اشتراط حاصل مي شود يعني احتياج به ايجاب و قبول مجزا نيست و به محض تحقق نكاح نتيجه منظور حاصل مي شود مطابق ماده 1119 قانون مدني و شرط ضمن عقد ( سند ازدواج ) زوج به زوجه وكالت مي دهد در صورت اثبات پاره اي از امور ( مثلا غيبت بمدت طولاني ، ترك انفاق و ... ) خود را مطلقه سازد ممكن است حق توكيل هم به او بدهد يعني بموجب شرط ضمن عقد زن حق داشته باشد براي اجراي طلاق وكيل بگيرد.

تخلف از شرط نتيجه :


هر گاه امري كه تحقق آن مورد نظر بوده حاصل نشود ضمانت اجرا چيست؟ مثلا'' انتقال مال معيني به همسر به صورت شرط نتيجه ضمن عقد نكاح در نظر گرفته شده است و بعد كاشف بعمل مي آيد كه در زمان عقد تلف شده بود يا متعلق ديگري است در ساير عقود مالي بمحض تخلف از شرط نتيجه به مشروط له حق فسخ داده مي شود اما نظر به جايگاه ويژه و بقائ خانواده و محدوديت موارد فسخ، تخلف از شرط نتيجه صريحا'' از موجبات فسخ بشمار نيامده است فقط به مشروط له حق داده مي شود مطالبه خسارت نمايد. در دفاتر ثبت ازدواج و همچنين در قباله هاي نكاح مطالبي به شرح زير تحت عنوان شرايط ضمن عقد چاپ شده كه طرفين مي توانند با امضاي ذيل هر يك از آنها ، بعض يا كل آنها را بپذيرند مطابق مقدمه شرايط سر دفتر ازدواج مكلف است شرايط مذكور در اين قباله را مورد به مورد به زوجين تفهيم نمايد و آن شرطي معتبر است كه مورد توافق زوجين واقع و به امضاء آنها رسيده باشد علي رغم اينكه تفهيم شرايط مذكور فرض و تكليف بر سر دفتر هاي ازدواج است اما گاهي مواقع شاهديم عده اي قليلي از اين عزيزان صرفا'' بسنده به تورق صفحات عقد نامه مي نمايند و بدون توضيحي در باره عواقب و ضمانت اجراي هر يك به زوجين اشاره مي نمايند كه كجا را امضاء نمايند در حاليكه سند ازدواج از اسناد مهم و لازم الاجرائي است كه زوجين بخصوص خانمها بايد از بند بندهاي آن مطلع باشند چون اگر غير از اين باشد بعد مدتي كه كار به اختلاف مي كشد تمامي امضا ها دست و پا گير مي شود بهمين دليل بر آن شدم تا جهت اطلاع هموطنان عزيز مخصوصا'' عزيزاني كه قصد ازدواج و تشكيل پيمان مقدس خانواده را دارند تمام بندهاي عقد نامه را شرح مختصري دهم تا هر عزيزي لااقل قبل از ازدواج و پذيرفتن مسئوليتها و عواقب بعدي اطلاع كافي داشته باشد.


(بررسي شرائط ضمن عقد نكاح در قباله ازدواج)


تذكر
سر دفتر مكلف است شرائط مذكور در اين قباله را مورد به مورد به زوجين تفهيم وآن شرائطي معتبر است كه مورد توافق زوجين واقع و به امضاءانها رسيده باشد.
الف-ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم زوجه شرط نمود هر گاه طلاق به در خواست زوجه نباشد و طبق تشخيص داد گاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوئ اخلاق و رفتاري نبوده زوج موظف است تا نصف دارايي موجود را كه در ايام زناشويي با او بدست اورده يا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نمايد

براي اينكه دادگاه به انتقال اموال زوج تا نصف دارايي به زوجه حكم دهد شرائطي لازم است كه عبارت است از:

1-شرط انتقال تا نصف دارايي ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم صورت گيرد
2-طلاق به در خواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و سوء رفتار وي نباشد
3-در صورت احراز شرائط ماده ،زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با زوجه بدست اورده يا معادل انرا طبق نظر دادگاه بلا عوض به او دهد
4-تهعد مزبور بلا عوض انجام ميگيرد يعني زوجه در قبال ان تعهد به پرداخت چيزيي يا انجام كاري ندارد.

نويسنده: دکتر حسن فدايي-استاد دانشگاه-مدير حقوقي موسسه همشهري

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان