بسم الله
 
EN

بازدیدها: 966

عده زنان و اقسام آن

  1391/6/1
خلاصه: عده زنان و اقسام آن
عده يا زمان شرعي انتظار زن پس از طلاق يا وفات شوهر براي ازدواج مجدد، از معدود نمونه‌هايي است كه در قرآن كريم نيز به برخي از آن اشاره شده است. درباره عده در قانون مدني نيز به تفصيل بحث شده است.

عده زن داراي انواع مختلفي است كه در ذيل به بررسي و تعريف هركدام مي‌پردازيم:

عده وفات


يعني مدتي که زن بعد از مرگ شوهر بايد براي اختيار شوهر ديگر صبر کند، اصولا چهار ماه و ده روز است.

ماده 1154 قانون مدني در اين باره مي‌گويد: «عده وفات چه در دايم چه در منطق در هر حال چهارماه و ده روز است، مگر اينکه زن حامله باشد که در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر اينکه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الا مدت همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

عده طلاق و اقسام آن


1- عد? زن آبستن: 

عده زن آبستن، طبق ماده 1153 قانون مدني، تا وضع حمل است. 

2- عده زن غير آبستن:

برابر ماده 1151 قانون مدني، عده طلاق زن غير آبستن سه طهر است. طهر در لغت پاک شدن را گويند و در اصطلاح حقوقي عبارت است از پاکي زن از عادت زنانگي و نيز مدتي که بين دو عادت زنانگي قرار گيرد.

3- زناني که عده طلاق ندارند: 

«زني که بين او و شوهر خود نزديکي واقع نشده و همچنين يائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح، ولي عده وفات در هر مورد بايد رعايت شود (ماده 11559 مقصود از زن يائسه زني است که به سن يأس رسيده باشد يعني سني که ديگر اميد باردار شدن ندارد.)

عد? بذل يا انقضاء مدت در ازدواج موقت


عد? بذل يا انقضاء مدت که مربوط به نکاح منقطع است با عد? طلاق هميشه يکسان نيست. اگر زن حامله باشد، مانند مورد طلاق، عد? او با وضع حمل منقضي مي شود، ولي اگر حامله نباشد در مورد بذل يا انقضا مدت يا فسخ نکاح منقطع، مقرر مي دارد: «عد? فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد نکاح منقطع در غير حامل دو طهر است، مگر اينکه زن با انقضاي سن، عادت زنانگي نبيندکه در اين صورت 45 روز است.»

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان